Det akademiske livet krever gode ferdigheter i oppgaveskriving. Det vitenskapelige livet utenfor laboratoriet krever imidlertid mer enn det. Det krever at man holder seg oppdatert på nye teknikker og verktøy. I den forbindelse har det dukket opp et nytt og trendy uttrykk: visual abstract.

Spesielt innen biovitenskap og helsefag har visuelle sammendrag og vitenskapelig infografikk vært gode partnere for å kommunisere nye funn og relevant informasjon til andre forskere og lekfolk. 

Andre vitenskaper er derimot først nå i ferd med å oppdage fordelene ved å bruke visuelle stimuli for å nå ut til et annet og større publikum.

Rundt om i verden er mange tidsskrifter allerede i gang med å tilpasse innholdet til det nye formatet for visuelle sammendrag. De siste endringene i publiseringsformatet har også ført til at nesten alle forlag oppfordrer til å sende inn artikler med visuelle sammendrag.

The publishers are adopting visual elements, infographics and visual abstract in all sorts of scientific areas, including non-biological fields, like Astronomy, Physics, Chemistry, etc, although apparently the “movement” started in Physiology, Pharmacology, Biochemistry, Neuroscience and other medical-related fields.

Hva er Visual Abstracts?

Visuelle sammendrag er høyoppløselige bilder som representerer den overordnede ideen i en forskningsartikkel. De kan oppsummere forskningsartikler, oversiktsartikler eller korte meddelelser.

De visuelle sammendragene har til hensikt å gjøre leseren oppmerksom på forskningsartikkelen på noen få minutter og inneholder vanligvis den overordnede ideen om forsøksdesign, hypotese og en indikasjon på resultatene.

De gjør det mulig å gå raskt gjennom informasjonen, samtidig som de stimulerer til videre utforskning av forskningstemaet. Noen av figurene er så nyskapende og spektakulære at de får oss til å spørre oss selv om hvordan de ble laget.

Det er utvilsomt ingen enkel oppgave å lage et godt visuelt sammendrag. Du må ha en klar og grundig idé om emnet før du i det hele tatt begynner.

Selv om du følger alle regler for datavisualisering og leter etter hundrevis av opplæringsprogrammer, er øvelse den eneste veien til perfeksjon.

However, as scientists, we are not aiming to be known for our perfect art or designing skills. Our goal is to simply communicate our findings. If we have trouble doing that — and we often do — then we have a problem that needs solving.

Ok, en ting av gangen. Hva betyr det å ha god kommunikasjon i den vitenskapelige verden?

Let’s take a look at some visual abstracts.

visuelt abstrakt eksempel

It looks pretty basic, right? That’s because it is supposed to be that way.

Det kan være litt overraskende, men dette enkle visuelle sammendraget ble publisert i Nature Reviews Cancer2, det anerkjente fagfellevurderte vitenskapelige tidsskriftet.

What does that tell us? That even the biggest journals don’t want you to be the best graphic designer in the world. What they want is graphical material that effectively supports the text.

Typer av visuelle abstrakter

Diagram-stil: Det hjelper vanligvis når det er mange molekylære strukturer involvert.

Infografisk stil: Er å foretrekke når du har bilder med stor visuell effekt og tekst som skal integreres i samme diagram. Du kan prøve the Mind the Graph’s infographic Maker.

Tegneserietype: Den mest hensiktsmessige typen for kommunikasjon i magasiner.

Hvorfor bruke visuelt abstrakt?

Billedkommunikasjonen blir godt mottatt av tilhørerne i forsamlingen. På samme måte kan en flere sider lang artikkel presenteres kortfattet i ett bilde ved hjelp av et visuelt sammendrag.

Visuelle sammendrag er en effektiv måte å formidle de viktigste poengene på. Det blir også en rask gjennomgang av forskningsartikkelen og sparer tid for leseren.

Et godt presentert visuelt sammendrag representerer til syvende og sist hele historien om en forskningsartikkel og blir artikkelens hjerte.

Rent praktisk gir visuelle sammendrag også flere sidevisninger (dvs. flere lesere) og øker sjansen for å bli sitert i andre publikasjoner!

Here is one example of an interesting image from a paper published in “Frontiers in Cellular and Infection Microbiology” that used an infographic in the visual abstract to attract the attention of the readers.

The paper with a visual abstract has over 2 times more page views than the average of the edition in which it was published. It’s 200% more audience to learn about your scientific findings.

visuelt-abstrakt-eksempel

Ifølge en berømt studie mentioned in the Economist “Graphic Details: the importance of diagrams to science” having an infographic as a visual element in the paper increases citations in 120%. So… why not use a visual abstract? Sounds like the right thing to do.

Hvordan lage et visuelt abstrakt?

Her er et par spørsmål du kan stille deg selv når du skal lage et visuelt sammendrag til forskningsoppgaven din:

  • Hva handler forskningen min om?
  • Hva er de viktigste funnene mine?
  • Hvordan er funnene mine sammenlignet med det man visste fra før?
  • How do my findings matter to the audiences, i.e. what’s the relevance?

Du må med andre ord forstå ditt eget arbeid veldig godt før du prøver å kommunisere det.

Forstår du ditt eget arbeid godt nok til å forklare det selv for en lekmann? Hvis svaret er ja, har du ingen unnskyldning for ikke å bruke en visual abstract maker på nettet.

Selv om du og kollegene dine kanskje forstår forskningen og funnene perfekt, er det din plikt å hjelpe publikum til å forstå dem like godt, og et gratis nettbasert verktøy er den ideelle måten å oppnå dette på. Gjør det visuelt!

If your answer is no, I’m afraid that you might have trouble writing your paper from abstract to acknowledgments. In this case, a free abstract generator also could help you feel more confident and in control of your work. And thus, I strongly recommend you try creating your own visuelt sammendrag på nettet.

Some readers may find it complicated even to understand the title of a scientific paper. Make it visual! All in all, an image explains more than a thousand words. Don’t know how? We are here to help.

Nå, i tillegg til å ha en effektiv verktøy Her er noen tips til hvordan du lager et overbevisende visuelt sammendrag:

Sørg for at du kjenner til hovedpunktene

Skriv det viktigste med så få ord som mulig, og kutt deretter ned enda mer. Forenkle hovedpunktene til du bare har en setning eller to. Dette vil fungere som utgangspunkt for grafisk sammendrag.

Se hva som har fungert for andre

Selv om du ønsker at det visuelle sammendraget skal være originalt, kan det å se på eksisterende materiale hjelpe deg med å avgjøre hva du skal ta med og hva du skal utelate.

Den Cell Press' retningslinjer for grafiske sammendrag inkluderer eksempler på ulike stiler av visuelle abstrakter og hvordan de kan forbedres.

Search the journal you are submitting to for already published visual abstracts and you’ll know the style, fonts, and colors to use.

You may also check Mind the Graph’s gallery of customizable visuelle abstrakte maler for inspirasjon, som du kan begynne å redigere etter behov.

Mind the Graph-galleri: Koronalt sagittalsnitt av hjernen hos mennesker
Mind the Graph-galleri: Koronalt sagittalsnitt av hjernen hos mennesker

Skreddersy sammendraget slik at det passer til målene dine

The flow of your abstract depends on the kind of data you’re presenting. If your findings are that A leads to B, then a bold arrow between the two can illustrate that clearly.

If you’re trying to find the missing link between B and C, then a question mark between those two images would work well.

Hvis forskningen avdekker en proteinstruktur, kan du også vise frem et bilde av denne strukturen. Et visuelt bilde i form av et flytskjema kan være ideelt for å illustrere prosesser eller mekanismer.

Inkluder nøkkelord og ikke noe mer

Hva er de spesifikke ordene eller setningene som leseren leter etter for å forstå hva artikkelen handler om? Ta med disse i bildet, og utelat de små detaljene - de dekkes av sammendraget og artikkelen.

Sørg for at det er selvforklarende

Hvis leseren må bruke mer enn et par minutter på å forstå det visuelle sammendraget ditt, vil det virke mot sin hensikt og kanskje til og med få leseren til å miste interessen.

So, create a clear and simple visual that’s easy to understand in one go.

Redigere det visuelle sammendraget

Melding: Prioriter hovedbudskapet. Visuell visning av budskapet avhenger av type og antall budskap/resultater du ønsker å formidle.

Oppsett:

  1. Tittel med nøkkelspørsmål.
  2. Visuelle felt: Kan gjøres med fargede bokser, paneler eller former. For at det skal være enkelt å navigere, bør det visuelle sammendraget ha en tydelig seksjonsinndeling.
  3. Skriften skal være lett leselig og ikke mindre enn 10 punkter for normal tekst.
  4. Legg til forfatter, referanse og tidsskrift

Eksempler på layout:

Farge: Det bør tilstrebes å bruke farger som utfyller hverandre eller som har forskjellige nyanser. Hvis du er usikker på fargene, bør du bruke en monokromatisk stil.

Tall: Det kan være figurer som brukes i manuskriptet eller bilder som du enten har opphavsrett til å bruke. Sørg for at du bruker pålitelige ressurser til bildebanken din, for eksempel Mind the Graph.

The process to create visual abstracts with Mind the Graph’s platform is very straightforward. Log in to the platform, select the required icons, drag and drop them to the page.

Arrange the icons according to their relationships and add the text that explains your story! Yes! That’s it.

Du kan velge mellom ulike bakgrunnsfarger og temaer, og vi har også ferdige formater. Hvis du trenger et bestemt ikon som ikke allerede finnes i biblioteket, kan vi skreddersy det for deg på kort tid.

Visuelle abstrakte eksempler og gratis maler

Dette er et typisk eksempel på et visuelt sammendrag for Annals of Surgery som Mind the Graph-teamet har laget for en kunde.

Et annet eksempel på et typisk visuelt abstrakt er Annals of Surgery fra det vitenskapelige forlaget Lippincott.
Now, these are examples of customizable visual abstracts that you can find on Mind the Graph’s platform.

You don’t need to prepare anything from zero, at Mind the Graph, you will have access to many Maler og tusenvis av vitenskapelig nøyaktige illustrasjoner. Alt fra mus og rotter til forsøksdyr og alt som har med medisin og biovitenskap å gjøre.

And it’s all made for and with the aid of research scientists.

Er du klar til å lage dine egne visuelle abstrakter? Det finnes mange muligheter og ressurser til å gjøre det på Mind the Graph.

Don’t let the lack of skills or experience turn you down from this amazing experience. Start creating right now with Mind the Graph.

logo-abonnement

Abonner på nyhetsbrevet vårt

Eksklusivt innhold av høy kvalitet om effektiv visuell
kommunikasjon innen vitenskap.

- Eksklusiv guide
- Tips om design
- Vitenskapelige nyheter og trender
- Veiledninger og maler