Konsten att beskriva grafer och representera tal visuellt

Describing Graphs - Förstå deras funktionalitet och utnyttja potentialen i att visualisera datarelationer.