Koolstofdioxide is een veel voorkomend gas in de atmosfeer. Het speelt een belangrijke rol in het broeikaseffect, samen met andere gassen zoals methaan. Het broeikaseffect zorgt ervoor dat het leven op aarde de warmte opvangt. Normaal gesproken zorgt de koolstofcyclus van de aarde voor een natuurlijk evenwicht van koolstof in de atmosfeer, het land en de oceaan door de "ademhaling van de planeet". Menselijke activiteiten, zoals de uitstoot van fossiele brandstoffen, verstoren echter het evenwicht van de koolstofcyclus, waardoor het klimaat verandert.

Hoe de koolstofcyclus werkt

De oceanen spelen een belangrijke rol in de koolstofcyclus. De gasuitwisseling zorgt voor een evenwicht tussen de atmosfeer en de oceanen. Ondertussen vangen algen en andere autotrofe organismen kooldioxide op en zorgen voor zuurstof via fotosynthese. Deze processen in combinatie met de ademhaling van dieren en menselijke activiteiten maken deel uit van de kortetermijncyclus.

Er is echter ook een langetermijncyclus, die zich over langere perioden afspeelt. Volgens de National Academies, "Gedurende miljoenen jaren verbindt kooldioxide in de lucht zich met regenwater tot zwakke zuren die heel langzaam rotsen oplossen. Rivieren en stromen voeren deze mineralen naar de oceanen, waar ze door dieren worden gebruikt om koraalriffen en schelpen te vormen en de pH van de oceaan in evenwicht te brengen. Over een nog langere periode wordt organische koolstof (gevormd uit de resten van zeeleven) diep in de aardkorst opgeslagen en vormt daar fossiele brandstoffen, zoals olie en aardgas. Een deel van deze koolstof wordt door vulkanen terug in de atmosfeer gebracht, waarmee de cyclus rond is."

Door menselijke activiteiten zoals de uitstoot van fossiele brandstoffen en industriële processen neemt de CO2 in de atmosfeer toe. Daardoor neemt de oceaan steeds meer kooldioxide op. Dit proces beïnvloedt de chemie van het zeewater en veroorzaakt een probleem dat oceaanverzuring wordt genoemd.

Kijk deze infographic die ik maakte op Mind the Graph om de koolstofcyclus te verklaren:

oceaanverzuring koolstofcyclus

Kooldioxidegas en het broeikaseffect

Het broeikaseffect is belangrijk om de planeet warm te houden en leven op aarde mogelijk te maken. Bekijk deze infographic die laat zien wat het broeikaseffect is:

Broeikaseffect Mind the Graph

Door de uitstoot van fossiele brandstoffen, vervuiling en andere menselijke activiteiten nemen de gassen zoals methaan en kooldioxide echter toe, waardoor de temperatuur van de planeet verandert en wordt bijgedragen tot de opwarming van de aarde en de klimaatverandering.

preview_88004

Gevolgen

De temperatuur van het aardoppervlak was in 2018 de op drie na warmste sinds het begin van de moderne registratie in 1880. Deze gegevens werden verstrekt door analyse van NASA1. De wereldwijde temperaturen waren in 2018 1,5 graden Fahrenheit (0,83 graden Celsius) warmer dan het gemiddelde van 1951 tot 1980, volgens wetenschappers van NASA's Goddard Institute for Space Studies (GISS) in New York. Wereldwijd liggen de temperaturen van 2018 achter op die van 2016, 2017 en 2015. De afgelopen vijf jaar zijn samen de warmste jaren in de moderne geschiedenis.

Visuele middelen zoals infographics en video's zijn een krachtige manier om wetenschap te communiceren. Ik heb al deze infographics (behalve de video) gemaakt met Mind the graph, een online platform waarmee wetenschappers opvallend materiaal kunnen maken.

  1. Opwarming van de aarde van 1880 tot 2020
logo aanmelden

Abonneer u op onze nieuwsbrief

Exclusieve inhoud van hoge kwaliteit over effectieve visuele
communicatie in de wetenschap.

- Exclusieve gids
- Ontwerp tips
- Wetenschappelijk nieuws en trends
- Handleidingen en sjablonen