Мистецтво описувати графіки та візуально представляти числа

Описувати графіки - розуміти їхню функціональність та використовувати потенціал візуалізації взаємозв'язків між даними.