Чи замислювалися ви коли-небудь про те, як перевіряються наукові роботи, які ви читаєте, і журнали, на які ви посилаєтеся під час своїх досліджень? Часто ми плутаємося в тому, чи є звіт дійсним, чи це просто вигадана робота, але вам не потрібно хвилюватися. Існує система рецензування, відома як експертна оцінка, яка перевіряє всі опубліковані роботи. Саме тому наукові роботи завжди вважаються найважливішою частиною інновацій. Давайте дізнаємося докладніше про те, що таке рецензування та історія експертного оцінювання у цій статті. 

Що таке експертна оцінка?

Рецензування - це процес критичного оцінювання, який використовується в академічних і наукових колах для оцінки якості, достовірності та значущості наукових робіт, статей або інших наукових праць перед їхньою публікацією. Це фундаментальна частина процесу наукової публікації, яка допомагає гарантувати, що опубліковані роботи відповідають певним стандартам якості та достовірності.

Коли дослідник або науковець подає свою роботу до журналу або на конференцію для публікації, редактор видання, як правило, надсилає рукопис групі експертів у цій галузі, відомих як колеги або рецензенти. Рецензентами зазвичай є дослідники або науковці, які мають досвід у тій самій або суміжних галузях, що й автор рукопису, який розглядається.

Рецензенти ретельно оцінюють подану роботу на предмет її наукової точності, методології, оригінальності, ясності викладу та дотримання етичних норм. Вони можуть оцінювати дизайн дослідження, методологіяаналіз даних та інтерпретацію результатів. Вони також перевіряють, чи додає робота нові знання в цій галузі і чи підтверджуються зроблені висновки представленими доказами.

Пов'язана стаття: Що таке рецензована стаття і де її можна знайти?

Походження експертної оцінки

Витоки експертного оцінювання можна простежити впродовж кількох століть, але важко визначити точну дату або особу, яка є "батьком" експертного оцінювання. Практика отримання експертних думок та оцінок наукової роботи з часом еволюціонувала.

Один з перших задокументованих прикладів експертного оцінювання датується 17 століттям у Лондонське королівське товариствонаукове товариство, засноване у 1660 році. Королівське товариство запровадило систему, за якою наукові рукописи розповсюджувалися серед обізнаних осіб для оцінки перед публікацією в журналі товариства, Філософські трансакції. Ця рання система заклала основу для процесу експертного оцінювання, яким ми його знаємо сьогодні.

Однак важливо зазначити, що концепція експертного оцінювання в різних формах існувала ще раніше. Наприклад, в ісламський Золотий вік, який охоплює період з 8 по 14 століття, вчені використовували форму експертного оцінювання, відому як "іджма" або "консенсус вчених", для оцінки достовірності та автентичності релігійних текстів.

Передісторія експертного оцінювання

Передісторія експертного оцінювання в широкому сенсі сягає корінням у стародавній світ, коли науковці та інтелектуали ділилися своєю роботою з колегами чи наставниками, яким довіряли, для отримання зворотного зв'язку та перевірки. Однак формалізований процес експертного оцінювання, як ми його розуміємо сьогодні, сформувався з часом. Ось деякі ключові віхи передісторії експертного оцінювання:

Допросвітницький період

До наукової революції та епохи Просвітництва вчені покладалися на особисті мережі та листування, щоб ділитися своєю роботою з колегами для отримання відгуків та критики. Цей неформальний процес рецензування дозволяв контролювати якість в інтелектуальних колах.

Наукові товариства 17 століття

У 17 столітті такі наукові товариства, як Лондонське королівське товариство (засноване в 1660 році) та Академія наук у Парижі (засноване у 1666 році) відіграло вирішальну роль у розвитку експертного рецензування. Ці товариства запровадили механізми рецензування, коли подані рукописи оцінювалися обраними членами товариства.

Публікації в журналах

Поява наукових журналів у 18-19 століттях принесла більш структурований підхід до експертного оцінювання. Такі журнали, як Philosophical Transactions of the Royal Society та Journal des Scavans почали наймати редакторів та рецензентів для рецензування та відбору статей для публікації. Однак цей процес все ще був відносно неформальним порівняно з сучасними стандартами.

Медична експертна оцінка

У 19 столітті медичні товариства та журнали, такі як The Lancet (заснований у 1823 році) та Медичний журнал Нової Англії (заснований у 1812 році) запровадив більш суворі процеси експертного оцінювання у відповідь на потребу контролю якості медичних досліджень.

Розширення після Другої світової війни

Після Другої світової війни відбулося значне розширення наукових досліджень і публікацій. Це призвело до заснування більш спеціалізованих журналів і більшого покладання на експертну оцінку для оцінки зростаючого обсягу наукової роботи.

Чому експертна оцінка важлива в історії?

Експертне рецензування важливе в історичній науці з кількох причин, серед яких наведені нижче:

Забезпечення якості

Рецензування допомагає забезпечити якість і надійність історичних досліджень. Це суворий процес оцінювання, під час якого експерти в цій галузі оцінюють методологію, джерела, аналіз та інтерпретацію, використані в історичних дослідженнях. Це допомагає виявити будь-які помилки, упередження чи слабкі місця в дослідженні, що сприяє загальній точності та достовірності історичних знань.

Верифікація та валідація

Експертна оцінка відіграє вирішальну роль у перевірці точності та обґрунтованості історичних тверджень. Історики покладаються на докази з первинних і вторинних джерел для побудови своїх аргументів, а процес рецензування допомагає ретельно вивчити ці джерела і методи, що використовуються для їхнього аналізу. Така ретельна перевірка допомагає перевірити точність історичних тверджень і сприяє валідизації історичних досліджень.

Конструктивний зворотній зв'язок та вдосконалення

Рецензенти надають авторам конструктивний зворотний зв'язок, вказуючи на сильні та слабкі сторони їхньої роботи, а також сфери, які потребують вдосконалення. Цей зворотній зв'язок дозволяє історикам вдосконалити свої аргументи, переоцінити свої інтерпретації та посилити свої дослідження. Рецензування слугує життєво важливим ланцюгом зворотного зв'язку, який допомагає історикам підвищити якість і вплив їхніх досліджень.

Інтелектуальний обмін та співпраця

Рецензування сприяє інтелектуальному обміну та співпраці в історичній спільноті. Рецензенти ознайомлюються з роботами своїх колег, обмінюються думками, пропонують альтернативні точки зору та роблять внесок у поточні наукові дискусії. Цей спільний аспект рецензування підвищує загальну якість історичних досліджень і сприяє поглибленню знань у цій галузі.

Що таке ПЛОС?

PLOS розшифровується як "Публічна наукова бібліотека" (англ. Public Library of Science). Це неприбуткова видавнича та правозахисна організація, яка займається просуванням відкритого доступу до наукових та медичних досліджень. PLOS була заснована в 2001 році, щоб зробити наукову літературу вільно доступною для громадськості, усуваючи таким чином бар'єри для доступу та обміну знаннями.

PLOS публікує набір наукових журналів у відкритому доступі з різних дисциплін, що охоплюють такі галузі, як біологія, медицина, генетика, неврологія, екологія тощо. Серед журналів, якими керує PLOS, є PLOS Biology, PLOS Medicine, PLOS Genetics, PLOS Computational Biology та інші. Ці журнали дотримуються суворих процесів рецензування, щоб забезпечити якість і цілісність опублікованих досліджень.

Однією з визначальних особливостей журналів PLOS є їхня прихильність до відкритого доступу. Відкритий доступ означає, що статті, опубліковані PLOS, є вільно доступними для будь-кого, без обмежень передплати або платних обмежень. Такий підхід дозволяє дослідникам, науковцям, медичним працівникам, політикам і широкій громадськості отримувати доступ до наукової інформації та використовувати її без фінансових чи інституційних бар'єрів.

Пов'язана стаття: Вивчення імпакт-фактора PLOS ONE у просуванні відкритої науки

Що відрізняє історію рецензування публікацій PLOS від інших?

PLOS (Публічна бібліотека науки) є відомим видавцем наукових журналів з відкритим доступом, і однією з унікальних функцій, яку пропонує PLOS, є історія опублікованих рецензій. Ця функція відрізняє їх від традиційних журналів, забезпечуючи прозорість і відкритість процесу рецензування. Ось деякі ключові аспекти, які відрізняють історію опублікованих рецензій PLOS:

Прозорість

PLOS Published Peer Review History має на меті підвищити прозорість, роблячи весь процес рецензування видимим для читачів. Вона включає повну історію рецензування статті, включаючи коментарі рецензентів, відповіді авторів і рішення редактора. Ця прозорість дозволяє читачам бачити, як стаття розвивалася в процесі рецензування.

Відкритий доступ

Журнали PLOS - це відкритий доступЦе означає, що їхній вміст є вільно доступним для громадськості. Ця доступність дозволяє будь-кому читати і взаємодіяти з опублікованими дослідженнями, сприяючи ширшому розповсюдженню та співпраці.

Параметри анонімності рецензента

PLOS забезпечує гнучкість щодо анонімності рецензентів. Рецензенти можуть підписувати свої рецензії, що дозволяє розкривати їхні імена разом з коментарями. Або ж вони можуть залишитися анонімними, якщо бажають.

Залучення громадськості

PLOS Published Peer Review History заохочує залучення спільноти та післяпублікаційні дискусії. Відкрито ділячись процесом рецензування, PLOS дає можливість читачам, дослідникам та експертам надавати післяпублікаційні коментарі, запитання та додаткові ідеї, сприяючи створенню більш інтерактивного та спільного наукового середовища.

Вплив статті

Поряд з історією опублікованих рецензій, журнали PLOS часто надають метрики на рівні статті та альтметричні показники, які демонструють вплив і охоплення статті, що виходять за рамки традиційних показників цитування. Ці показники можуть включати такі дані, як перегляди статті, завантаження, згадки в соціальних мережах тощо.

Отже, рецензування є життєво важливим компонентом наукового видавничого процесу в різних дисциплінах, включаючи природничі, гуманітарні та історичні науки. Воно слугує механізмом забезпечення якості, перевірки та вдосконалення досліджень. Завдяки критичній оцінці експертів у цій галузі, експертне рецензування допомагає забезпечити точність, обґрунтованість і достовірність наукової роботи. 

Завдяки експертній оцінці дослідники і читачі можуть бути впевнені в точності і надійності знань, які виробляються і поширюються, що сприяє розвитку їхніх галузей.

Ексклюзивний науковий контент, створений вченими

Як науковець, ви, можливо, працюєте день у день над своїми дослідженнями. Коли справа доходить до презентації цього дослідження, шлях від написання статті до її публікації в авторитетному журналі вимагає від вас більше зусиль. А коли у вас виникають проблеми з мовою, презентацією чи створенням інфографіки, це стає ще складнішим.

Не хвилюйтеся, якщо ви перебуваєте в такому стані, тому що Mind the Graph до ваших послуг. Mind the Graph - це інструмент, який надає ексклюзивний науковий контент, створений вченими, особливо за допомогою візуалізації та інфографіки. Зареєструйтесь безкоштовно та дізнайтеся більше.

науково-акустичні плакати
logo-subscribe

Підпишіться на нашу розсилку

Ексклюзивний високоякісний контент про ефективну візуальну
комунікація в науці.

- Ексклюзивний путівник
- Поради щодо дизайну
- Наукові новини та тенденції
- Підручники та шаблони