Przegląd systematyczny i metaanaliza to dwa ważne narzędzia służące do syntezy i podsumowania dostępnych dowodów dotyczących kwestii badawczych. Obie metody wymagają rygorystycznego i przejrzystego procesu i powinny być raportowane w jasny i kompleksowy sposób.

Jeśli nie znasz różnicy między przeglądem systematycznym a metaanalizą, ten artykuł wyjaśni Ci, czym one są i pomoże Ci zrozumieć, jak je przygotować i jak można je wykorzystać w badaniach. 

Obraz z medicalnewstoday.com

Czym jest przegląd systematyczny?

Przegląd systematyczny to kompletna i przejrzysta ocena dostępnych dowodów dotyczących konkretnych badań, wykorzystująca rygorystyczny i wcześniej określony proces identyfikacji, selekcji i krytycznej oceny odpowiednich badań. Celem przeglądu systematycznego jest przedstawienie podsumowania aktualnego stanu wiedzy na dany temat i zidentyfikowanie luk w istniejącej literaturze.

Proces ten zazwyczaj obejmuje kompleksowe przeszukiwanie wielu baz danych, z opublikowanymi i niepublikowanymi badaniami, jasnym i wcześniej określonym kryterium wyboru oraz krytyczną oceną jakości uwzględnionych badań. Rezultatem jest synteza istniejących dowodów, która stanowi podstawę do podejmowania świadomych decyzji lub dalszych badań.

Obraz z pubrica.com

Czym jest metaanaliza?

Metaanaliza to technika statystyczna, która łączy wyniki wielu badań w celu uzyskania pojedynczego oszacowania. Metaanalizy są często przeprowadzane po wykonaniu przeglądu systematycznego, ponieważ wymagają wystarczającej liczby badań o podobnej konstrukcji i wynikach. Główną zaletą metaanalizy jest to, że zwiększa ona precyzję i moc wyników poprzez łączenie informacji z wielu badań.

W metaanalizie wielkości efektów poszczególnych badań są łączone przy użyciu średniej ważonej, w oparciu o wielkość próby i precyzję oszacowania efektu. Połączenie wyników z wielu badań może pomóc w rozwiązaniu kwestii takich jak mała wielkość próby i brak mocy statystycznej w poszczególnych badaniach, a także może zapewnić bardziej kompleksowy przegląd badań na określony temat.

Należy zauważyć, że nie wszystkie przeglądy systematyczne obejmują metaanalizę. Decyzja o włączeniu metaanalizy zależy od heterogeniczności badań, dostępności danych i przydatności metod łączenia wyników.

Jak przygotować przegląd systematyczny i metaanalizę?

Poniżej przedstawiamy instrukcje krok po kroku dotyczące przygotowania przeglądu systematycznego i metaanalizy. Niezależnie od tego, czy jesteś badaczem, studentem, czy klinicystą, te kroki pomogą Ci w uzyskaniu narzędzi i wiedzy potrzebnych do przeprowadzenia metod.

Aby przygotować przegląd systematyczny, należy wykonać następujące kroki:

  • Zdefiniuj pytanie badawcze: Jasno określ problem, który chcesz zbadać i upewnij się, że jest on konkretny i ważny.
  • Przeprowadzenie kompleksowego wyszukiwania literatury: Skorzystaj z wielu baz danych i wyszukiwarek, aby zidentyfikować wszystkie istotne badania.
  • Badania przesiewowe pod kątem kwalifikowalności: Przejrzyj streszczenia i pełne teksty artykułów, aby ustalić, czy spełniają one kryteria włączenia do przeglądu systematycznego.
  • Wyodrębnianie i syntetyzowanie danych: Wyodrębnienie istotnych informacji z każdego kwalifikującego się badania, takich jak projekt badania, wielkość próby, interwencje, wyniki i rezultaty.
  • Ocena jakości dowodów: Oceń jakość dowodów przy użyciu wcześniej zdefiniowanych kryteriów, takich jak ryzyko błędu systematycznego, i podsumuj wyniki w tabeli lub na rysunku.

Aby przygotować metaanalizę, należy wykonać następujące kroki:

  • Zidentyfikuj pytanie badawcze: Zacznij od zdefiniowania pytania badawczego lub hipotezy, które chcesz rozwiązać za pomocą metaanalizy.
  • Wyszukiwanie literatury: Przeprowadź kompleksowe wyszukiwanie literatury, aby zidentyfikować wszystkie istotne badania, które odnoszą się do Twojego pytania badawczego. Skorzystaj z wielu baz danych i wyszukiwarek i upewnij się, że uwzględniasz zarówno opublikowane, jak i niepublikowane badania.
  • Wybór badania: Oceń kwalifikowalność każdego badania do włączenia do metaanalizy na podstawie określonych kryteriów, takich jak wielkość próby, projekt badania i miary wyników.
  • Ekstrakcja danych: Wyodrębnienie danych z kwalifikujących się badań, w tym wielkości efektów, wielkości próby i innych istotnych informacji. Informacje te powinny być rejestrowane w ustandaryzowany sposób do wykorzystania w metaanalizie.
  • Analiza statystyczna: Użyj odpowiednich metod statystycznych, aby zebrać dane z wybranych badań i obliczyć ogólną wielkość efektu oraz miary zmienności.

Uwolnij moc infografik dzięki Mind the Graph

Mind the Graph to platforma, która pomaga naukowcom w wizualnym komunikowaniu wyników ich badań. Umożliwia ona łatwe tworzenie wysokiej jakości grafik i prezentacji. Niezależnie od tego, czy chodzi o szczegółowe infografiki, czy angażujące prezentacje, Mind the Graph umożliwia naukowcom skuteczne komunikowanie swojej pracy.

logo-subskrybuj

Zapisz się do naszego newslettera

Ekskluzywne, wysokiej jakości treści na temat skutecznych efektów wizualnych
komunikacja w nauce.

- Ekskluzywny przewodnik
- Wskazówki dotyczące projektowania
- Wiadomości naukowe i trendy
- Samouczki i szablony