Tutkijoilla on usein vaikeuksia tasapainottaa pääkirjoituksessa tarjottavan tiedon määrää ja halua sisällyttää siihen hyödyllistä lisämateriaalia tutkimusartikkelia kirjoittaessaan. 

Tässä kohtaa liite tulee kuvaan mukaan. Vaikka liite on valinnainen osa, se voi auttaa parantamaan tutkimusasiakirjan selkeyttä ja täydellisyyttä. 

Tässä artikkelissa tarkastelemme liitteen käyttämisen tarkoitusta ja hyötyjä tutkimusartikkelissa sekä joitakin suosituksia tämän osion sisällyttämiseksi onnistuneesti kirjoitukseesi.

Mikä on tutkimustyön liite?

Tutkimusraportin liite on osa, joka voidaan sisällyttää tutkimusraportin loppuun. Sitä käytetään antamaan lisämateriaalia, joka on tärkeää tutkielman kannalta, mutta jota ei tarvita täysin tutkielmassa esitettyjen ensisijaisten väitteiden tai johtopäätösten kannalta. 

Liitteeseen voidaan sisällyttää taulukoita, kaavioita, kaavioita, raakadataa, haastattelupöytäkirjoja, kyselylomakkeita, kuvia ja muuta todistusaineistoa. Liitteen tarkoituksena on tarjota lisätietoja ja tukea tutkielmassa esitetyille tutkimustuloksille ilman, että lukijan huomio katoaa pääargumentista.

Onko liite välttämätön tutkimustyössä?

Tutkimusraportin liite sisällytetään yleensä silloin, kun lisämateriaalin määrä on liian laaja tai monimutkainen sisällytettäväksi ensisijaiseen tekstiin tai kun aineisto keskeyttäisi argumentin kulun, jos se sisällytettäisiin ensisijaiseen tekstiin. 

Tavallisesti tutkija valitsee, haluaako hän lisätä liitteen vai ei. Liite voidaan lisätä myös, jos kustantaja tai akateeminen laitos vaatii sitä. 

Tutkimusasiakirjan liiteosa voi kuitenkin olla hyödyllinen lisäys, jonka avulla tutkijat voivat antaa lisää aineistoa ja tukea tutkimustuloksilleen ilman, että se heikentää pääargumenttia.

Mitä sisällytetään tutkimustyön liitteeseen?

Tutkimusasiakirjan liitteeseen sisällytettävät lähteet vaihtelevat tutkimuksen luonteen ja asiakirjan erityisvaatimusten mukaan. Seuraavassa on kuitenkin joitakin vakioesimerkkejä siitä, mitä tutkimustyön liitteeseen kannattaa lisätä:

 • Kuviot ja taulukot: Liitteessä voi olla ylimääräisiä taulukoita, kuvioita, kaavioita tai kaavioita, jotka antavat perusteellisempaa tietoa tai erilaisia tietoja;
 • Suuret tietokokonaisuudet tai raakadata: Liitteessä voi olla laajoja tietokokonaisuuksia tai raakatietoja, joita on käytetty julkaisussa esitettyjen päätelmien ja havaintojen saavuttamiseksi. Näin kiinnostuneet lukijat voivat arvioida tietoja tai soveltaa niitä tulevissa tutkimuksissa; 
 • Kyselylomakkeet ja tutkimukset: Jos tutkimukseen sisältyi tiedonkeruuta kyselytutkimusten tai kyselylomakkeiden avulla, liitteessä voi olla esimerkki tutkimuksessa käytetystä kyselystä tai kyselylomakkeesta;
 • Haastattelujen jäljennökset: Jos tutkimukseen sisältyi haastattelujen tekeminen, liitteessä voidaan esittää haastattelujen puhtaaksikirjoitukset;
 • Menetelmän lisätiedot: Liitteessä voi olla tutkimukseen liittyviä menetelmiä koskevia lisätietoja, joita ei ole voitu sisällyttää artikkelin päätekstiin;
 • Lisäasiakirjat: Mahdolliset lupalomakkeet, suostumuslomakkeet tai eettistä hyväksyntää koskevat asiakirjat. 

Tutkimusraportin liitteen kirjoittamisen vaiheet

 1. Päätä, mitä esineitä otetaan mukaan: Ennen kuin aloitat liiteosion kirjoittamisen, on tärkeää selvittää, mitä asioita siihen sisällytetään. Tämä saattaa vaihdella tutkimuksen luonteen ja tutkielman yksilöllisten tarpeiden mukaan; 
 1. Merkitse liiteosa: Merkitse liiteosa ja anna sille tarkka otsikko, joka kuvaa toimitettua asiaa. Esimerkiksi "Liite A: Tutkimuskysymykset" tai "Liite B: Raakatiedot". Näin lukijalle selviää, mitä liitteessä on;
 1. Järjestä: Liitteen kohteet on järjestettävä loogisesti ja selkeästi. Ne voidaan lajitella tyypin (esimerkiksi taulukot, kuviot tai transkriptiot), lähteen (esimerkiksi kyselytutkimuksen tiedot, haastattelupöytäkirjat) tai minkä tahansa muun merkityksellisen tekijän mukaan;
 1. Anna konteksti: Liitteen kohtien tueksi on laadittava lyhyt kuvaus, joka tarjoaa asiayhteyden ja selittää, miten ne liittyvät tutkielmassa esitettyyn tutkimukseen;
 1. Ristiviittaus: Jos liitteen kohtiin viitataan asiakirjan alkutekstissä, ne on merkittävä oikein ristiin, jotta lukija löytää ne helposti. 

On korostettava, että liitteen tulisi sisältää vain sellaista aineistoa, joka liittyy suoraan tutkimukseen ja tukee työssä esitettyjä päätelmiä. Varmista, ettei liitteeseen sisällytetä mitään sellaista tietoa, joka ei liity suoraan tutkimukseen.

Tutkimusasiakirjan liitteen muotoilu

Tutkimustyön liitteen viittausmuoto, otsikko, sijainti ja sivunumerot on muotoiltava tarkasti. Seuraavassa on joitakin ohjeita, joita voit noudattaa:

 • Viittaus: Ennen kaikkea tarjoa tarkkoja viittauksia. Yleisimmin käytetyt standardit ovat APA, MLA ja Chicago. Siksi sinun on selvitettävä vaaditut muotoilustandardit.
 • Otsikko: Otsikon on oltava kuvaava ja kuvastettava sisältyvien kohteiden luonnetta. Otsikko on sijoitettava liitteen ensimmäisen sivun yläosaan.
 • Sijainti: Liite on sijoitettava työn loppuun, kirjallisuusluettelon jälkeen. Ellei toisin vaadita.
 • Sivun numero: Jokainen sivu on numeroitava juoksevasti alkaen sivusta 1. Jos liite on useamman sivun mittainen, lisää merkintä ja otsikko jokaiselle seuraavalle sivulle.

Liity nopeasti kasvavaan yhteisöömme ja mullista tieteellinen viestintä

Mind the Graph on verkkoalusta, joka tarjoaa tutkijoille, tiedemiehille ja opettajille erilaisia tieteellisiä kuvitustyökaluja ja malleja. Sen tarkoituksena on auttaa käyttäjiä luomaan ammattimaisen näköisiä grafiikoita, kaavioita ja kuvituksia, joita voidaan käyttää tutkimusasiakirjoissa, esityksissä ja opetusmateriaaleissa. 

Yksi yksinkertaisimmista alustoista, joita voit hyödyntää, jotta työsi erottuu! Aloita Mind The Graphin käyttö nyt.

logo-tilaus

Tilaa uutiskirjeemme

Eksklusiivista korkealaatuista sisältöä tehokkaasta visuaalisesta
tiedeviestintä.

- Eksklusiivinen opas
- Suunnitteluvinkkejä
- Tieteelliset uutiset ja suuntaukset
- Oppaat ja mallit