Umenie popisovať grafy a vizuálne znázorňovať čísla

Popisovanie grafov - Pochopte ich funkcie a využite potenciál vizualizácie vzťahov medzi údajmi.