Araştırmacılar, bir araştırma makalesi yazarken ana metinde sunulan bilgi miktarı ile faydalı ek materyalleri bir araya getirme arzusunu dengeleme zorluğuyla sıklıkla karşılaşırlar. 

İşte bu noktada ekler devreye girer. İsteğe bağlı bir bölüm olmakla birlikte, ekler bir araştırma makalesinin netliğini ve bütünlüğünü artırmaya yardımcı olabilir. 

Bu makalede, bir araştırma makalesinde ek kullanmanın amacı ve faydalarının yanı sıra bu bölümü yazınıza başarılı bir şekilde dahil etmek için bazı önerilere bakacağız.

Araştırma makalesi eki nedir?

Araştırma makalesi eki, bir araştırma makalesinin sonuna dahil edilebilecek bir bölümdür. Makale için önemli olan ancak makalede sunulan birincil argüman veya sonuçlar için tamamen gerekli olmayan ek materyalleri vermek için kullanılır. 

Tablolar, çizelgeler, grafikler, ham veriler, mülakat dökümleri, anket formları, resimler ve diğer destekleyici kanıtların tümü ekte yer alabilir. Eklerin amacı, okuyucunun dikkatini ana argümandan uzaklaştırmadan makalede sunulan araştırma bulguları için ekstra ayrıntı ve destek sağlamaktır.

Bir araştırma makalesinde ek gerekli midir?

Bir araştırma makalesi eki genellikle ek materyal miktarı ana metne dahil edilemeyecek kadar kapsamlı veya karmaşık olduğunda ya da materyal ana metne dahil edilirse argümanın akışını kesintiye uğratacağı durumlarda eklenir. 

Araştırmacı normalde bir ek ekleyip eklememeyi seçer. Yayıncı veya akademik kurumun talep etmesi halinde de bir ek eklenebilir. 

Bununla birlikte, bir araştırma makalesinin ekler bölümü, araştırmacıların ana argümandan uzaklaşmadan çalışma sonuçları için daha fazla materyal ve destek vermelerine olanak tanıyan faydalı bir ek olabilir.

Bir araştırma makalesi ekinde neler yer almalıdır?

Bir araştırma makalesi ekine dahil edilebilecek kaynaklar, araştırmanın niteliğine ve özel makale gereksinimlerine göre değişir. Ancak, bir araştırma makalesinin ekine nelerin eklenebileceğine dair bazı standart örnekler aşağıda verilmiştir:

 • Şekiller ve tablolar: Ekler, daha kapsamlı bilgi veya farklı veri sunumları sağlayan ilave tablolar, şekiller, grafikler veya çizelgeler içerebilir;
 • Büyük veri kümeleri veya ham veriler: Ek, yayında belirtilen sonuçlara ve bulgulara ulaşmak için kullanılan büyük veri setlerini veya ham verileri içerebilir. Bu, ilgilenen okuyucuların verileri değerlendirmesini veya gelecekteki çalışmalarda uygulamasını sağlar; 
 • Anketler ve araştırmalar: Araştırma anket veya soru formu yoluyla veri toplamayı içeriyorsa, ekte araştırmada kullanılan anket veya soru formunun bir örneği sunulabilir;
 • Görüşme dökümleri: Araştırma mülakat yapmayı içeriyorsa, ekte bu tür mülakatların dökümleri verilebilir;
 • Ek metodoloji ayrıntıları: Ekler, çalışmanın ana metnine dahil edilemeyen ilave metodoloji detaylarını içerebilir;
 • Ek belgeler: Tüm izin formları, onay formları veya etik onay belgeleri. 

Araştırma makalesi eki yazma adımları

 1. Hangi öğelerin dahil edileceğine karar verin: Ekler bölümünü yazmaya başlamadan önce, hangi öğelerin dahil edileceğini belirlemek çok önemlidir. Bu, çalışmanın niteliğine ve makalenin kendine özgü ihtiyaçlarına bağlı olarak değişebilir; 
 1. Ekler bölümünü etiketleyin: Ek bölümünü etiketleyin ve sağlanan öğeyi temsil eden doğru bir başlık verin. Örneğin "Ek A: Anket Soruları" veya "Ek B: Ham Veriler". Bu, okuyuculara ekte ne olduğunu açıkça gösterecektir;
 1. Organize ol: Ekteki öğeler mantıklı ve açık bir şekilde düzenlenmelidir. Bunlar türe (örneğin, tablolar, şekiller veya transkriptler), kaynağa (örneğin, anket verileri, mülakat transkriptleri) veya diğer ilgili faktörlere göre sıralanabilir;
 1. Bağlamı ver: Ek maddeler, bağlam sunan ve makalede sunulan araştırmayla nasıl ilişkili olduklarını açıklayan kısa bir açıklamayla desteklenmelidir;
 1. Çapraz referans: Ekte yer alan öğelere makalenin ana metninde atıfta bulunuluyorsa, okuyucunun bunları kolayca bulabilmesi için doğru şekilde çapraz referans verilmelidir. 

Eklerin yalnızca çalışmayla doğrudan ilgili olan ve makalede verilen sonuçları destekleyen materyalleri içermesi gerektiği vurgulanmalıdır. Araştırmayla doğrudan ilgili olmayan herhangi bir bilgi eklemediğinizden emin olun.

Araştırma makalesi ekinin biçimlendirilmesi

Bir araştırma makalesi ekinin alıntı biçimi, başlığı, konumu ve sayfa numaraları hassas bir şekilde biçimlendirilmelidir. İşte size takip etmeniz gereken bazı yönergeler:

 • Atıf: Her şeyden önce, doğru alıntılar sunun. En yaygın kullanılan standartlar APA, MLA ve Chicago'dur. Bu nedenle, gerekli biçimlendirme standartlarını netleştirmelisiniz.
 • Başlık: Başlık açıklayıcı olmalı ve dahil edilen öğelerin niteliğini temsil etmelidir. Başlık, ekin ilk sayfasının üst kısmına yerleştirilmelidir.
 • Konum: Ek, kaynakçayı takiben makalenin sonuna eklenmelidir. Aksi gerekmedikçe.
 • Sayfa numarası: Sayfa 1'den başlayarak her sayfa sırayla numaralandırılmalıdır. Ek bir sayfadan daha uzunsa, sonraki her sayfaya etiket ve başlık ekleyin.

Bilimsel iletişimde devrim yaratmak için hızla büyüyen topluluğumuza katılın

Mind the Graph araştırmacılara, bilim insanlarına ve eğitimcilere çeşitli bilimsel illüstrasyon araçları ve şablonları sağlayan çevrimiçi bir platformdur. Kullanıcıların araştırma makaleleri, sunumlar ve eğitim materyallerinde kullanılmak üzere profesyonel görünümlü grafikler, diyagramlar ve illüstrasyonlar oluşturmalarına yardımcı olmayı amaçlamaktadır. 

Çalışmalarınızı öne çıkarmak için kullanabileceğiniz en basit platformlardan biri! Mind The Graph'i şimdi kullanmaya başlayın.

logo-abone ol

Haber bültenimize abone olun

Etkili görseller hakkında özel yüksek kaliteli içerik
bilimde iletişim.

- Özel Rehber
- Tasarım ipuçları
- Bilimsel haberler ve trendler
- Öğreticiler ve şablonlar