Oxid uhličitý je bežný plyn prítomný v atmosfére. Spolu s ďalšími plynmi, ako je metán, zohráva dôležitú úlohu v skleníkovom efekte. Skleníkový efekt umožňuje život na Zemi a zachytáva teplo. Za normálnych okolností kolobeh uhlíka na Zemi udržiava prirodzenú rovnováhu uhlíka v atmosfére, na pevnine a v oceánoch prostredníctvom "dýchania planéty". Ľudská činnosť ako emisie fosílnych palív však narúša rovnováhu uhlíkového cyklu, čo spôsobuje zmenu klímy.

Ako funguje kolobeh uhlíka

Oceány zohrávajú dôležitú úlohu v kolobehu uhlíka. Výmena plynov umožňuje rovnováhu medzi atmosférou a oceánmi. Riasy a iné autotrofné organizmy medzitým zachytávajú oxid uhličitý a prostredníctvom fotosyntézy poskytujú kyslík. Tieto procesy spolu s dýchaním živočíchov a ľudskou činnosťou sú súčasťou krátkodobého cyklu.

Existuje však aj dlhodobý cyklus, ktorý prebieha v dlhšom časovom období. Podľa Národných akadémií, "V priebehu miliónov rokov sa oxid uhličitý vo vzduchu spája s dažďovou vodou a vytvára slabé kyseliny, ktoré veľmi pomaly rozpúšťajú horniny. Rieky a potoky prenášajú tieto minerály do oceánov, kde ich živočíchy využívajú na tvorbu koralových útesov a mušlí a pomáhajú vyrovnávať pH oceánu. Počas ešte dlhšieho obdobia sa organický uhlík (vytvorený zo zvyškov morského života) ukladá hlboko v zemskej kôre a vytvára fosílne palivá, ako je ropa a zemný plyn. Časť tohto uhlíka sa uvoľní späť do atmosféry prostredníctvom sopiek, čím sa cyklus uzavrie."

Ľudská činnosť ako emisie fosílnych palív a priemyselné procesy zvyšujú množstvo CO2 v atmosfére. Oceán preto absorbuje čoraz viac oxidu uhličitého. Tento proces ovplyvňuje chemické zloženie morskej vody a spôsobuje problém nazývaný okyslenie oceánov.

Pozrite sa na túto infografiku, ktorú som vytvoril na Mind the Graph vysvetliť kolobeh uhlíka:

okysľovanie oceánov uhlíkový cyklus

Plynný oxid uhličitý a skleníkový efekt

Skleníkový efekt je dôležitý pre udržanie tepla na planéte a pre život na Zemi. Pozrite si túto infografiku, ktorá ukazuje, čo je skleníkový efekt:

Zelený domový efekt Mind the Graph

Emisie fosílnych palív, znečistenie a iné ľudské činnosti však zvyšujú množstvo plynov, ako je metán a oxid uhličitý, čím sa mení teplota planéty a prispieva sa ku globálnemu otepľovaniu a zmene klímy.

náhľad_88004

Dôsledky

Globálna teplota zemského povrchu v roku 2018 bola štvrtá najteplejšia od začiatku moderného zaznamenávania v roku 1880. Tieto údaje poskytla analýza NASA1. Podľa vedcov z Goddardovho inštitútu pre vesmírne štúdie (GISS) NASA v New Yorku boli globálne teploty v roku 2018 o 1,5 stupňa Fahrenheita (0,83 stupňa Celzia) vyššie ako priemerné teploty v rokoch 1951 až 1980. Celosvetovo sa teploty v roku 2018 zaradili za teploty v rokoch 2016, 2017 a 2015. Uplynulých päť rokov je spoločne najteplejšími rokmi v novodobých záznamoch.

Vizuálne zdroje, ako sú infografiky a videá, sú účinným spôsobom komunikácie o vede. Všetky tieto infografiky (okrem videa) som vytvoril pomocou online platformy Mind the graph, ktorá umožňuje vedcom vytvárať pútavé materiály.

  1. Globálne otepľovanie od roku 1880 do roku 2020
logo-odhláška

Prihláste sa na odber nášho newslettera

Exkluzívny vysokokvalitný obsah o efektívnom vizuálnom
komunikácia vo vede.

- Exkluzívny sprievodca
- Tipy na dizajn
- Vedecké novinky a trendy
- Návody a šablóny