Graafikute kirjeldamise ja arvude visuaalse kujutamise kunst

Graafikute kirjeldamine - mõista nende funktsionaalsust ja kasutada andmete seoste visualiseerimise potentsiaali.