Rašydami mokslinį darbą tyrėjai dažnai susiduria su sunkumais, kai reikia suderinti pagrindiniame tekste pateikiamos informacijos kiekį ir norą įtraukti naudingos papildomos medžiagos. 

Štai čia reikia pasinaudoti priedėliu. Nors priedas yra neprivalomas skyrius, jis gali padėti padidinti mokslinio darbo aiškumą ir išsamumą. 

Šiame straipsnyje apžvelgsime priedo naudojimo moksliniame darbe paskirtį ir naudą, taip pat pateiksime keletą rekomendacijų, kaip sėkmingai įtraukti šį skyrių į rašto darbą.

Kas yra mokslinio darbo priedas?

Mokslinio darbo priedas - tai skyrius, kuris gali būti įtrauktas į mokslinio darbo pabaigą. Jis naudojamas norint pateikti papildomą medžiagą, kuri yra svarbi darbui, bet nėra visiškai būtina pagrindiniams darbe pateiktiems argumentams ar išvadoms. 

Į priedą galima įtraukti lenteles, diagramas, grafikus, neapdorotus duomenis, interviu stenogramas, apklausos klausimynus, paveikslėlius ir kitus patvirtinamuosius įrodymus. Priedo tikslas - pateikti papildomų detalių ir paremti darbe pateiktus tyrimo rezultatus, neatitraukiant skaitytojo dėmesio nuo pagrindinio argumento.

Ar moksliniame darbe būtinas priedas?

Mokslinio darbo priedas paprastai įtraukiamas, kai papildomos medžiagos kiekis yra per didelis arba sudėtingas, kad ją būtų galima įtraukti į pagrindinį tekstą, arba kai medžiaga, įtraukta į pagrindinį tekstą, nutrauktų argumentų eigą. 

Tyrėjas paprastai nusprendžia, ar pridėti priedą, ar ne. Priedą taip pat galima pridėti, jei to reikalauja leidykla arba akademinė institucija. 

Nepaisant to, mokslinio darbo priedų skyrius gali būti naudingas papildymas, leidžiantis tyrėjams pateikti daugiau medžiagos ir paremti savo tyrimo rezultatus, nenutolstant nuo pagrindinio argumento.

Ką įtraukti į mokslinio darbo priedą?

Šaltiniai, kuriuos galima įtraukti į mokslinio darbo priedą, priklauso nuo tyrimo pobūdžio ir konkrečių darbo reikalavimų. Tačiau pateikiame keletą standartinių pavyzdžių, ką galima įtraukti į mokslinio darbo priedą:

 • Paveikslai ir lentelės: Priede gali būti papildomų lentelių, paveikslų, grafikų ar diagramų, kuriose pateikiama išsamesnė informacija arba kitoks duomenų pateikimas;
 • Dideli duomenų rinkiniai arba neapdoroti duomenys: Priede gali būti pateikiami dideli duomenų rinkiniai arba pirminiai duomenys, kurie buvo panaudoti siekiant padaryti publikacijoje pateiktas išvadas ir išvadas. Tai suteikia galimybę suinteresuotiems skaitytojams įvertinti duomenis arba pritaikyti juos būsimuose tyrimuose; 
 • Klausimynai ir apklausos: Jei tyrimo metu duomenys buvo renkami apklausomis ar klausimynais, priede gali būti pateiktas tyrime naudotos apklausos ar klausimyno pavyzdys;
 • Interviu stenogramos: Jei tyrimo metu buvo atliekami interviu, priede gali būti pateikiamos tokių interviu stenogramos;
 • Papildoma informacija apie metodiką: Priede gali būti pateikta papildoma tyrimo metodikos informacija, kurios nebuvo galima įtraukti į pagrindinį dokumento tekstą;
 • Papildomi dokumentai: bet kokios leidimo formos, sutikimo formos ar etinio patvirtinimo dokumentai. 

Mokslinio straipsnio priedo rašymo žingsniai

 1. Nuspręskite, kokie daiktai bus įtraukti: Prieš pradedant rašyti priedų skyrių, labai svarbu nustatyti, kokie dalykai bus įtraukti. Tai gali skirtis priklausomai nuo tyrimo pobūdžio ir unikalių darbo poreikių; 
 1. Priedo skyrių pažymėkite etikete: Priedo skyrių paženklinkite etikete ir suteikite jam tikslų pavadinimą, atitinkantį pateiktą elementą. Pavyzdžiui, "A priedas: apklausos klausimai" arba "B priedas: neapdoroti duomenys". Taip skaitytojams bus aišku, kas yra priedėlyje;
 1. Organizuokite: Priedo elementai turėtų būti išdėstyti logiškai ir aiškiai. Jie gali būti suskirstyti pagal tipą (pvz., lentelės, paveikslai arba stenogramos), šaltinį (pvz., apklausos duomenys, interviu stenogramos) arba bet kurį kitą svarbų veiksnį;
 1. Pateikite kontekstą: Prieduose pateikiamus elementus reikėtų pagrįsti trumpu aprašymu, kuriame nurodomas kontekstas ir paaiškinama, kaip jie susiję su dokumente pateiktais tyrimais;
 1. Kryžminė nuoroda: Jei į priedėlyje esančius dalykus daroma nuoroda pagrindiniame dokumento tekste, jie turėtų būti tinkamai susieti, kad skaitytojas galėtų juos lengvai rasti. 

Reikėtų pabrėžti, kad priede turėtų būti tik ta medžiaga, kuri tiesiogiai susijusi su tyrimu ir patvirtina darbe pateiktas išvadas. Įsitikinkite, kad neįtraukėte jokios informacijos, kuri nėra tiesiogiai susijusi su tyrimu.

Mokslinio darbo priedo formatas

Mokslinio darbo priedo citavimo formatas, antraštė, vieta ir puslapių numeriai turi būti tiksliai suformatuoti. Pateikiame keletą rekomendacijų, kurių turėtumėte laikytis:

 • Cituojama: Pirmiausia pateikite tikslias citatas. Dažniausiai naudojami APA, MLA ir Čikagos standartai. Todėl turėtumėte išsiaiškinti reikiamus formatavimo standartus.
 • Pavadinimas: Pavadinimas turėtų būti aprašomasis ir atspindėti įtrauktų elementų pobūdį. Pavadinimas turėtų būti pateiktas priedo pirmojo puslapio viršuje.
 • Vieta: Priedas turėtų būti įdėtas darbo pabaigoje, po bibliografijos. Išskyrus atvejus, kai reikalaujama kitaip.
 • Puslapio numeris: Pradedant 1 puslapiu, kiekvienas puslapis turi būti numeruojamas iš eilės. Jei priedas yra ilgesnis nei vienas puslapis, kiekviename kitame puslapyje pridėkite etiketę ir pavadinimą.

Prisijunkite prie mūsų sparčiai augančios bendruomenės ir pakeiskite mokslinę komunikaciją

Mind the Graph yra internetinė platforma, kurioje tyrėjams, mokslininkams ir pedagogams teikiamos įvairios mokslinės iliustracijos priemonės ir šablonai. Jos paskirtis - padėti naudotojams kurti profesionaliai atrodančias grafikas, diagramas ir iliustracijas, kurios bus naudojamos mokslo darbuose, pristatymuose ir mokomojoje medžiagoje. 

Tai viena paprasčiausių platformų, kuriomis naudodamiesi galite išryškinti savo darbą! Pradėkite naudotis "Mind The Graph" dabar.

logotipas-užsisakyti

Prenumeruokite mūsų naujienlaiškį

Išskirtinis aukštos kokybės turinys apie veiksmingą vaizdinį
bendravimas mokslo srityje.

- Išskirtinis vadovas
- Dizaino patarimai
- Mokslo naujienos ir tendencijos
- Mokomosios medžiagos ir šablonai