Forskere har ofte svært ved at finde en balance mellem mængden af information i hovedteksten og ønsket om at inddrage nyttigt ekstramateriale, når de skriver en forskningsartikel. 

Det er her, appendikset kommer ind i billedet. Selvom det er et valgfrit afsnit, kan appendikset hjælpe med at forbedre klarheden og fuldstændigheden af en forskningsartikel. 

I denne artikel vil vi se på formålet med og fordelene ved at bruge et appendiks i en forskningsartikel samt nogle anbefalinger til, hvordan du kan inkorporere dette afsnit i din skrivning med succes.

Hvad er et appendiks til en forskningsartikel?

Et appendiks til en forskningsartikel er et afsnit, der kan inkluderes i slutningen af en forskningsartikel. Det bruges til at give yderligere materiale, der er vigtigt for opgaven, men som ikke er helt nødvendigt for det primære argument eller konklusionerne i opgaven. 

Tabeller, diagrammer, grafer, rådata, interviewudskrifter, spørgeskemaer, billeder og anden dokumentation kan alle inkluderes i appendikset. Formålet med appendikset er at give ekstra detaljer og støtte til de forskningsresultater, der præsenteres i artiklen, uden at aflede læserens opmærksomhed fra det primære argument.

Er et appendiks nødvendigt i en forskningsartikel?

Et appendiks til en forskningsartikel medtages normalt, når mængden af ekstra materiale er for omfattende eller kompleks til at medtage i den primære tekst, eller når materialet ville afbryde argumentationsflowet, hvis det blev medtaget i den primære tekst. 

Forskeren vælger normalt selv, om der skal tilføjes et appendiks eller ej. Et appendiks kan også tilføjes, hvis forlaget eller den akademiske institution kræver det. 

Ikke desto mindre kan appendiksafsnittet i en forskningsartikel være en gavnlig tilføjelse, der giver forskere mulighed for at give mere materiale og støtte til deres undersøgelsesresultater uden at forringe det primære argument.

Hvad skal der stå i et appendiks til en forskningsartikel?

De ressourcer, der kan inkluderes i et bilag til en forskningsopgave, varierer afhængigt af forskningens art og de specifikke krav til opgaven. Men her er nogle standardeksempler på, hvad man kan tilføje i et appendiks til en forskningsartikel:

 • Figurer og tabeller: Bilaget kan indeholde ekstra tabeller, figurer, grafer eller diagrammer, der giver mere grundig information eller anderledes datapræsentationer;
 • Store datasæt eller rådata: Bilaget kan indeholde store datasæt eller rådata, der blev brugt til at opnå de konklusioner og resultater, der er angivet i publikationen. Det gør det muligt for interesserede læsere at evaluere dataene eller anvende dem i fremtidige studier; 
 • Spørgeskemaer og undersøgelser: Hvis forskningen omfattede dataindsamling via undersøgelser eller spørgeskemaer, kan appendikset indeholde et eksempel på den undersøgelse eller det spørgeskema, der blev brugt i forskningen;
 • Udskrifter af interviews: Hvis forskningen omfattede interviews, kan appendikset indeholde udskrifter af sådanne interviews;
 • Yderligere metodologiske detaljer: Appendikset kan indeholde ekstra metodologiske detaljer fra undersøgelsen, som ikke kunne medtages i hovedteksten i artiklen;
 • Yderligere dokumenter: Eventuelle tilladelsesformularer, samtykkeformularer eller dokumentation for etisk godkendelse. 

Trin til at skrive et appendiks til en forskningsartikel

 1. Beslut, hvilke ting der skal med: Før du begynder at skrive appendiksafsnittet, er det vigtigt at identificere, hvilke elementer der skal med. Dette kan variere afhængigt af undersøgelsens art og opgavens unikke behov; 
 1. Mærk afsnittet med appendiks: Mærk appendiksafsnittet, og giv det en præcis titel, der repræsenterer det pågældende element. For eksempel "Appendiks A: Undersøgelsesspørgsmål" eller "Appendiks B: Rådata". Dette vil gøre det tydeligt for læserne, hvad der er i appendikset;
 1. Organiser: Elementerne i appendikset skal være organiseret logisk og klart. De kan sorteres efter type (f.eks. tabeller, figurer eller udskrifter), kilde (f.eks. undersøgelsesdata, interviewudskrifter) eller enhver anden relevant faktor;
 1. Giv kontekst: Bilagets elementer skal understøttes af en kort beskrivelse, der giver kontekst og forklarer, hvordan de relaterer sig til forskningen i artiklen;
 1. Krydsreference: Hvis der henvises til elementer i appendikset i artiklens primære tekst, skal de krydsrefereres korrekt, så læseren nemt kan finde dem. 

Det bør understreges, at appendikset kun bør indeholde materiale, der er direkte relateret til undersøgelsen og understøtter konklusionerne i opgaven. Sørg for ikke at medtage oplysninger, der ikke er direkte relateret til undersøgelsen.

Formatering af et appendiks til en forskningsartikel

Citatformatet, titlen, placeringen og sidetallene i et bilag til en forskningsartikel skal formateres med præcision. Her er nogle retningslinjer, du kan følge:

 • Citation: Først og fremmest skal du lave præcise citater. De mest almindeligt anvendte standarder er APA, MLA og Chicago. Derfor bør du afklare de påkrævede formateringsstandarder.
 • Titel: Titlen skal være beskrivende og repræsentere arten af de inkluderede elementer. Titlen skal placeres øverst på bilagets første side.
 • Placering: Bilaget skal indsættes i slutningen af opgaven, efter litteraturlisten. Medmindre andet er påkrævet.
 • Sidetal: Begynd med side 1, og nummerer hver side fortløbende. Hvis bilaget fylder mere end én side, skal du tilføje etiket og titel på hver efterfølgende side.

Deltag i vores hurtigt voksende fællesskab for at revolutionere videnskabelig kommunikation

Mind the Graph er en online platform, der giver forskere, videnskabsfolk og undervisere en række videnskabelige illustrationsværktøjer og skabeloner. Formålet er at hjælpe brugerne med at skabe professionelt udseende grafik, diagrammer og illustrationer til brug i forskningsartikler, præsentationer og undervisningsmateriale. 

En af de enkleste platforme at bruge til at få dit arbejde til at skille sig ud! Begynd at bruge Mind The Graph nu.

logo-abonnement

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Eksklusivt indhold af høj kvalitet om effektiv visuel
kommunikation inden for videnskab.

- Eksklusiv guide
- Tips til design
- Videnskabelige nyheder og tendenser
- Vejledninger og skabeloner