Akademisk og vitenskapelig publisering er en viktig del av den akademiske diskursen, og det å sende inn en artikkel til et tidsskrift er et viktig ledd i denne prosessen.

Å sende inn et manuskript til et tidsskrift kan imidlertid være en komplisert og vanskelig prosedyre, spesielt for personer som ikke har erfaring med akademisk publisering. Forutsetningene for å sende inn et manuskript til et tidsskrift kan variere sterkt avhengig av forlag, tidsskrift og forskningstema. 

Dessuten kan fagfellevurderingsprosessen være krevende, og det kan ta flere runder med endringer før en artikkel blir akseptert for publisering.

I denne artikkelen presenterer Mind The Graph en trinn-for-trinn-guide som hjelper forskere gjennom prosessen med å sende inn søknader til tidsskrifter, og som dekker alt fra å velge riktig tidsskrift til å utforme et fengslende følgebrev, samt strategier for å lykkes bedre.

Hva er en innsending til et tidsskrift?

Prosessen med å sende inn et akademisk eller vitenskapelig manuskript for publisering i et vitenskapelig tidsskrift kalles innsending til tidsskrift. Å sende inn manuskripter til tidsskrifter er en viktig del av den akademiske publiseringsprosessen, siden det gjør det mulig for forskere å formidle forskningsresultatene sine og øke kunnskapen på sitt område.

The journal submission process entails preparing the paper in accordance with the journal’s submission guidelines, which include formatting and citation standards. The manuscript is then submitted to the journal for review by a team of experts in the field through a rigorous peer-review process. 

The peer-review process comprises assessing the research’s quality, originality, and significance to the area, and providing feedback to researchers to help them enhance their work. If the article is approved for publication, the researchers may be required to make changes, and the text is usually copyedited and typeset before publishing. 

Fordeler med å sende inn til et tidsskrift

Forskere kan oppnå ulike fordeler ved å sende inn en artikkel til et tidsskrift, blant annet:

  • Forskningsformidling: Ved å sende inn artikler til tidsskrifter får forskerne mulighet til å formidle forskningsresultatene sine til et større publikum, noe som øker eksponeringen og innflytelsen til arbeidet deres. 
  • Validering av forskning: The peer-review process included in journal submission aids in achieving the highest standards and reliability of the study, which can help establish the research’s and the researchers’ reputation. 
  • Bidrag til kunnskap: Forskere som publiserer i tidsskrifter, bidrar til å øke kunnskapen på sitt område, noe som kan føre til mer forskning og forbedringer. 
  • Faglig utvikling: Researchers’ professional reputations improve when they publish in prestigious journals, which can be a consideration in academic promotions, tenure decisions, and employment applications. 
  • Tilgang til finansiering: Forskere kan få finansiering til fremtidig forskning ved å publisere i tidsskrifter, noe som viser at de er i stand til å utføre forskning av høy kvalitet som er av interesse for forskersamfunnet. 

Fremgangsmåte for å sende inn en forskning til et tidsskrift

Av ulike grunner er det viktig å ha en plan for innsending av et manuskript til en publikasjon. 

First and foremost, a well-executed submission strategy can improve the article’s chances of approval. Researchers can improve their chances of success by carefully picking the proper journal and following the submission rules. A clear plan may also assist authors in properly managing their time, ensuring that they fulfill deadlines and have ample time for changes, if necessary. It also assists researchers in avoiding frequent errors, such as submitting to the wrong publication or failing to satisfy submission requirements.

For å gjøre det enklere og mer sannsynlig at du lykkes, har Mind The Graph utviklet denne trinnvise veiledningen:

Step 1 – The right journal

Choose the best journal for your research. Assess the scope, readership, and publication guidelines of the journal. If possible, seek to discover the acceptance rate and impact factor of your targeted journal to determine if it is viable and the best alternative for you. Read “En guide til antall aksepterte tidsskrifter” and “Impact factor for forskningstidsskrifter: En komplett guide og benchmarking” to learn more.

Step 2 – The manuscript

Prepare the manuscript in accordance with the journal’s publication guidelines. Confirm that it satisfies the appropriate length, style, and citation format. Read “En guide til hvordan du skriver et manuskript til en forskningsoppgave” to ensure you have your manuscript ready for submission.

Step 3 – The cover letter

Skriv et fristende følgebrev som understreker viktigheten av forskningen din, forklarer hvorfor manuskriptet egner seg for publisering og opplyser om eventuelle interessekonflikter.

Step 4 – The submission

Depending on the journal’s guidelines, submit the manuscript either through the online application system or by email. Ensure that you double-check that your manuscript fulfills the guidelines, that it is correctly written, and that you include all relevant documentation with your submission. 

Step 5 – The peer-review

The manuscript will be exposed to a thorough peer-review process. The eligibility of the submission for publishing will be determined by the journal’s editors, and the quality and validity of the research will be assessed by professional reviewers. The reviewers may provide suggestions for improvements or reject the submission altogether. Read “Hva er en fagfellevurdert artikkel, og hvor finner vi den?” to understand more.

Step 6 – The revision

Hvis manuskriptet må revideres, må du gjøre de endringene som anvises av korrekturleserne, og sende det inn på nytt. Denne prosessen kan gjentas så mange ganger som nødvendig til arbeidet er akseptert for publisering.

Step 7 – The acceptance

If your manuscript is approved for publication, the journal will send you an acceptance letter. Reply quickly to any further journal requirements, such as corrections, proofreading, or formatting adjustments. Check out “Redigering og korrekturlesing: Betydning, forskjeller og tips” for more insights.

Step 8 – The publication

Når manuskriptet er ferdig, publiseres det på trykk eller på nett, avhengig av tidsskriftets format.

Innsendingssystem i store tidsskrifter

Tidsskriftets navnSystem for innsendingRetningslinjer for manuskriptProsess for fagfellevurderingTidslinje for publisering
NaturInnsending av manuskripter til Nature OnlineDetaljerte retningslinjer for formatering og strukturering av manuskriptetNature employs a single-blind peer-review method, but it also provides a “double-blind” peer-review process for authors who believe it is suitable for their paper4-6 måneder
VitenskapSporingssystem for vitenskapelig innholdDetaljerte retningslinjer for formatering og strukturering av manuskriptetVitenskapen fastsetter ikke om en fagfellevurderingsprosedyre skal være enkeltblind eller dobbeltblind.3-6 måneder
The New England Journal of MedicineNEJM online innsendingDetaljerte retningslinjer for formatering og strukturering av manuskriptetEnkeltblind fagfellevurderingsprosess4-6 måneder
CelleSystem for redaksjonssjefDetaljerte retningslinjer for formatering og strukturering av manuskriptetDobbeltblind fagfellevurderingsprosess2-3 måneder
The LancetSystem for redaksjonssjefDetaljerte retningslinjer for formatering og strukturering av manuskriptetEnkeltblind fagfellevurderingsprosess2-3 måneder

Over 70 000 nøyaktige vitenskapelige tall for å øke gjennomslagskraften din.

Visste du at mange tidsskrifter, særlig når det gjelder forskningsartikler, krever at forskere inkluderer figurer i sine bidrag? Figurer kan være et godt verktøy for å øke gjennomslagskraften til forskningsartikkelen din og øke sjansene for publisering, men bare hvis de brukes riktig og effektivt. Forsøk Se opp for grafen for å se hvor enkelt og effektivt det er å legge til figurer i arbeidet ditt.

logo-abonnement

Abonner på nyhetsbrevet vårt

Eksklusivt innhold av høy kvalitet om effektiv visuell
kommunikasjon innen vitenskap.

- Eksklusiv guide
- Tips om design
- Vitenskapelige nyheter og trender
- Veiledninger og maler