Akateeminen ja tieteellinen julkaiseminen on tärkeä osa akateemista keskustelua, ja artikkelin lähettäminen lehteen on tärkeä vaihe tässä prosessissa.

Käsikirjoituksen lähettäminen lehteen voi kuitenkin olla monimutkainen ja vaikea prosessi, erityisesti niille, jotka ovat vasta-alkajia akateemisessa julkaisutoiminnassa. Lehtijulkaisujen jättämisen edellytykset voivat vaihdella suuresti kustantajan, lehden ja tutkimusaiheen mukaan. 

Lisäksi vertaisarviointiprosessi voi olla ankara, ja voi kestää useita muokkauskierroksia ennen kuin artikkeli hyväksytään julkaistavaksi.

Tässä artikkelissa Mind The Graph esittelee vaiheittaisen oppaan, joka auttaa tutkijoita lehden jättämisprosessin läpi ja kattaa kaiken oikean lehden valinnasta kiinnostavan saatekirjeen laatimiseen sekä strategioita menestyksen parantamiseksi.

Mikä on lehtihakemus?

Akateemisen tai tieteellisen käsikirjoituksen toimittamista julkaistavaksi tieteellisessä lehdessä kutsutaan lehden toimittamiseksi. Lehtijulkaisut ovat tärkeä osa akateemista julkaisuprosessia, sillä niiden avulla tutkijat voivat välittää tutkimustuloksiaan ja lisätä tietämystä omalla alallaan.

Lehden toimittamisprosessi edellyttää, että artikkeli valmistellaan lehden toimittamisohjeiden mukaisesti, joihin sisältyvät muotoilu- ja viittausstandardit. Tämän jälkeen käsikirjoitus toimitetaan lehdelle, jossa alan asiantuntijoista koostuva ryhmä arvioi sen tiukan vertaisarviointiprosessin avulla. 

Vertaisarviointiprosessissa arvioidaan tutkimuksen laatua, omaperäisyyttä ja merkitystä alalle sekä annetaan tutkijoille palautetta, jonka avulla he voivat parantaa työtään. Jos artikkeli hyväksytään julkaistavaksi, tutkijoilta voidaan vaatia muutoksia, ja teksti yleensä kopioidaan ja painetaan ennen julkaisemista. 

Lehden toimittamisen edut

Tutkijat voivat saada erilaisia etuja artikkelin lähettämisestä lehteen, kuten:

  • Tutkimuksen levittäminen: Lehtijulkaisujen avulla tutkijat voivat välittää tutkimustuloksensa laajemmalle yleisölle, mikä lisää heidän työnsä näkyvyyttä ja vaikutusvaltaa. 
  • Tutkimuksen validointi: Vertaisarviointiprosessi, joka sisältyy lehden toimittamiseen, auttaa saavuttamaan tutkimuksen korkeimmat standardit ja luotettavuuden, mikä voi auttaa luomaan tutkimuksen ja tutkijoiden maineen. 
  • Panos tietämykseen: Lehdissä julkaisevat tutkijat lisäävät oman alansa tietämystä, mikä voi johtaa lisätutkimuksiin ja parannuksiin. 
  • Ammatillinen kasvu: Tutkijoiden ammatillinen maine paranee, kun he julkaisevat arvostetuissa lehdissä, mikä voi vaikuttaa akateemisten ylennysten, viranhaltijapäätösten ja työhakemusten tekemiseen. 
  • Rahoituksen saatavuus: Tutkijat voivat saada rahoitusta tulevaan tutkimukseensa julkaisemalla julkaisuja lehdissä, mikä osoittaa heidän kykynsä tehdä korkeatasoista ja tiedeyhteisöä kiinnostavaa tutkimusta. 

Vaiheet tutkimuksen lähettämiseksi lehteen

Eri syistä käsikirjoituksen toimittamista julkaisuun koskeva suunnitelma on olennaisen tärkeä. 

Ennen kaikkea hyvin toteutettu lähetysstrategia voi parantaa artikkelin hyväksymismahdollisuuksia. Tutkijat voivat parantaa menestymismahdollisuuksiaan valitsemalla huolellisesti oikean lehden ja noudattamalla sen julkaisusääntöjä. Selkeä suunnitelma voi myös auttaa kirjoittajia hallitsemaan aikaansa oikein ja varmistamaan, että he noudattavat määräaikoja ja että heillä on tarvittaessa riittävästi aikaa muutoksiin. Se auttaa tutkijoita myös välttämään usein toistuvat virheet, kuten väärään julkaisuun lähettämisen tai jättämisen vaatimusten täyttämättä jättämisen.

Mind The Graph on kehittänyt tämän vaiheittaisen oppaan, jotta menettelysi olisi helpompi ja todennäköisempi onnistua:

Vaihe 1 - Oikea lehti

Valitse paras lehti tutkimustasi varten. Arvioi lehden laajuus, lukijakunta ja julkaisuohjeet. Jos mahdollista, yritä saada selville haluamasi lehden hyväksymisprosentti ja vaikuttavuuskerroin selvittääksesi, onko se elinkelpoinen ja paras vaihtoehto sinulle. Lue "Opas lehtien hyväksymisprosentteihin" ja "Tutkimuslehti Impact factor: Täydellinen opas ja vertailuanalyysi" saadaksesi lisätietoja.

Vaihe 2 - Käsikirjoitus

Valmistele käsikirjoitus lehden julkaisuohjeiden mukaisesti. Varmista, että se on sopivan pituinen, tyylinen ja viittausmuotoinen. Lue "Opas tutkimusraportin käsikirjoituksen kirjoittamiseen" varmistaaksesi, että käsikirjoituksesi on valmis lähetettäväksi.

Vaihe 3 - Saatekirje

Laadi houkutteleva saatekirje, jossa korostat tutkimuksesi tärkeyttä, selität, miksi käsikirjoitus sopii julkaistavaksi, ja ilmoitat mahdolliset eturistiriidat.

Vaihe 4 - Toimitus

Lähetä käsikirjoitus lehden ohjeiden mukaan joko sähköisen hakujärjestelmän kautta tai sähköpostitse. Varmista, että tarkistat vielä kerran, että käsikirjoituksesi on ohjeiden mukainen, että se on oikein kirjoitettu ja että liität mukaan kaikki tarvittavat asiakirjat. 

Vaihe 5 - Vertaisarviointi

Käsikirjoitus läpäisee perusteellisen vertaisarviointiprosessin. Lehden toimittajat päättävät, voidaanko käsikirjoitus julkaista, ja ammattitaitoiset arvioijat arvioivat tutkimuksen laadun ja pätevyyden. Arvostelijat voivat antaa parannusehdotuksia tai hylätä kirjoituksen kokonaan. Lue "Mikä on vertaisarvioitu artikkeli ja mistä sitä löytyy?" ymmärtääksesi lisää.

Vaihe 6 - Tarkistus

Jos käsikirjoitusta on tarkistettava, tee arvostelijoiden ehdottamat muutokset ja lähetä se uudelleen. Tämä prosessi voidaan toistaa niin monta kertaa kuin on tarpeen, kunnes työ hyväksytään julkaistavaksi.

Vaihe 7 - Hyväksyminen

Jos käsikirjoituksesi hyväksytään julkaistavaksi, lehti lähettää sinulle hyväksymiskirjeen. Vastaa nopeasti lehden mahdollisiin lisävaatimuksiin, kuten korjauksiin, oikolukuun tai muotoiluun liittyviin muutoksiin. Tutustu "Muokkaus ja oikoluku: Tärkeys, erot ja vinkit" saadaksesi lisää tietoa.

Vaihe 8 - Julkaisu

Kun käsikirjoitus on valmis, se julkaistaan painettuna tai verkossa lehden formaatin mukaan.

Toimitusjärjestelmä suurimmissa lehdissä

Lehden nimiToimitusjärjestelmäKäsikirjoitusohjeetVertaisarviointiprosessiJulkaisuaikataulu
LuontoNature Online Käsikirjoituksen toimittaminenYksityiskohtaiset ohjeet käsikirjoituksen muotoilua ja jäsentelyä varten.Nature käyttää yksisokkoa vertaisarviointimenetelmää, mutta se tarjoaa myös "kaksoissokkoa" vertaisarviointimenettelyä kirjoittajille, jotka uskovat sen soveltuvan heidän artikkeliinsa.4-6 kuukautta
TiedeTieteen sisällön seurantajärjestelmäYksityiskohtaiset ohjeet käsikirjoituksen muotoilua ja jäsentelyä varten.Tieteessä ei määrätä, onko vertaisarviointimenettely yksi- vai kaksoissokkoutettu.3-6 kuukautta
The New England Journal of MedicineNEJM Online SubmissionYksityiskohtaiset ohjeet käsikirjoituksen muotoilua ja jäsentelyä varten.Yhden sokean vertaisarviointiprosessi4-6 kuukautta
SoluEditorial Manager SystemYksityiskohtaiset ohjeet käsikirjoituksen muotoilua ja jäsentelyä varten.Kaksoissokkoutettu vertaisarviointi2-3 kuukautta
The LancetEditorial Manager SystemYksityiskohtaiset ohjeet käsikirjoituksen muotoilua ja jäsentelyä varten.Yhden sokean vertaisarviointiprosessi2-3 kuukautta

Yli 70 000 täsmällistä tieteellistä lukua, jotka lisäävät vaikuttavuuttasi.

Tiesitkö, että monet lehdet, erityisesti tutkimusjulkaisujen osalta, vaativat tutkijoita sisällyttämään julkaisuihinsa lukuja? Kuviot voivat olla loistava keino parantaa tutkimusartikkelisi vaikuttavuutta ja lisätä julkaisumahdollisuuksiasi, mutta vain, jos niitä käytetään oikein ja tehokkaasti. Kokeile Mind The Graph nähdäksesi, kuinka yksinkertaista ja tehokasta on lisätä lukuja työhösi.

logo-tilaus

Tilaa uutiskirjeemme

Eksklusiivista korkealaatuista sisältöä tehokkaasta visuaalisesta
tiedeviestintä.

- Eksklusiivinen opas
- Suunnitteluvinkkejä
- Tieteelliset uutiset ja suuntaukset
- Oppaat ja mallit