Umetnost opisovanja grafov in vizualnega predstavljanja številk

Opisovanje grafov - Razumite njihovo funkcionalnost in izkoristite možnosti vizualizacije podatkovnih povezav.