Gondoltál már arra, hogy az általad olvasott kutatási cikkeket és a folyóiratokat, amelyekre a kutatásod során hivatkozol, hogyan ellenőrzik? Gyakran összezavarodunk, hogy a jelentés érvényes-e, vagy csak egy kitalált mű, de nem kell aggódnia. Létezik ez a szakértői értékelésként ismert felülvizsgálati rendszer, amely minden közzétett munkát ellenőriz. Ez az oka annak, hogy a tudományos munkákat mindig az innovációk rendkívül fontos részének tekintik. Ismerjük meg részletesen, hogy mi az a szakértői értékelés és a a szakértői értékelés története ebben a cikkben. 

Mi az a szakértői értékelés?

A szakértői értékelés egy kritikai értékelési folyamat, amelyet az akadémiai és tudományos közösségekben használnak a kutatási cikkek, cikkek vagy más tudományos munkák minőségének, érvényességének és jelentőségének értékelésére, mielőtt azokat közzéteszik. Ez a tudományos publikációs folyamat alapvető része, és segít biztosítani, hogy a közzétett munkák megfeleljenek bizonyos minőségi és hitelességi előírásoknak.

Amikor egy kutató vagy tudós publikálásra benyújtja munkáját egy folyóirathoz vagy konferenciához, a kiadvány szerkesztője általában elküldi a kéziratot a terület szakértőiből álló csoportnak, az úgynevezett szakértőknek vagy bírálóknak. Ezek a bírálók általában olyan kutatók vagy akadémikusok, akik ugyanazon vagy egy kapcsolódó területen rendelkeznek szakértelemmel, mint az elbírálás alatt álló kézirat.

A szakértői bírálók gondosan értékelik a benyújtott munkákat a tudományos szigor, a módszertan, az eredetiség, a bemutatás egyértelműsége és az etikai irányelvek betartása szempontjából. Értékelhetik a kutatási terv, módszertan, az adatok elemzése és az eredmények értelmezése. Azt is ellenőrzik, hogy a munka új ismeretekkel gazdagítja-e a területet, és hogy a levont következtetéseket alátámasztják-e a bemutatott bizonyítékok.

Kapcsolódó cikk: Mi az a lektorált cikk, és hol találunk ilyet?

A szakértői értékelés eredete

A szakértői értékelés eredete több évszázadra nyúlik vissza, de nehéz pontosan meghatározni egy dátumot vagy személyt, aki a szakértői értékelés "atyja" volt. A tudományos munkák szakértői véleményének és értékelésének gyakorlata az idők során fejlődött.

A szakértői értékelés egyik legkorábbi dokumentált példája a 17. századból származik a Royal Society of London, egy 1660-ban alapított tudományos társaság. A Királyi Társaság olyan rendszert vezetett be, amelyben a tudományos kéziratokat hozzáértő személyek között osztották szét értékelésre, mielőtt a társaság folyóiratában megjelentek volna, Filozófiai Tranzakciók. Ez a korai rendszer teremtette meg a szakértői értékelési folyamat alapjait, ahogyan ma ismerjük.

Fontos azonban megjegyezni, hogy a szakértői értékelés különböző formái már korábban is léteztek. Például az iszlám aranykorban, amely a 8. századtól a 14. századig tartott, a tudósok a "ijma" vagy "tudósok konszenzusa" néven ismert szakértői értékelés egy formáját alkalmazták a vallási szövegek érvényességének és hitelességének értékelésére.

A szakértői értékelés előtörténete

A tágabb értelemben vett szakértői értékelés őstörténete az ókori világig vezethető vissza, amikor a tudósok és értelmiségiek megosztották munkájukat megbízható kollégáikkal vagy mentoraikkal, hogy visszajelzést és megerősítést kapjanak. A szakértői értékelés mai értelemben vett formalizált folyamata azonban csak idővel alakult ki. Íme néhány fontos mérföldkő a szakértői értékelés őstörténetéből:

A felvilágosodás előtti időszak

A tudományos forradalom és a felvilágosodás kora előtt a tudósok a személyes hálózatokra és a levelezésre támaszkodtak, hogy munkájukat megosszák társaikkal visszajelzés és kritika céljából. Ez az informális felülvizsgálati folyamat lehetővé tette a szellemi körökön belüli minőségellenőrzést.

17. századi tudományos társaságok

A 17. században olyan tudományos társaságok, mint a Royal Society of London (1660-ban alapították) és a Académie des Sciences Párizsban (1666-ban alapították) döntő szerepet játszott a szakértői értékelés kialakításában. Ezek a társaságok olyan bírálati mechanizmusokat vezettek be, amelyekben a benyújtott kéziratokat a társaság kiválasztott tagjai értékelték.

Folyóirat-kiadványok

A tudományos folyóiratok megjelenése a 18. és 19. században a szakértői értékelés strukturáltabb megközelítését hozta magával. Az olyan folyóiratok, mint a Philosophical Transactions of the Royal Society és a Journal des Scavans elkezdett szerkesztőket és bírálókat alkalmazni a cikkek felülvizsgálatára és kiválasztására. A folyamat azonban a modern szabványokhoz képest még mindig viszonylag informális volt.

Orvosi szakértői értékelés

A 19. században az orvosi társaságok és folyóiratok, mint például a The Lancet (1823-ban alapították) és a New England Journal of Medicine (amelyet 1812-ben alapítottak) szigorúbb szakértői értékelési eljárásokat vezetett be, válaszul az orvosi kutatások minőségellenőrzésének szükségességére.

A második világháború utáni terjeszkedés

A második világháború után a tudományos kutatás és publikáció jelentős bővülése következett be. Ez több szakfolyóirat létrehozásához vezetett, és a tudományos munka növekvő mennyiségének értékelésére egyre inkább a szakértői értékelésre támaszkodtak.

Miért fontos a szakértői értékelés a történelemben?

A szakértői értékelés több okból is fontos a történettudomány területén, többek között az alábbiak miatt:

Minőségbiztosítás

A szakértői értékelés segít biztosítani a történelmi kutatások minőségét és megbízhatóságát. Olyan szigorú értékelési folyamatot biztosít, amelyben a terület szakértői értékelik a történelmi tanulmányokban alkalmazott módszertant, forrásokat, elemzést és értelmezést. Ez segít azonosítani a kutatásban előforduló hibákat, elfogultságokat vagy gyengeségeket, hozzájárulva a történelmi ismeretek általános pontosságához és hitelességéhez.

Ellenőrzés és érvényesítés

A szakértői értékelés döntő szerepet játszik a történelmi állítások pontosságának és érvényességének ellenőrzésében. A történészek érveik felépítéséhez elsődleges és másodlagos forrásokból származó bizonyítékokra támaszkodnak, a szakértői értékelés pedig segít e források és az elemzésükhöz használt módszerek vizsgálatában. Ez a vizsgálat segít ellenőrizni a történelmi állítások pontosságát, és hozzájárul a történelmi kutatás érvényesítéséhez.

Konstruktív visszajelzés és fejlesztés

A bírálók konstruktív visszajelzést adnak a szerzőknek, rámutatva a munkájuk erősségeire, gyengeségeire és a javítandó területekre. Ez a visszajelzés lehetővé teszi a történészek számára, hogy finomítsák érveiket, átértékeljék értelmezéseiket és megerősítsék kutatásukat. A szakértői értékelés egy olyan fontos visszacsatolási hurok, amely segít a történészeknek javítani tudományos munkájuk minőségét és hatását.

Szellemi csere és együttműködés

A szakértői értékelés elősegíti a szellemi cserét és az együttműködést a történelmi közösségen belül. A bírálók foglalkoznak társaik munkájával, megosztják meglátásaikat, alternatív nézőpontokat kínálnak, és hozzájárulnak a folyamatban lévő tudományos vitákhoz. A szakértői értékelésnek ez az együttműködési aspektusa javítja a történeti kutatások általános minőségét, és hozzájárul a tudományterület ismereteinek bővítéséhez.

Mi a PLOS?

A PLOS a Public Library of Science rövidítése. Ez egy nonprofit kiadó és érdekvédelmi szervezet, amely a tudományos és orvosi kutatások nyílt hozzáférésének előmozdítására összpontosít. A PLOS-t 2001-ben alapították azzal a céllal, hogy a tudományos szakirodalmat szabadon hozzáférhetővé tegye a nyilvánosság számára, és ezáltal megszüntesse a tudás elérésének és megosztásának akadályait.

A PLOS különböző tudományágak nyílt hozzáférésű tudományos folyóiratainak sorát adja ki, olyan területeket lefedve, mint a biológia, az orvostudomány, a genetika, az idegtudomány, az ökológia stb. A PLOS által működtetett folyóiratok közé tartozik a PLOS Biology, a PLOS Medicine, a PLOS Genetics, a PLOS Computational Biology és mások. Ezek a folyóiratok szigorú szakértői értékelési folyamatokhoz tartják magukat, hogy biztosítsák a közzétett kutatások minőségét és integritását.

A PLOS folyóiratok egyik meghatározó jellemzője a nyílt hozzáférés iránti elkötelezettségük. A nyílt hozzáférés azt jelenti, hogy a PLOS által közzétett cikkek bárki számára szabadon hozzáférhetők, előfizetési vagy fizetős korlátozások nélkül. Ez a megközelítés lehetővé teszi a kutatók, az egyetemi oktatók, az egészségügyi szakemberek, a politikai döntéshozók és a nagyközönség számára, hogy pénzügyi vagy intézményi akadályok nélkül hozzáférjenek a tudományos információkhoz és felhasználják azokat.

Kapcsolódó cikk: A PLOS ONE impakt faktorának vizsgálata a nyílt tudomány előmozdításában

Mitől más a PLOS publikált szakértői értékelés története?

A PLOS (Public Library of Science) a nyílt hozzáférésű tudományos folyóiratok egyik kiemelkedő kiadója, és a PLOS által kínált egyik egyedülálló szolgáltatás a publikált szakértői értékelés története. Ez a funkció megkülönbözteti őket a hagyományos folyóiratoktól azáltal, hogy átláthatóságot és nyitottságot biztosít a szakértői véleményezési folyamat során. Íme néhány kulcsfontosságú szempont, amely megkülönbözteti a PLOS Publikált szakértői bírálati előzményeit:

Átláthatóság

A PLOS Published Peer Review History célja az átláthatóság növelése azáltal, hogy a teljes szakértői bírálati folyamatot láthatóvá teszi az olvasók számára. Tartalmazza a cikk teljes szakértői bírálati történetét, beleértve a bírálók megjegyzéseit, a szerzők válaszait és a szerkesztő döntését. Ez az átláthatóság lehetővé teszi az olvasók számára, hogy lássák, hogyan fejlődött a cikk a bírálati folyamat során.

Nyílt hozzáférés

A PLOS folyóiratok nyílt hozzáférésű, ami azt jelenti, hogy tartalmuk szabadon hozzáférhető a nyilvánosság számára. Ez a hozzáférhetőség lehetővé teszi, hogy bárki elolvashassa a közzétett kutatásokat, és részt vegyen azokban, elősegítve ezzel a szélesebb körű terjesztést és együttműködést.

A felülvizsgálók anonimitási lehetőségei

A PLOS rugalmasan kezeli a bírálók anonimitását. A bírálók választhatják, hogy aláírják-e a véleményüket, ami lehetővé teszi, hogy a nevüket a megjegyzéseik mellett nyilvánosságra hozzák. Alternatívaként, ha úgy kívánják, névtelenek is maradhatnak.

Közösségi elkötelezettség

A PLOS Published Peer Review History ösztönzi a közösség részvételét és a publikáció utáni vitát. A bírálati folyamat nyílt megosztásával a PLOS lehetővé teszi az olvasók, kutatók és szakértők számára, hogy a publikáció utáni észrevételeket, kérdéseket és további meglátásokat tegyenek, elősegítve ezzel egy interaktívabb és együttműködőbb tudományos környezet kialakulását.

Cikk hatása

A PLOS folyóiratok a publikált szakértői bírálati előzmények mellett gyakran cikkszintű metrikákat és altmetrikákat is biztosítanak, amelyek a hagyományos idézettségi számokon túlmutatóan mutatják be a cikkek hatását és elérését. Ezek a metrikák olyan adatokat tartalmazhatnak, mint a cikkek megtekintése, letöltése, közösségi média említések és így tovább.

Összefoglalva, a szakértői értékelés a tudományos publikációs folyamat létfontosságú eleme a különböző tudományágakban, beleértve a tudományt, a bölcsészettudományokat és a történelmet is. Ez a kutatás minőségbiztosításának, ellenőrzésének és javításának mechanizmusaként szolgál. A szakterület szakértőinek kritikai értékelése révén a szakértői értékelés segít biztosítani a tudományos munka pontosságát, érvényességét és hitelességét. 

A szakértői értékelés elfogadásával a kutatók és az olvasók egyaránt bízhatnak az előállított és terjesztett tudás szigorúságában és megbízhatóságában, hozzájárulva ezzel saját területük fejlődéséhez.

Tudósok által létrehozott exkluzív tudományos tartalom

Tudósként nap mint nap dolgozhat a kutatásai elvégzésén. Amikor e kutatás bemutatására kerül sor, az írástól a neves folyóiratban való publikálásig vezető út még több erőfeszítést igényel. Ha pedig gondjai vannak a nyelvvel, a prezentációval vagy az infografikák készítésével, akkor ez még nehezebbé válik.

Ne aggódj, ha ilyen helyzetben vagy, mert Mind the Graph a segítségedre van. Az Mind the Graph egy olyan eszköz, amely tudósok által készített exkluzív tudományos tartalmakat kínál, különösen vizuális és infografikus anyagok segítségével. Regisztráljon ingyenesen, és tudjon meg többet.

tudományosan pontos poszterek
logo-subscribe

Iratkozzon fel hírlevelünkre

Exkluzív, kiváló minőségű tartalom a hatékony vizuális
kommunikáció a tudományban.

- Exkluzív útmutató
- Tervezési tippek
- Tudományos hírek és trendek
- Oktatóanyagok és sablonok