Mens verden er i ferd med å komme seg etter covid-epidemien, sprer en annen sykdom seg. Den sjeldne, men dødelige sykdommen apekopper forårsakes av et virus som angriper aper og andre dyr i skogsområder på det afrikanske kontinentet, men det er også dokumentert tilfeller i andre deler av verden.

Foreløpig utgjør ikke apekopper noen stor trussel mot folkehelsen. Likevel er det behov for tett overvåking og økt bevissthet i de samfunnene som er mest utsatt for viruset. I denne artikkelen tar vi en titt på hva apekopper er, hvordan man kan identifisere symptomene og anbefale tiltak for å forebygge dem.

Hva er egentlig apekopper?

Apekoppeviruset forårsaker apekopper, en sjelden, men ikke dødelig sykdom. Poxviridae eller familien av koppevirus inneholder apekoppeviruset. Apekopper kan spres gjennom nær fysisk kontakt med et smittet dyr eller individ. Hos mennesker smitter sykdommen vanligvis gjennom hudkontakt med noen som har utslett, sår eller skorper på huden.

I tillegg kan apekopper smitte via dråper fra luftveiene, orale væsker og direkte eller intim kontakt mellom mennesker. Man kan også bli smittet av apekopper fra klær, sengetøy eller andre overflater som er forurenset med apekoppevirus.

Utbruddet av apekopper

The first documented cases of monkeypox occurred in 1958 in colonies of monkeys being kept as research subjects. Although known as monkeypox, the disease’s origin remains unknown.

Dyr som afrikanske gnagere og aper kan være bærere av viruset. Apekopper ble første gang rapportert hos mennesker i 1970. Mange andre land i Sentral- og Vest-Afrika har rapportert tilfeller av apekopper siden den gang. 

Apekoppeviruset. Sentre for sykdomskontroll og forebygging

Virusinfeksjoner som tidligere var relativt isolerte, sprer seg stadig lettere i en stadig mer globalisert verden. Sommeren 2021 kom en innbygger i USA tilbake fra Nigeria med apekopper. Deretter oppstod det utbrudd i Europa, USA og Australia utenfor Afrika i 2022.

Smallpox and Monkeypox – How they are related

Smallpox and monkeypox both belong to the same family of viruses. Among Orthopoxvirus genus’ members is the variola virus which causes smallpox, and the cowpox virus.

Symptomene på apekopper ligner til en viss grad på kopper, men de er mindre alvorlige, og apekopper fører sjelden til dødsfall. Hittil er det ikke rapportert om dødsfall.

Til tross for dette kan apekopper forårsake alvorlige komplikasjoner som lungebetennelse og betennelse i hjernen (encefalitt) og øynene. Husk at vannkopper og apekopper er to helt forskjellige sykdommer.

Hva er tegn og symptomer på apekopper?

Det kan gå noen dager eller uker etter eksponeringen før du får symptomer. Influensalignende symptomer som kan følge med apekopper er blant annet:

 • Å ha feber
 • Følelse av uro og kulde
 • Har hodepine
 • Smerter i musklene
 • Svakhet
 • Lymfesystemets knuter er hovne
 • Tetthet i nesen
 • Blemmer på huden

Et utslett utvikler seg ofte i løpet av noen få dager. Utslettet kan se ut som røde, flate knopper og kan være smertefullt. Det dannes blemmer som fylles med puss. Det tar to til fire uker før blemmene får skorper og faller av. Man kan også få lesjoner i munnen, skjeden eller anus.

Monkeypox does not affect everyone in the same way. It appears that many of the current cases do not follow the normal pattern of symptoms. Few lesions, no swollen lymph nodes, and little fever. Some people don’t even know they have it. The spread of infection can still occur even if there are no symptoms.

Spredning av sykdommen

Dyr og mennesker med apekopper kan smitte deg hvis de kommer i kontakt med hverandre. Virusoverføringen skjer når huden på et dyr, for eksempel fra kloremerker eller bitt, blir ødelagt, eller når blod, væsker eller lesjoner fra et sykt dyr kommer i kontakt med menneskekroppen.

Monkeypox can spread, but it is seldom seen. It is possible to touch an infected person’s sores, scabs, respiratory droplets, or oral fluids when cuddling, kissing, or having sexual contact with them. Intimate contact can spread monkeypox, but it is not technically an STI per se. The virus may be transmitted via semen or vaginal fluid, but researchers are not 100% certain of its transmission mechanism. A person or animal who has recently come in contact with contaminated materials, like apparel or bedding, will also be susceptible to monkeypox.

Hvordan diagnostisere og behandle apekopper

Når helsepersonell diagnostiserer apekopper, tar de en vevsprøve fra et åpent sår/lesjon. Deretter sendes prøvene til et laboratorium for å testes ved hjelp av polymerasekjedereaksjon (PCR). Det kan også være nødvendig å ta en blodprøve for å teste for apekoppeviruset eller antistoffer du danner mot det, for å få mer informasjon.

There is typically a two- to four-week period of symptoms when monkeypox occurs. In the majority of cases, people with monkeypox will recover without the need for any treatment. If you are diagnosed, your healthcare provider will monitor you, try to relieve your symptoms, prevent fluid loss, and recommend antibiotics if you are exposed to another infection. Currently, there is no approved treatment for monkeypox. It’s not known whether antiviral drugs help treat monkeypox. 

Det er bedre å forebygge enn å helbrede

I kliniske forsøk har koppevaksinen vist seg å være lovende mot apekopper, men den er foreløpig ikke tilgjengelig for bruk.

Å holde infiserte dyr borte fra mennesker og begrense smitte fra person til person er viktige komponenter i forebyggingen. Å forhindre spredning av apekoppeviruset er så enkelt som..:

 • Hold avstand til smittede dyr (spesielt de som er infiserte eller døde).
 • Viruskontaminert sengetøy og andre materialer bør unngås.
 • Sørg for at alle matvarer som inneholder kjøtt eller animalske deler, er tilstrekkelig gjennomstekt.
 • Hyppig håndvask med desinfeksjonsmiddel og vann anbefales.
 • Vær forsiktig når du omgås mennesker som kan være smittet.
 • Sørg for at du er en ansvarlig sexpartner, noe som inkluderer bruk av beskyttelse og barrieremetoder.
 • Overflater som berøres ofte, bør rengjøres og desinfiseres.
 • Når du pleier en person som er smittet med viruset, må du bruke personlig verneutstyr og maske.

Consider seeking medical attention if you notice a new or unexplained rash. Please do not panic and take safety measures. Unlike smallpox, this disease isn’t life-threatening. It usually subsides in a few weeks. You might want to take precautions while you’re at it.

Infografikk er en flott måte å kommunisere vitenskap visuelt på.

En sykdom som apekopper ville vært vanskeligere å forklare uten infografikk. Derfor kan du se at visuell formidling av vitenskap er så sterkt og likevel så enkelt.

Infografikk som dette er ypperlig til å skape bevissthet også blant allmennheten. Vi i Mind the graph hjelper forskere med å formidle budskapet sitt bedre ved hjelp av infografikk. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du besøke nettsted

logo-abonnement

Abonner på nyhetsbrevet vårt

Eksklusivt innhold av høy kvalitet om effektiv visuell
kommunikasjon innen vitenskap.

- Eksklusiv guide
- Tips om design
- Vitenskapelige nyheter og trender
- Veiledninger og maler