Karbondioksit atmosferde yaygın olarak bulunan bir gazdır. Metan gibi diğer gazlarla birlikte sera etkisinde önemli bir role sahiptir. Sera etkisi, ısıyı yakalayarak Dünya üzerindeki yaşamı mümkün kılar. Normalde, Dünya'nın karbon döngüsü "gezegenin solunumu" yoluyla atmosfer, kara ve okyanustaki karbonun doğal dengesini korur. Ancak, fosil yakıt emisyonu gibi insan faaliyetleri karbon döngüsünün dengesini bozarak iklim değişikliğine neden olmaktadır.

Karbon döngüsü nasıl çalışır?

Okyanuslar karbon döngüsünde önemli bir rol oynamaktadır. Gaz değişimi atmosfer ve okyanuslar arasında bir denge sağlar. Bu arada algler ve diğer ototrof organizmalar karbondioksiti yakalar ve fotosentez yoluyla oksijen sağlar. Bu süreçler hayvan solunumu ve insan faaliyetleriyle birleşerek kısa vadeli döngünün bir parçasını oluşturur.

Bununla birlikte, daha uzun zaman dilimlerinde gerçekleşen uzun vadeli bir döngü de vardır. Ulusal Akademilere göre, "Milyonlarca yıl boyunca havadaki karbondioksit yağmur suyuyla birleşerek kayaları çok yavaş bir şekilde çözen zayıf asitler oluşturur. Nehirler ve akarsular bu mineralleri okyanuslara taşır ve burada hayvanlar tarafından mercan resifleri ve kabukları oluşturmak için kullanılırlar ve okyanusun pH değerini dengelemeye yardımcı olurlar. Daha da uzun zaman dilimlerinde, organik karbon (deniz yaşamının kalıntılarından oluşur) yerkabuğunun derinliklerinde depolanır ve petrol ve doğal gaz gibi fosil yakıtları oluşturur. Bu karbonun bir kısmı yanardağlar tarafından atmosfere geri salınarak döngüyü tamamlayacaktır."

Fosil yakıtların emisyonu ve endüstriyel süreçler gibi insan faaliyetleri atmosferdeki CO2 miktarını arttırmaktadır. Sonuç olarak, okyanus giderek daha fazla karbondioksit emmektedir. Bu süreç deniz suyunun kimyasını etkileyerek okyanus asitlenmesi adı verilen bir soruna yol açmaktadır.

Bakın şu infografiği hazırladım Mind the Graph karbon döngüsünü açıklamak için:

okyanus asitlenmesi karbon döngüsü

Karbondioksit gazı ve sera etkisi

Sera etkisi, gezegeni sıcak tutmak ve Dünya'da yaşamı mümkün kılmak için önemlidir. Sera etkisinin ne olduğunu gösteren bu infografiğe bakın:

Yeşil ev etkisi Mind the Graph

Ancak fosil yakıtların emisyonu, kirlilik ve diğer insan faaliyetleri metan ve karbondioksit gibi gazları artırarak gezegenin sıcaklığını değiştirmekte ve küresel ısınma ve iklim değişikliğine katkıda bulunmaktadır.

preview_88004

Sonuçlar

2018'de Dünya'nın küresel yüzey sıcaklığı, modern kayıtların tutulmaya başlandığı 1880 yılından bu yana en sıcak dördüncü sıcaklık olmuştur. Bu veriler NASA tarafından yapılan analizlerle sağlanmıştır1. NASA'nın New York'taki Goddard Uzay Araştırmaları Enstitüsü'ndeki (GISS) bilim insanlarına göre, 2018 yılında küresel sıcaklıklar 1951-1980 yılları arasındaki ortalamadan 1,5 derece Fahrenheit (0,83 santigrat derece) daha sıcaktı. Küresel olarak 2018'in sıcaklıkları 2016, 2017 ve 2015'in gerisinde kaldı. Geçtiğimiz beş yıl, toplu olarak, modern kayıtlardaki en sıcak yıllar.

İnfografikler ve videolar gibi görsel kaynaklar bilim iletişimi için güçlü bir yoldur. Tüm bu infografikleri (video hariç), bilim insanlarının göz alıcı materyaller oluşturmasına olanak tanıyan çevrimiçi bir platform olan Mind the graph'ı kullanarak oluşturdum.

  1. 1880'den 2020'ye Küresel Isınma
logo-abone ol

Haber bültenimize abone olun

Etkili görseller hakkında özel yüksek kaliteli içerik
bilimde iletişim.

- Özel Rehber
- Tasarım ipuçları
- Bilimsel haberler ve trendler
- Öğreticiler ve şablonlar