Systematiske oversikter og metaanalyser er to viktige verktøy for å syntetisere og oppsummere tilgjengelig dokumentasjon om et forskningsspørsmål. Begge metodene krever en grundig og transparent prosess og bør rapporteres på en tydelig og omfattende måte.

If you don’t know the difference between systematic review and meta-analysis, this article will explain what they are and help you understand how to prepare them and how they can be used in research. 

Bilde fra medicalnewstoday.com

Hva er en systematisk oversikt?

En systematisk kunnskapsoppsummering er en fullstendig og transparent evaluering av den tilgjengelige dokumentasjonen om et bestemt forskningstema, der det brukes en streng og forhåndsspesifisert prosess for å identifisere, velge ut og kritisk vurdere relevante studier. Målet med en systematisk kunnskapsoppsummering er å gi en oppsummering av den nåværende kunnskapsstatusen om et emne og å identifisere hull i den eksisterende litteraturen.

Prosessen innebærer vanligvis et omfattende søk i flere databaser med publiserte og upubliserte studier, et tydelig og forhåndsspesifisert utvalgskriterium og en kritisk vurdering av kvaliteten på de inkluderte studiene. Resultatet er en syntese av den eksisterende dokumentasjonen som gir grunnlag for å ta informerte beslutninger eller for videre forskning.

Bilde fra pubrica.com

Hva er en metaanalyse?

En metaanalyse er en statistisk teknikk som kombinerer resultatene fra flere studier for å komme frem til ett enkelt estimat. Metaanalyser utføres ofte etter at det er utført en systematisk oversikt, ettersom de krever et tilstrekkelig antall studier med lignende design og utfall. Den største fordelen med metaanalyse er at den øker presisjonen og styrken i funnene ved å slå sammen informasjon fra flere studier.

I en metaanalyse kombineres effektstørrelsene fra enkeltstudier ved hjelp av et vektet gjennomsnitt basert på utvalgsstørrelsen og presisjonen i effektestimatet. Kombinasjonen av resultater fra flere studier kan bidra til å løse problemer som små utvalgsstørrelser og manglende statistisk styrke i enkeltstudier, og kan også gi en mer omfattende oversikt over forskningen på et spesifikt tema.

Det er viktig å merke seg at ikke alle systematiske oversikter inkluderer en metaanalyse. Beslutningen om å inkludere en metaanalyse avhenger av heterogeniteten i studiene, tilgjengeligheten av data og egnetheten til metodene for sammenslåing av resultatene.

Hvordan utarbeide en systematisk oversikt og metaanalyse?

Nedenfor gir vi deg trinnvise instruksjoner om hvordan du utarbeider en systematisk oversikt og metaanalyse. Uansett om du er forsker, student eller kliniker, vil disse trinnene hjelpe deg med verktøyene og kunnskapen du trenger for å gjennomføre metodene.

Følgende trinn bør følges for å utarbeide en systematisk oversikt:

  • Definer forskningsspørsmålet ditt: Definer problemet du ønsker å undersøke, og sørg for at det er spesifikt og viktig.
  • Utfør et omfattende litteratursøk: Bruk flere databaser og søkemotorer for å identifisere alle relevante studier.
  • Sjekke om studiene er kvalifiserte: Gå gjennom sammendragene og artiklene i fulltekst for å finne ut om de oppfyller inklusjonskriteriene for den systematiske oversikten.
  • Trekk ut og syntetiser data: Trekk ut relevant informasjon fra hver kvalifiserte studie, for eksempel studiedesign, utvalgsstørrelse, intervensjoner, utfall og resultater.
  • Evaluer kvaliteten på dokumentasjonen: Vurder kvaliteten på dokumentasjonen ved hjelp av forhåndsdefinerte kriterier, for eksempel risiko for skjevheter, og oppsummer resultatene i en tabell eller figur.

Følgende trinn bør følges for å utarbeide en metaanalyse:

  • Identifiser forskningsspørsmålet: Begynn med å definere forskningsspørsmålet eller hypotesen du ønsker å belyse gjennom metaanalysen.
  • Litteratursøk: Gjennomfør et omfattende litteratursøk for å identifisere alle relevante studier som tar for seg forskningsspørsmålet ditt. Bruk flere databaser og søkemotorer, og sørg for å inkludere både publiserte og upubliserte studier.
  • Utvalg av studier: Vurder om hver enkelt studie kan inkluderes i metaanalysen basert på spesifikke kriterier som utvalgsstørrelse, studiedesign og utfallsmål.
  • Uttrekk av data: Trekk ut data fra de kvalifiserte studiene, inkludert effektstørrelser, utvalgsstørrelser og annen relevant informasjon. Denne informasjonen bør registreres på en standardisert måte for bruk i metaanalysen.
  • Statistisk analyse: Bruk egnede statistiske metoder til å slå sammen dataene fra de utvalgte studiene og beregne samlede effektstørrelser og mål på variabilitet.

Frigjør kraften i infografikk med Mind the Graph

Mind the Graph er en plattform som hjelper forskere med å formidle forskningsresultatene sine visuelt. Den gjør det enkelt å lage grafikk og presentasjoner av høy kvalitet. Enten det dreier seg om detaljert infografikk eller engasjerende presentasjoner, Mind the Graph gir forskere mulighet til å kommunisere arbeidet sitt på en effektiv måte.

logo-abonnement

Abonner på nyhetsbrevet vårt

Eksklusivt innhold av høy kvalitet om effektiv visuell
kommunikasjon innen vitenskap.

- Eksklusiv guide
- Tips om design
- Vitenskapelige nyheter og trender
- Veiledninger og maler