Journals are responsible for publishing and disseminating research relevant to particular fields. The role of achieving the right information, that is selecting the research that should be published within the pages of the journal, is an integral part of that. The journal’s editorial review board will reject unsolicited submissions regardless of whether they have been peer-reviewed or not. 

There is no fixed rate of rejection annually; it’s a range that naturally develops over time. Journals sometimes set monthly targets, but they are only used to note when rates fluctuate significantly, which occurs on a regular basis. Our focus in this article will be on the concept of journal acceptance rates, as well as how they are calculated. 

Hva er det som måles ved hjelp av aksepteringsrater for tidsskrifter?

An acceptance or rejection rate is typically used by journals to assess the rate at which papers are accepted or rejected and to observe any patterns that might be noteworthy. A journal’s acceptance rate depends on the high standard of its submissions. Unlike impact factors, these rates are internally assessed quality control measures. (Learn more about Tidsskriftets impact factor.)

A journal’s acceptance rate indicates what percentage of all submissions can be published. In deciding where to submit a manuscript, authors should consider this simple indicator. In order to assist submitters, ICSR strongly recommends that journal acceptance rates are easily accessible to the public.

Er det mulig å finne aksepteringsraten til et tidsskrift?

In some cases, finding acceptance rates for particular journals based on specialized fields can be challenging. It is nevertheless crucial to enhance and secure a publication’s credibility. There is a common perception that journals with lower acceptance rates are more prestigious and more deserving. Low acceptance rates tend to be seen in large, established, and high-impact journals. 

I de fleste tilfeller rapporterer ikke tidsskriftene offentlig hvor mange manuskripter som blir akseptert, fordi de tror at lave aksepteringsrater kan avskrekke forfattere fra å sende inn manuskripter. Det er også viktig å merke seg at redaktørene avviser manuskripter av flere grunner. Forskere får ofte tilbakemelding i form av nyttige kommentarer. Det finnes noen nisjetidsskrifter som avviser artikler på grunnlag av relevans. 

Falske nettsteder florerer på nettet, akkurat som falske tidsskrifter er rettet mot akademikere som ønsker å publisere. Bruk velkjente rangeringskilder for tidsskrifter når du skal finne ut hvor du skal publisere. Innenfor enkelte fagområder eller disipliner er det mange kilder som oppgir antall aksepterte artikler. Du kan finne disse tallene ved hjelp av følgende metoder:

  • Du kan ofte finne ut hvor mange som blir antatt i et tidsskrift ved å kontakte redaktøren.
  • Det kan finnes databaser innenfor ditt fagområde som inneholder informasjon om aksepteringsrater for fagpublikasjoner.
  • A journal’s acceptance rate can be found on its webpage on Google. 
  • I tillegg kan du søke etter godkjenningsrater for tilknyttede tidsskrifter på nettsiden til en forening.
  • For the MLA International Bibliography, the “Directory of Periodicals” provides acceptance data for literature, linguistics, and folklore journals.

Hvordan beregner man godkjenningsgraden?

Det er ikke vanlig å bruke samme metode for å beregne antall aksepterte manuskripter. I noen få tidsskrifter beregnes andelen basert på alle manuskripter som mottas. I tillegg kan redaktøren velge hvilke manuskripter som videresendes til fagfeller, slik at aksepteringsraten kan beregnes ut fra de manuskriptene som blir vurdert på kortere tid enn det totale antallet innsendte bidrag. I tillegg bruker mange redaktører bare omtrentlige estimater av disse dataene og fører ikke nøyaktige oversikter.

Hvert tidsskrift aksepterer et ulikt antall manuskripter, basert på flere praktiske faktorer, som kvaliteten på manuskriptene, artikkelens betydning og tilknytning. Antall aksepterte manuskripter påvirkes av hver enkelt faktor.

In order to calculate the acceptance rate of a journal, simply divide the number of accepted submissions by the number of received submissions. A journal’s acceptance rate, for illustration, is 5% if it accepts 50 manuscripts in one year and 1000 are submitted in that year.

50/1000 = 5% akseptfrekvens

Generelt er det en forskjell mellom 10-50% mellom aksepteringsgraden for større tidsskrifter og mindre tidsskrifter. Det er en beskjeden forskjell i antagelsesprosent mellom eldre og nyere tidsskrifter. Blant tidsskrifter med høy gjennomslagskraft (3-50% aksept) er det fortsatt stor variasjon i akseptraten. 

Ved hjelp av den beste og gratis infografikkprodusenten kan du kommunisere vitenskap visuelt.

Illustrating your work visually can have a better impact on your readers as well as increase your visibility. You can do it easily and for free. With illustrations and posters, Mind the Graph can help you communicate scientific findings to a large community. We also offer customizations. A scientist’s time is precious, so let’s go! 

logo-abonnement

Abonner på nyhetsbrevet vårt

Eksklusivt innhold av høy kvalitet om effektiv visuell
kommunikasjon innen vitenskap.

- Eksklusiv guide
- Tips om design
- Vitenskapelige nyheter og trender
- Veiledninger og maler