Kuldioxid er en almindelig gas i atmosfæren. Den spiller en vigtig rolle i drivhuseffekten sammen med andre gasser som metan. Drivhuseffekten gør det muligt for livet på jorden at fange varmen. Normalt opretholder jordens kulstofkredsløb en naturlig balance mellem kulstof i atmosfæren, landjorden og havet gennem "planetens åndedræt". Men menneskelige aktiviteter som udledning af fossile brændstoffer bryder balancen i kulstofkredsløbet og forårsager klimaforandringer.

Sådan fungerer kulstofkredsløbet

Havene spiller en vigtig rolle i kulstofkredsløbet. Gasudvekslingen giver en balance mellem atmosfæren og havene. I mellemtiden fanger alger og andre autotrofe organismer kuldioxid og leverer ilt gennem fotosyntese. Disse processer kombineret med dyrs respiration og menneskelige aktiviteter er en del af den kortsigtede cyklus.

Men der er også en langsigtet cyklus, som foregår over længere tidsperioder. Ifølge de nationale akademier, "I løbet af millioner af år bliver luftens kuldioxid kombineret med regnvand til svage syrer, der meget langsomt opløser klipper. Floder og vandløb fører disse mineraler til havene, hvor de bruges af dyr til at danne koralrev og skaller og hjælper med at balancere havets pH-værdi. Over endnu længere tid bliver organisk kulstof (dannet af resterne af livet i havet) lagret dybt nede i jordskorpen og danner fossile brændstoffer, såsom olie og naturgas. Noget af dette kulstof vil blive frigivet tilbage i atmosfæren af vulkaner og fuldende cyklussen."

Menneskelige aktiviteter som udledning af fossile brændstoffer og industrielle processer øger mængden af CO2 i atmosfæren. Som følge heraf absorberer havet mere og mere kuldioxid. Denne proces påvirker havvandets kemi og forårsager et problem, der kaldes havforsuring.

Se denne infografik, som jeg har lavet på Mind the Graph til at forklare kulstofkredsløbet:

havforsuring kulstofkredsløb

Kuldioxidgas og drivhuseffekten

Drivhuseffekten er vigtig for at holde planeten varm og muliggøre liv på Jorden. Se denne infografik, der viser, hvad drivhuseffekten er:

Drivhuseffekt Mind the Graph

Men udledningen af fossile brændstoffer, forurening og andre menneskelige aktiviteter øger mængden af gasser som metan og kuldioxid, hvilket ændrer temperaturen på planeten og bidrager til den globale opvarmning og klimaforandringerne.

preview_88004

Konsekvenser

Jordens globale overfladetemperatur i 2018 var den fjerde varmeste, siden den moderne registrering begyndte i 1880. Disse data stammer fra analyser foretaget af NASA1. De globale temperaturer i 2018 var 1,5 grader Fahrenheit (0,83 grader Celsius) varmere end gennemsnittet fra 1951 til 1980, ifølge forskere fra NASA's Goddard Institute for Space Studies (GISS) i New York. Globalt set ligger temperaturerne i 2018 efter dem i 2016, 2017 og 2015. De seneste fem år er samlet set de varmeste år i moderne tid.

Visuelle ressourcer som infografik og videoer er en effektiv måde at kommunikere videnskab på. Jeg skabte alle disse infografikker (undtagen videoen) ved hjælp af Mind the graph, en onlineplatform, der giver forskere mulighed for at skabe iøjnefaldende materialer.

  1. Global opvarmning fra 1880 til 2020
logo-abonnement

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Eksklusivt indhold af høj kvalitet om effektiv visuel
kommunikation inden for videnskab.

- Eksklusiv guide
- Tips til design
- Videnskabelige nyheder og tendenser
- Vejledninger og skabeloner