Sistematični pregled in metaanaliza sta dve pomembni orodji za sintezo in povzemanje razpoložljivih dokazov o raziskovalnem vprašanju. Obe metodi zahtevata strog in pregleden postopek, o njiju pa je treba poročati na jasen in izčrpen način.

Če ne poznate razlike med sistematičnim pregledom in metaanalizo, boste v tem članku izvedeli, kaj sta, in razumeli, kako ju pripraviti ter kako ju uporabiti v raziskavah. 

Slika iz medicalnewstoday.com

Kaj je sistematični pregled?

Sistematični pregled je popolna in pregledna ocena razpoložljivih dokazov o določeni raziskavi z uporabo strogega in vnaprej določenega postopka za opredelitev, izbor in kritično oceno ustreznih študij. Cilj sistematičnega pregleda je zagotoviti povzetek trenutnega stanja znanja o določeni temi in ugotoviti vrzeli v obstoječi literaturi.

Postopek običajno vključuje obsežno iskanje po več podatkovnih zbirkah z objavljenimi in neobjavljenimi študijami, jasno in vnaprej določeno izbirno merilo ter kritično oceno kakovosti vključenih študij. Rezultat je sinteza obstoječih dokazov, ki je podlaga za sprejemanje informiranih odločitev ali nadaljnje raziskave.

Slika iz pubrica.com

Kaj je metaanaliza?

Metaanaliza je statistična tehnika, ki združuje rezultate več študij, da bi dobili enotno oceno. Metaanalize se pogosto izvajajo po opravljenem sistematičnem pregledu, saj je zanje potrebno zadostno število študij s podobnimi zasnovami in rezultati. Glavna prednost metaanalize je, da z združevanjem informacij iz več študij poveča natančnost in moč ugotovitev.

Pri metaanalizi se velikosti učinkov posameznih študij združijo z uporabo tehtanega povprečja, ki temelji na velikosti vzorca in natančnosti ocene učinka. Kombinacija rezultatov več študij lahko pomaga pri reševanju težav, kot sta majhna velikost vzorca in pomanjkanje statistične moči v posameznih študijah, lahko pa zagotovi tudi celovitejši pregled raziskav na določeno temo.

Pomembno je opozoriti, da vsi sistematični pregledi ne vključujejo metaanalize. Odločitev o vključitvi metaanalize je odvisna od heterogenosti študij, razpoložljivosti podatkov in primernosti metod za združevanje rezultatov.

Kako pripraviti sistematični pregled in metaanalizo?

V nadaljevanju bomo podali navodila po korakih, kako pripraviti sistematični pregled in metaanalizo. Ne glede na to, ali ste raziskovalec, študent ali zdravnik, vam bodo ti koraki pomagali z orodji in znanjem, potrebnim za izvajanje metod.

Pri pripravi sistematičnega pregleda je treba upoštevati naslednje korake:

  • Opredelite svoje raziskovalno vprašanje: Jasno opredelite problem, ki ga želite raziskati, in se prepričajte, da je specifičen in pomemben.
  • Izvedite obsežno iskanje literature: Uporabite več podatkovnih zbirk in iskalnikov, da najdete vse ustrezne študije.
  • Preverjanje študij glede upravičenosti: Preglejte povzetke in polna besedila člankov ter ugotovite, ali izpolnjujejo merila za vključitev v sistematični pregled.
  • Pridobivanje in sintetiziranje podatkov: Iz vsake primerne študije izberite ustrezne informacije, kot so zasnova študije, velikost vzorca, intervencije, izidi in rezultati.
  • Ocenite kakovost dokazov: Ocenite kakovost dokazov z uporabo vnaprej določenih meril, kot je tveganje pristranskosti, in rezultate povzemite v preglednici ali sliki.

Pri pripravi metaanalize je treba upoštevati naslednje korake:

  • Določite raziskovalno vprašanje: Najprej opredelite raziskovalno vprašanje ali hipotezo, ki jo želite obravnavati z metaanalizo.
  • Iskanje literature: Izvedite obsežno iskanje literature, da bi našli vse ustrezne študije, ki obravnavajo vaše raziskovalno vprašanje. Uporabite več podatkovnih zbirk in iskalnikov ter poskrbite, da boste vključili tako objavljene kot neobjavljene študije.
  • Izbor študije: Ocenite, ali je vsaka študija primerna za vključitev v metaanalizo na podlagi posebnih meril, kot so velikost vzorca, zasnova študije in meritve rezultatov.
  • Pridobivanje podatkov: Pridobite podatke iz upravičenih študij, vključno z velikostjo učinka, velikostjo vzorca in drugimi pomembnimi informacijami. Te informacije je treba zabeležiti na standardiziran način za uporabo v metaanalizi.
  • Statistična analiza: Uporabite ustrezne statistične metode za združevanje podatkov iz izbranih študij in izračun celotne velikosti učinka ter mere variabilnosti.

Sprostite moč infografike s storitvijo Mind the Graph

Mind the Graph je platforma, ki znanstvenikom pomaga pri vizualnem sporočanju rezultatov raziskav. Omogoča enostavno ustvarjanje visokokakovostnih grafik in predstavitev. Ne glede na to, ali gre za podrobne infografike ali zanimive predstavitve, Mind the Graph omogoča znanstvenikom, da učinkovito sporočajo o svojem delu.

logotip-odjava

Naročite se na naše novice

Ekskluzivna visokokakovostna vsebina o učinkovitih vizualnih
komuniciranje v znanosti.

- Ekskluzivni vodnik
- Nasveti za oblikovanje
- Znanstvene novice in trendi
- Učni listi in predloge