Sztuka opisywania wykresów i wizualnego przedstawiania liczb

Opisywanie wykresów - zrozumienie ich funkcjonalności i wykorzystanie potencjału wizualizacji relacji danych.