Systematisk gennemgang og metaanalyse er to vigtige værktøjer til at syntetisere og opsummere den tilgængelige evidens om et forskningsspørgsmål. Begge metoder kræver en stringent og gennemsigtig proces og bør rapporteres på en klar og omfattende måde.

Hvis du ikke kender forskellen mellem systematisk review og metaanalyse, vil denne artikel forklare, hvad de er, og hjælpe dig med at forstå, hvordan man udarbejder dem, og hvordan de kan bruges i forskning. 

Billede fra medicalnewstoday.com

Hvad er et systematisk review?

Et systematisk review er en komplet og gennemsigtig evaluering af den tilgængelige evidens om specifik forskning ved hjælp af en streng og forudbestemt proces til at identificere, udvælge og kritisk vurdere relevante studier. Målet med en systematisk gennemgang er at give et resumé af den nuværende viden om et emne og at identificere huller i den eksisterende litteratur.

Processen involverer typisk en omfattende søgning i flere databaser med publicerede og upublicerede studier, et klart og forud specificeret udvælgelseskriterium og en kritisk evaluering af kvaliteten af de inkluderede studier. Resultatet er en syntese af den eksisterende evidens, der giver et grundlag for at træffe informerede beslutninger eller yderligere forskning.

Billede fra pubrica.com

Hvad er en metaanalyse?

En metaanalyse er en statistisk teknik, der kombinerer resultaterne af flere undersøgelser for at nå frem til et enkelt estimat. Metaanalyser udføres ofte efter en systematisk gennemgang, da de kræver et tilstrækkeligt antal undersøgelser med lignende design og resultater. Den største fordel ved metaanalyse er, at den øger præcisionen og styrken af resultaterne ved at samle information fra flere undersøgelser.

I en metaanalyse kombineres de enkelte undersøgelsers effektstørrelser ved hjælp af et vægtet gennemsnit, baseret på stikprøvestørrelsen og præcisionen af effektestimatet. Kombinationen af resultater fra flere undersøgelser kan hjælpe med at løse problemer såsom lille stikprøvestørrelse og manglende statistisk styrke i individuelle undersøgelser, og kan også give et mere omfattende overblik over forskningen i et bestemt emne.

Det er vigtigt at bemærke, at ikke alle systematiske reviews inkluderer en metaanalyse. Beslutningen om at inkludere en metaanalyse afhænger af undersøgelsernes heterogenitet, tilgængeligheden af data og egnetheden af metoderne til at samle resultaterne.

Hvordan udarbejder man et systematisk review og en metaanalyse?

Nedenfor giver vi trinvise instruktioner i, hvordan man udarbejder et systematisk review og en metaanalyse. Uanset om du er forsker, studerende eller kliniker, vil disse trin hjælpe dig med de værktøjer og den viden, der er nødvendig for at udføre metoderne.

For at udarbejde et systematisk review skal man følge følgende trin:

  • Definer dit forskningsspørgsmål: Definér klart det problem, du vil undersøge, og sørg for, at det er specifikt og vigtigt.
  • Gennemfør en omfattende litteratursøgning: Brug flere databaser og søgemaskiner til at identificere alle relevante studier.
  • Screen studier for berettigelse: Gennemgå abstracts og artikler i fuldtekst for at afgøre, om de opfylder inklusionskriterierne for dit systematiske review.
  • Udtrække og syntetisere data: Uddrag relevante oplysninger fra hvert kvalificeret studie, såsom studiedesign, stikprøvestørrelse, interventioner, udfald og resultater.
  • Evaluer kvaliteten af evidensen: Vurder kvaliteten af evidensen ved hjælp af foruddefinerede kriterier, såsom risikoen for bias, og opsummer resultaterne i en tabel eller figur.

For at forberede en metaanalyse skal følgende trin følges:

  • Identificer forskningsspørgsmålet: Start med at definere det forskningsspørgsmål eller den hypotese, du ønsker at besvare gennem metaanalysen.
  • Litteratursøgning: Foretag en omfattende litteratursøgning for at identificere alle relevante studier, der adresserer dit forskningsspørgsmål. Brug flere databaser og søgemaskiner, og sørg for at inkludere både publicerede og upublicerede studier.
  • Udvælgelse af undersøgelse: Vurder, om hvert studie er egnet til at indgå i din metaanalyse baseret på specifikke kriterier såsom stikprøvestørrelse, studiedesign og resultatmål.
  • Dataudtræk: Uddrag data fra de kvalificerede studier, herunder effektstørrelser, stikprøvestørrelser og andre relevante oplysninger. Disse oplysninger skal registreres på en standardiseret måde til brug i metaanalysen.
  • Statistisk analyse: Brug passende statistiske metoder til at samle data fra de udvalgte studier og beregne overordnede effektstørrelser og mål for variabilitet.

Slip kraften i infografik løs med Mind the Graph

Mind the Graph er en platform, der hjælper forskere med visuelt at kommunikere deres forskningsresultater. Den gør det nemt at skabe grafik og præsentationer af høj kvalitet. Uanset om det er gennem detaljeret infografik eller engagerende præsentationer, Mind the Graph giver forskere mulighed for at kommunikere deres arbejde effektivt.

logo-abonnement

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Eksklusivt indhold af høj kvalitet om effektiv visuel
kommunikation inden for videnskab.

- Eksklusiv guide
- Tips til design
- Videnskabelige nyheder og tendenser
- Vejledninger og skabeloner