Akademisk och vetenskaplig publicering är en viktig del av den akademiska diskursen, och att skicka in en artikel till en tidskrift är ett viktigt steg i den processen.

Att skicka in ett manuskript till en tidskrift kan dock vara en komplicerad och svår procedur, särskilt för personer som är nya inom akademisk publicering. Förutsättningarna för att skicka in tidskrifter kan variera kraftigt beroende på förläggare, tidskrift och forskningsämne. 

Dessutom kan peer-review-processen vara rigorös, och det kan krävas flera omgångar av ändringar innan en artikel accepteras för publicering.

I den här artikeln presenterar Mind The Graph en steg-för-steg-guide som hjälper forskare genom processen för att skicka in ansökningar till tidskrifter, och som täcker allt från att välja rätt tidskrift till att utforma ett fängslande personligt brev, samt strategier för att lyckas bättre.

Vad är en tidskriftsinlaga?

Processen att skicka in ett akademiskt eller vetenskapligt manuskript för publicering i en vetenskaplig tidskrift kallas för journal submission. Tidskriftsinlämningar är en viktig del av den akademiska publiceringsprocessen eftersom de gör det möjligt för forskare att kommunicera sina forskningsresultat och öka kunskapen inom sitt område.

Processen för att skicka in en artikel till en tidskrift innebär att man förbereder den i enlighet med tidskriftens riktlinjer, som omfattar formaterings- och citeringsstandarder. Manuskriptet skickas sedan till tidskriften för granskning av ett team av experter inom området genom en rigorös peer-review-process. 

Peer review-processen innebär att man bedömer forskningens kvalitet, originalitet och betydelse för området samt ger feedback till forskarna för att hjälpa dem att förbättra sitt arbete. Om artikeln godkänns för publicering kan forskarna behöva göra ändringar, och texten redigeras och sätts vanligtvis innan den publiceras. 

Fördelar med att skicka in tidskrifter

Forskare kan få olika fördelar av att skicka in en artikel till en tidskrift, t.ex:

  • Spridning av forskning: Genom att skicka in tidskrifter kan forskarna kommunicera sina forskningsresultat till en större publik, vilket förbättrar exponeringen och inflytandet av deras arbete. 
  • Validering av forskning: Peer-review-processen som ingår i tidskriftsinlämning hjälper till att uppnå högsta standard och tillförlitlighet i studien, vilket kan bidra till att etablera forskningens och forskarnas rykte. 
  • Bidrag till kunskap: Forskare som publicerar sig i tidskrifter bidrar till kunskapssammanställningen inom sitt område, vilket kan leda till mer forskning och förbättringar. 
  • Professionell utveckling: Forskarnas professionella rykte förbättras när de publicerar sig i prestigefyllda tidskrifter, vilket kan vara ett övervägande vid akademiska befordringar, beslut om fast anställning och anställningsansökningar. 
  • Tillgång till finansiering: Forskare kan få finansiering för framtida forskning genom att publicera sig i tidskrifter, vilket bevisar deras förmåga att bedriva högkvalitativ forskning som skulle vara av intresse för det vetenskapliga samfundet. 

Steg för att skicka in en forskningsrapport till en tidskrift

Av olika anledningar är det viktigt att ha en spelplan för att skicka in ett manuskript till en publikation. 

Först och främst kan en väl genomförd inlämningsstrategi förbättra artikelns chanser att bli godkänd. Forskare kan förbättra sina chanser att lyckas genom att noggrant välja rätt tidskrift och följa reglerna för inlämning. En tydlig plan kan också hjälpa författarna att hantera sin tid på rätt sätt, se till att de uppfyller deadlines och har gott om tid för ändringar om det behövs. Det hjälper också forskare att undvika vanliga misstag, som att skicka in till fel publikation eller att inte uppfylla kraven för inlämning.

För att göra förfarandet enklare och öka sannolikheten för att det ska lyckas har Mind The Graph tagit fram denna steg-för-steg-guide:

Steg 1 - Rätt tidskrift

Välj den bästa tidskriften för din forskning. Bedöm tidskriftens omfattning, läsekrets och riktlinjer för publicering. Om möjligt, försök att ta reda på acceptansfrekvensen och impact factor för din valda tidskrift för att avgöra om den är livskraftig och det bästa alternativet för dig. Läs "En guide till acceptansnivåer för tidskrifter" och "Forskningsjournalens påverkansfaktor: En komplett guide och benchmarking" för att få veta mer.

Steg 2 - Manuskriptet

Förbered manuskriptet i enlighet med tidskriftens riktlinjer för publicering. Bekräfta att det uppfyller kraven på längd, stil och citeringsformat. Läs mer "En guide till hur man skriver ett manuskript för en forskningsartikel" för att säkerställa att du har ditt manuskript klart för inlämning.

Steg 3 - Det personliga brevet

Skapa ett lockande följebrev som betonar vikten av din forskning, förklarar varför manuskriptet är lämpligt för publicering och avslöjar eventuella intressekonflikter.

Steg 4 - Inlämning av ansökan

Beroende på tidskriftens riktlinjer skickar du in manuskriptet antingen via ansökningssystemet online eller via e-post. Se till att dubbelkolla att ditt manuskript uppfyller riktlinjerna, att det är korrekt skrivet och att du bifogar all relevant dokumentation till din ansökan. 

Steg 5 - Den kollegiala granskningen

Manuskriptet kommer att genomgå en grundlig peer review-process. Tidskriftens redaktörer avgör om manuskriptet är lämpligt för publicering, och professionella granskare bedömer forskningens kvalitet och giltighet. Granskarna kan ge förslag på förbättringar eller helt avslå ansökan. Läs "Vad är en peer-reviewed artikel och var kan vi hitta den?" för att förstå mer.

Steg 6 - Revisionen

Om manuskriptet måste revideras, gör de ändringar som granskarna har rekommenderat och skicka in det på nytt. Denna process kan upprepas så många gånger som behövs tills arbetet accepteras för publicering.

Steg 7 - Godkännandet

Om ditt manuskript godkänns för publicering skickar tidskriften ett acceptansbrev till dig. Svara snabbt på eventuella ytterligare krav från tidskriften, t.ex. korrigeringar, korrekturläsning eller justeringar av formatet. Kolla in "Redigering och korrekturläsning: Betydelse, skillnader och tips" för mer information.

Steg 8 - Publiceringen

När manuskriptet är klart publiceras det i tryck eller online, beroende på tidskriftens format.

Inlämningssystem i större tidskrifter

Tidskriftens namnSystem för inlämningRiktlinjer för manuskriptProcess för inbördes utvärderingTidslinje för offentliggörande
NaturInlämning av manuskript till Nature OnlineDetaljerade riktlinjer för formatering och strukturering av manuskriptetNature använder en enkelblind peer-review-metod, men tillhandahåller också en "dubbelblind" peer-review-process för författare som anser att den är lämplig för deras artikel.4-6 månader
VetenskapSystem för spårning av vetenskapligt innehållDetaljerade riktlinjer för formatering och strukturering av manuskriptetVetenskapen föreskriver inte om ett peer-review-förfarande skall vara enkelblint eller dubbelblint3-6 månader
Den medicinska tidskriften New England Journal of MedicineNEJM Online-inlämningDetaljerade riktlinjer för formatering och strukturering av manuskriptetEnkelblind peer review-process4-6 månader
CellSystem för redaktionell hanteringDetaljerade riktlinjer för formatering och strukturering av manuskriptetDubbelblind peer review-process2-3 månader
The LancetSystem för redaktionell hanteringDetaljerade riktlinjer för formatering och strukturering av manuskriptetEnkelblind peer review-process2-3 månader

Över 70 000 exakta vetenskapliga siffror för att öka din genomslagskraft

Visste du att många tidskrifter, särskilt för forskningsartiklar, kräver att forskarna inkluderar figurer i sina bidrag? Siffror kan vara ett utmärkt verktyg för att förbättra genomslaget för din forskningsartikel och öka dina chanser att bli publicerad, men bara om de används på rätt sätt och effektivt. Försök Tänk på grafen för att se hur enkelt och effektivt det är att lägga till siffror i ditt arbete.

logotyp-abonnemang

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Exklusivt innehåll av hög kvalitet om effektiv visuell
kommunikation inom vetenskap.

- Exklusiv vägledning
- Tips för design
- Vetenskapliga nyheter och trender
- Handledningar och mallar