Незважаючи на свій непримітний вигляд, дослідницькі дієслова мають значну вагу в академічному письмі. Дослідницькі дієслова - це будівельні блоки розвитку аргументів, пояснення методів і представлення доказів. Вибираючи відповідні дослідницькі дієслова, дослідники можуть чітко викласти свої висновки і продемонструвати строгість і достовірність своїх досліджень. Крім того, прояснюючи хід думок автора і допомагаючи в розумінні, ці дієслова можуть допомогти читачам орієнтуватися в складній академічній літературі. 

Дослідницькі дієслова, незважаючи на їхню важливість, часто використовуються неправильно, незважаючи на те, що вони є надзвичайно важливими для визначення впливу і ясності академічного письма. У цій статті Mind the Graph досліджує важливість використання правильних дослідницьких дієслів для покращення якості та ефективності академічного дискурсу.

Що таке дослідницькі дієслова?

Дослідницькі дієслова - це специфічна і важлива категорія слів, які використовуються в академічному письмі для передачі дій, процедур і результатів дослідження. Вони відіграють важливу роль у підвищенні ясності, точності та ефективності письма дослідників, дозволяючи їм висловлювати свої наміри з більшим ефектом.

В академічному письмі дослідницькі дієслова охоплюють широкий спектр дій і понять, пов'язаних із дослідженням. Вони включають дієслова, що використовуються для опису методів дослідження (наприклад, досліджувати, аналізувати, експериментувати), представлення результатів дослідження (наприклад, демонструвати, розкривати, ілюструвати) та обговорення наслідків і висновків (наприклад, припускати, пропонувати, підтверджувати).

Ретельний відбір дослідницьких дієслів має надзвичайно важливе значення, оскільки він безпосередньо впливає на загальний тон, точність і достовірність академічного письма. Вибираючи найбільш підходящі дослідницькі дієслова, дослідники можуть забезпечити точність, ясність і достовірність своїх текстів, що дозволить їм ефективно донести свої дослідження до цільової аудиторії.

Окрім дослідницьких дієслів, підбір правильних слів у процесі академічного письма має вирішальне значення. Це сприяє досягненню вищезгаданих цілей точності, ясності та акуратності. Щоб глибше зрозуміти важливість вибору слів в академічному письмі, прочитайте статтю під назвою "Важливість вибору слів з прикладами." Ця стаття пропонує цінні перспективи та практичні приклади, які можуть поглибити ваше розуміння важливості вибору слів в академічному письмі.

Типи дослідницьких дієслів

Існують різні типи дослідницьких дієслів, які зазвичай використовуються в академічному письмі. Ці дієслова можна класифікувати на основі їхніх специфічних функцій та етапів дослідницького процесу, які вони представляють. 

Дієслова для аналізу даних

Щоб вивчити, зрозуміти та отримати важливу інформацію з результатів досліджень, під час аналізу даних використовують певні дієслова. Ці дієслова допомагають досліджувати зв'язки, виявляти закономірності та робити висновки на основі наявних фактів:

 • Проаналізуй: Систематично досліджуйте дані, щоб знайти закономірності або зв'язки.
 • Перекладай: Опишіть релевантність даних або результатів та їхнє значення.
 • Порівняйте: Покажіть, як кілька наборів даних або змінних відрізняються один від одного.
 • Кореляція: Вивчіть зв'язок або відношення між змінними.
 • Порахуй: Виконуйте обчислення над даними за допомогою математики або статистики.

Дієслова для визначення процесів 

Визначення дослідницьких процесів передбачає надання конкретики щодо етапів, процедур і методів, які використовувалися впродовж дослідження. Дієслова цієї категорії сприяють чіткому і точному поясненню того, як проводилося дослідження:

 • Контур: Надайте загальний огляд або структуру дослідницького процесу.
 • Деталі: Розкажіть про конкретні кроки або процедури, які були здійснені в ході дослідження.
 • Поясни: Поясніть обґрунтування або логіку конкретного дослідницького процесу.
 • Визначтеся: Чітко сформулюйте та опишіть ключові поняття, змінні або терміни.
 • Проілюструй: Використовуйте приклади або візуальні ефекти, щоб продемонструвати процес дослідження.

Дієслова для підбиття підсумків 

Після завершення дослідження дослідники надають стислий підсумок своїх результатів. Ці дієслова допомагають дослідникам виокремити ключові результати, зробити огляд отриманих даних і висновки на основі отриманих даних:

 • Підсумуй: Надайте стислий огляд або короткий звіт про результати дослідження.
 • Підкреслити: Зверніть увагу на ключові або значущі результати.
 • Продемонструй: Надайте докази або дані, які підтверджують певний висновок.
 • Зробіть висновок: Сформулюйте узагальнення або висновок на основі отриманих результатів.
 • Підтверджую: Підтвердьте або підтвердіть висновки за допомогою додаткових доказів або аналізу.

Дієслова для опису огляду літератури

На етапі огляду літератури дослідники вивчають наявні наукові праці та релевантні дослідження. Дієслова цієї категорії допомагають дослідникам висловити свою оцінку, синтез та аналіз літератури. До таких дієслів належать, наприклад, такі:

 • Критика: Оцініть сильні та слабкі сторони існуючої літератури з теми.
 • Підсумуй: Надайте короткий огляд ключових результатів і висновків існуючої літератури по темі.
 • Порівняйте: Визначте подібності та відмінності між результатами та висновками кількох досліджень на одну тему.
 • Синтезувати: Об'єднайте результати та висновки кількох досліджень на одну тему, щоб виявити ширші тенденції або теми.
 • Оцініть: Оцініть якість і достовірність існуючої літератури з теми.

Дієслова для припущень та гіпотез

Дослідження можливих зв'язків або пояснення явищ вимагає припущень і формулювання гіпотез. Ці дієслова дозволяють дослідникам представити свої здогадки, припущення або запропоновані гіпотези:

 • Роби пропозицію: Висунути ідею або гіпотезу для подальшого вивчення або дослідження.
 • Спекулюй: Запропонуйте можливе пояснення або теорію явища чи спостереження.
 • Передбачити: Використовуйте наявні дані або теорії, щоб зробити прогноз щодо майбутніх подій або результатів.
 • Гіпотеза: Сформулюйте перевірене пояснення або гіпотезу для явища чи спостереження.
 • Пропонуй: Запропонуйте потенційне пояснення або інтерпретацію результату чи висновку.

Дієслова для обговорення обмежень і майбутніх напрямків

Визнання обмежень дослідження та пропозиція майбутніх напрямків є важливим для демонстрації всебічного розуміння галузі. Дієслова цієї категорії допомагають дослідникам звернути увагу на обмеження їхнього дослідження і дають ідеї для майбутніх досліджень:

 • Ліміт: Визначте обмеження або слабкі сторони дослідження чи аналізу.
 • Роби пропозицію: Запропонуйте потенційні рішення або напрямки подальших досліджень для усунення обмежень або слабких місць.
 • Обговорити: Проаналізуйте та обміркуйте наслідки обмежень або слабких сторін для ширшої галузі або дослідницької сфери.
 • Адреса: Розробіть план або стратегію для усунення обмежень або слабких місць у майбутніх дослідженнях.
 • Підтверджую: Визнайте та усуньте потенційні упередження або обмеження в дослідженні чи аналізі.

Поради щодо використання дослідницьких дієслів

Ці поради допоможуть вам максимально ефективно використовувати дослідницькі дієслова, гарантуючи, що ваша мова буде активною, точною та послідовною. Використовуючи ці стратегії, ви зможете підвищити якість свого письма та ефективно донести результати дослідження до читачів.

Використання активної мови

 • Використовуйте активний голос: Активний стан робить ваш текст динамічнішим і цікавішим. Він також чітко ідентифікує виконавця дії. Наприклад, замість того, щоб сказати "Дані були проаналізовані", скажіть "Ми проаналізували дані".
 • Виділіть об'єкт: Переконайтеся, що підмет речення знаходиться в центрі уваги і виконує дію. Це вносить ясність і підкреслює відповідальність.

Вибір точних дієслів

 • Конкретніше: Вибирайте дієслова, які точно передають дію, яку ви хочете описати. Уникайте загальних дієслів на кшталт "робити" або "зробити". Натомість використовуйте дієслова, які точно описують процес дослідження або його результати. Наприклад, "дослідити", "проаналізувати" або "продемонструвати".
 • Використовуйте тезаурус: Розширюйте свій словниковий запас і знаходьте альтернативні дієслова, які передають саме те значення, яке ви маєте на увазі. Тезаурус допоможе вам знайти більш точні та різноманітні дієслова.

Підтримання послідовності

 • Будьте послідовними у часі дієслів: Виберіть час дієслова і дотримуйтесь його протягом усього написання. Це забезпечить зв'язність і ясність.
 • Встановіть стильове керівництво: Дотримуйтесь певного керівництва зі стилю, наприклад APA або МНД, щоб підтримувати узгодженість у використанні дослідницьких дієслів та інших правил написання текстів.

Ресурси, які допоможуть вам використовувати дослідницькі дієслова

Візьміть до уваги наступні ресурси, щоб покращити використання дослідницьких дієслів:

 • Написання інструкцій та посібників: Для отримання достовірної інформації про дієслова дослідження та академічне письмо зверніться до таких посібників, як "The Craft of Research" або "The Elements of Style".
 • Майстер-класи з академічного письма: Відвідайте вебінари або семінари з академічного письма, на яких розглядаються такі теми, як дослідницькі дієслова та вдосконалення наукового письма.
 • Онлайн-спільноти письменників: Беріть участь в онлайн-спільнотах, де дослідники обмінюються матеріалами та обговорюють методи написання текстів. 
 • Мовні та письмові програми: Використання інструменти для перевірки граматики наприклад, Grammarly або ProWritingAid для підказок щодо граматики та стилю.

Ексклюзивний науковий контент, створений вченими

Mind the Graph надає ексклюзивний науковий контент, створений вченими для підтримки дослідників у їхніх наукових пошуках. Платформа пропонує широкий спектр інструментів та ресурсів, з акцентом на наукову комунікацію та візуалізацію, Mind the Graph дає можливість дослідникам ефективно демонструвати свою роботу, співпрацювати з колегами та бути в курсі останніх наукових тенденцій. 

logo-subscribe

Підпишіться на нашу розсилку

Ексклюзивний високоякісний контент про ефективну візуальну
комунікація в науці.

- Ексклюзивний путівник
- Поради щодо дизайну
- Наукові новини та тенденції
- Підручники та шаблони