Umění popisovat grafy a vizuálně znázorňovat čísla

Popis grafů - pochopení jejich funkcí a využití potenciálu vizualizace vztahů mezi daty.