Kunsten å beskrive grafer og representere tall visuelt

Beskrive grafer - Forstå funksjonaliteten til grafer, og utnytt potensialet som ligger i å visualisere datasammenhenger.