Η ακαδημαϊκή και επιστημονική δημοσίευση αποτελεί σημαντικό μέρος του ακαδημαϊκού λόγου και η υποβολή ενός άρθρου σε ένα περιοδικό είναι ένα σημαντικό βήμα σε αυτή τη διαδικασία.

Ωστόσο, η υποβολή ενός χειρόγραφου σε ένα περιοδικό μπορεί να είναι μια περίπλοκη και δύσκολη διαδικασία, ιδίως για άτομα που είναι νέα στην ακαδημαϊκή δημοσίευση. Τα προαπαιτούμενα για την υποβολή σε περιοδικά μπορεί να διαφέρουν σημαντικά ανάλογα με τον εκδότη, το περιοδικό και το θέμα της έρευνας. 

Επιπλέον, η διαδικασία αξιολόγησης από ομότιμους μπορεί να είναι αυστηρή και μπορεί να χρειαστούν αρκετοί γύροι τροποποιήσεων προτού ένα άρθρο γίνει αποδεκτό για δημοσίευση.

Σε αυτό το άρθρο, το Mind The Graph θα παρουσιάσει έναν βήμα προς βήμα οδηγό για να βοηθήσει τους ερευνητές στη διαδικασία υποβολής σε περιοδικά, καλύπτοντας τα πάντα, από την επιλογή του σωστού περιοδικού έως τη δημιουργία μιας συναρπαστικής συνοδευτικής επιστολής, καθώς και στρατηγικές για τη βελτίωση της επιτυχίας.

Τι είναι η υποβολή σε περιοδικό;

Η διαδικασία υποβολής ενός ακαδημαϊκού ή επιστημονικού χειρόγραφου για δημοσίευση σε ένα επιστημονικό περιοδικό αναφέρεται ως υποβολή σε περιοδικό. Οι υποβολές σε περιοδικά αποτελούν σημαντικό μέρος της διαδικασίας ακαδημαϊκής δημοσίευσης, καθώς επιτρέπουν στους ερευνητές να κοινοποιούν τα ερευνητικά τους πορίσματα και να αυξάνουν τη γνώση στον τομέα τους.

Η διαδικασία υποβολής στο περιοδικό περιλαμβάνει την προετοιμασία της εργασίας σύμφωνα με τις οδηγίες υποβολής του περιοδικού, οι οποίες περιλαμβάνουν πρότυπα μορφοποίησης και παραπομπών. Στη συνέχεια, το χειρόγραφο υποβάλλεται στο περιοδικό για αξιολόγηση από ομάδα εμπειρογνωμόνων του τομέα μέσω μιας αυστηρής διαδικασίας αξιολόγησης από ομοτίμους. 

Η διαδικασία αξιολόγησης από ομοτίμους περιλαμβάνει την αξιολόγηση της ποιότητας, της πρωτοτυπίας και της σημασίας της έρευνας για τον τομέα και την παροχή ανατροφοδότησης στους ερευνητές για να τους βοηθήσει να βελτιώσουν το έργο τους. Εάν το άρθρο εγκριθεί για δημοσίευση, μπορεί να ζητηθεί από τους ερευνητές να κάνουν αλλαγές και το κείμενο συνήθως επιμελείται και στοιχειοθετείται πριν από τη δημοσίευση. 

Οφέλη από την υποβολή σε περιοδικό

Οι ερευνητές μπορούν να αποκομίσουν διάφορα οφέλη από την υποβολή ενός άρθρου σε ένα περιοδικό, όπως:

  • Διάδοση της έρευνας: Η δημοσίευση σε περιοδικά δίνει τη δυνατότητα στους ερευνητές να κοινοποιήσουν τα ερευνητικά τους πορίσματα σε ένα ευρύτερο κοινό, βελτιώνοντας την προβολή και την επιρροή του έργου τους. 
  • Επικύρωση της έρευνας: Η διαδικασία αξιολόγησης από ομοτίμους που περιλαμβάνεται στην υποβολή σε περιοδικά βοηθά στην επίτευξη των υψηλότερων προτύπων και της αξιοπιστίας της μελέτης, η οποία μπορεί να συμβάλει στην εδραίωση της φήμης της έρευνας και των ερευνητών. 
  • Συμβολή στη γνώση: Οι ερευνητές που δημοσιεύουν σε περιοδικά προσθέτουν στη συλλογή γνώσεων στον τομέα τους, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε περισσότερες έρευνες και βελτιώσεις. 
  • Επαγγελματική ανάπτυξη: Η επαγγελματική φήμη των ερευνητών βελτιώνεται όταν δημοσιεύουν σε έγκριτα περιοδικά, γεγονός που μπορεί να ληφθεί υπόψη στις ακαδημαϊκές προαγωγές, στις αποφάσεις μονιμοποίησης και στις αιτήσεις απασχόλησης. 
  • Πρόσβαση στη χρηματοδότηση: Οι ερευνητές μπορούν να αποκτήσουν χρηματοδότηση για μελλοντική έρευνα με τη δημοσίευση σε περιοδικά, γεγονός που αποδεικνύει την ικανότητά τους να διεξάγουν έρευνα υψηλής ποιότητας που θα ενδιαφέρει την επιστημονική κοινότητα. 

Βήματα για την υποβολή μιας έρευνας σε ένα περιοδικό

Για διάφορους λόγους, η ύπαρξη ενός σχεδίου παιχνιδιού για την υποβολή ενός χειρόγραφου σε μια δημοσίευση είναι απαραίτητη. 

Πρώτα απ' όλα, μια καλά εκτελεσμένη στρατηγική υποβολής μπορεί να βελτιώσει τις πιθανότητες έγκρισης του άρθρου. Οι ερευνητές μπορούν να βελτιώσουν τις πιθανότητες επιτυχίας τους επιλέγοντας προσεκτικά το κατάλληλο περιοδικό και ακολουθώντας τους κανόνες υποβολής. Ένα σαφές σχέδιο μπορεί επίσης να βοηθήσει τους συγγραφείς στη σωστή διαχείριση του χρόνου τους, διασφαλίζοντας ότι τηρούν τις προθεσμίες και έχουν αρκετό χρόνο για αλλαγές, αν χρειαστεί. Βοηθά επίσης τους ερευνητές στην αποφυγή συχνών λαθών, όπως η υποβολή σε λάθος δημοσίευση ή η μη ικανοποίηση των απαιτήσεων υποβολής.

Για να διευκολύνετε τη διαδικασία και να αυξήσετε τις πιθανότητες επιτυχίας, το Mind The Graph δημιούργησε αυτόν τον οδηγό βήμα προς βήμα:

Βήμα 1 - Το σωστό περιοδικό

Επιλέξτε το καλύτερο περιοδικό για την έρευνά σας. Αξιολογήστε το πεδίο εφαρμογής, το αναγνωστικό κοινό και τις οδηγίες δημοσίευσης του περιοδικού. Εάν είναι δυνατόν, επιδιώξτε να ανακαλύψετε το ποσοστό αποδοχής και τον συντελεστή απήχησης του περιοδικού που στοχεύετε για να διαπιστώσετε εάν είναι βιώσιμο και η καλύτερη εναλλακτική λύση για εσάς. Διαβάστε "Ένας οδηγός για τα ποσοστά αποδοχής από τα περιοδικά" και "Ερευνητικό περιοδικό Συντελεστής απήχησης: Συγκριτική αξιολόγηση" για να μάθετε περισσότερα.

Βήμα 2 - Το χειρόγραφο

Προετοιμάστε το χειρόγραφο σύμφωνα με τις οδηγίες δημοσίευσης του περιοδικού. Επιβεβαιώστε ότι πληροί την κατάλληλη έκταση, το στυλ και τη μορφή παραπομπής. Διαβάστε "Οδηγός για το πώς να γράψετε ένα χειρόγραφο για μια ερευνητική εργασία" για να διασφαλίσετε ότι το χειρόγραφό σας είναι έτοιμο για υποβολή.

Βήμα 3 - Η συνοδευτική επιστολή

Δημιουργήστε μια δελεαστική συνοδευτική επιστολή που να τονίζει τη σημασία της έρευνάς σας, να εξηγεί γιατί το χειρόγραφο είναι κατάλληλο για δημοσίευση και να αποκαλύπτει τυχόν πιθανές συγκρούσεις συμφερόντων.

Βήμα 4 - Η υποβολή

Ανάλογα με τις οδηγίες του περιοδικού, υποβάλλετε το χειρόγραφο είτε μέσω του συστήματος ηλεκτρονικής αίτησης είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Βεβαιωθείτε ότι ελέγχετε ξανά ότι το χειρόγραφό σας πληροί τις κατευθυντήριες γραμμές, ότι είναι σωστά γραμμένο και ότι συμπεριλαμβάνετε όλα τα σχετικά έγγραφα με την υποβολή σας. 

Βήμα 5 - Η αξιολόγηση από ομοτίμους

Το χειρόγραφο θα υποβληθεί σε ενδελεχή διαδικασία αξιολόγησης από ομοτίμους. Η επιλεξιμότητα της υποβολής για δημοσίευση θα καθοριστεί από τους συντάκτες του περιοδικού και η ποιότητα και η εγκυρότητα της έρευνας θα αξιολογηθεί από επαγγελματίες κριτές. Οι κριτές μπορεί να παρέχουν προτάσεις για βελτιώσεις ή να απορρίψουν συνολικά την υποβολή. Διαβάστε "Τι είναι ένα άρθρο με αξιολόγηση από ομοτίμους και πού μπορούμε να το βρούμε;" για να καταλάβετε περισσότερα.

Βήμα 6 - Η αναθεώρηση

Εάν το χειρόγραφο πρέπει να αναθεωρηθεί, κάντε τις τροποποιήσεις που υποδεικνύουν οι κριτές και υποβάλετε το ξανά. Η διαδικασία αυτή μπορεί να επαναληφθεί όσες φορές χρειάζεται μέχρι να γίνει δεκτή η εργασία για δημοσίευση.

Βήμα 7 - Η αποδοχή

Εάν το χειρόγραφό σας εγκριθεί για δημοσίευση, το περιοδικό θα σας στείλει επιστολή αποδοχής. Απαντήστε γρήγορα σε τυχόν περαιτέρω απαιτήσεις του περιοδικού, όπως διορθώσεις, διόρθωση ή προσαρμογές μορφοποίησης. Ελέγξτε το "Επιμέλεια και διόρθωση: Σημασία, διαφορές και συμβουλές" για περισσότερες πληροφορίες.

Βήμα 8 - Η δημοσίευση

Μόλις ολοκληρωθεί το χειρόγραφο, θα δημοσιευτεί σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή, ανάλογα με τη μορφή του περιοδικού.

Σύστημα υποβολής σε μεγάλα περιοδικά

Όνομα περιοδικούΣύστημα υποβολήςΟδηγίες για το χειρόγραφοΔιαδικασία αξιολόγησης από ομότιμουςΧρονοδιάγραμμα δημοσίευσης
ΦύσηNature Online Υποβολή χειρογράφωνΛεπτομερείς οδηγίες για τη μορφοποίηση και τη διάρθρωση του χειρογράφουΤο Nature εφαρμόζει μια απλή τυφλή μέθοδο αξιολόγησης, αλλά παρέχει επίσης μια "διπλή τυφλή" διαδικασία αξιολόγησης για τους συγγραφείς που πιστεύουν ότι είναι κατάλληλη για την εργασία τους.4-6 μήνες
ΕπιστήμηΣύστημα παρακολούθησης επιστημονικού περιεχομένουΛεπτομερείς οδηγίες για τη μορφοποίηση και τη διάρθρωση του χειρογράφουΗ επιστήμη δεν ορίζει αν μια διαδικασία αξιολόγησης από ομοτίμους θα είναι μονότυπη ή διπλά τυφλή.3-6 μήνες
The New England Journal of MedicineΗλεκτρονική υποβολή NEJMΛεπτομερείς οδηγίες για τη μορφοποίηση και τη διάρθρωση του χειρογράφουΜονοτυφλή διαδικασία αξιολόγησης από ομοτίμους4-6 μήνες
ΚύτταροΣύστημα Editorial ManagerΛεπτομερείς οδηγίες για τη μορφοποίηση και τη διάρθρωση του χειρογράφουΔιαδικασία διπλής τυφλής αξιολόγησης από ομοτίμους2-3 μήνες
The LancetΣύστημα Editorial ManagerΛεπτομερείς οδηγίες για τη μορφοποίηση και τη διάρθρωση του χειρογράφουΜονοτυφλή διαδικασία αξιολόγησης από ομοτίμους2-3 μήνες

Πάνω από 70.000 ακριβή επιστημονικά στοιχεία για να ενισχύσετε τον αντίκτυπό σας

Γνωρίζατε ότι πολλά περιοδικά, ιδίως για ερευνητικές εργασίες, απαιτούν από τους ερευνητές να περιλαμβάνουν αριθμούς στις υποβολές τους; Τα σχήματα μπορεί να είναι ένα σπουδαίο εργαλείο για τη βελτίωση του αντίκτυπου της ερευνητικής σας εργασίας και την αύξηση των πιθανοτήτων δημοσίευσης, αλλά μόνο αν αξιοποιηθούν σωστά και αποτελεσματικά. Δοκιμάστε το Mind The Graph για να δείτε πόσο απλό και αποτελεσματικό είναι να προσθέσετε αριθμούς στο έργο σας.

logo-subscribe

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο

Αποκλειστικό περιεχόμενο υψηλής ποιότητας σχετικά με την αποτελεσματική οπτική
επικοινωνία στην επιστήμη.

- Αποκλειστικός οδηγός
- Συμβουλές σχεδιασμού
- Επιστημονικά νέα και τάσεις
- Σεμινάρια και πρότυπα