Māksla aprakstīt grafikus un vizuāli attēlot skaitļus

Grafiku aprakstīšana - izprotiet to funkcionalitāti un izmantojiet datu attiecību vizualizācijas potenciālu.