Sosiale medier utover det sosiale

In the past few years, due to the strong influence of social media in disseminating information, scientific journals found themselves in need of creating social media profiles to better communicate with their audience.

Not only scientific journals, but researchers, editors, and institutions are now with accounts on social media too for professional reasons: to better manage the communication with their public, further distribution, and highlight their scientific publications.

Regarding social media presence, it is not an exclusive necessity of scientific journals or scientists. Today, many businesses found themselves (even more after the COVID-19 pandemic) obligated and forced to have an online presence through websites, pages, or social media accounts to increase their sales rate.

På en annen måte gjelder dette selvsagt også for det vitenskapelige samfunnet.

Academic journals and researchers have been using social media platforms such as Twitter, Facebook, and Instagram to stimulate and expand discussions among all people within and out of the scientific community, increasing the reach of their work, plus the reading and citations rates of their papers. 

Dessverre er det ikke nok å bare ha en konto for å nå disse målene. Det kreves noen strategier for å øke engasjementet blant leserne. Og det er da Visuelle sammendrag kommer i!

Visuelle sammendrag

Known as graphical abstracts, information graphics, infographics, science figures, all the different types of visuals communications is a strategy to promote and disseminate research. 

Emerging evidence suggests that social media, together with visual abstracts, have the power to influence traditional bibliometrics, such as citations, reads, and alternative ones related to social media, such as likes, engagements, and retweets. Visual abstracts summarize the scientific paper story to the reader visually appealing, attracting them to the full article.

Contrary to common social media posts usually composed of only text, adding a visual abstract can improve performance in terms of shares, likes, and engagements. And a few recent studies are proving that.

En studie publisert av Tidsskriftet Journal of Arthroplasty utførte en randomisert crossover-studie av visuelle sammendrag versus tweets i klartekst for formidling av ortopedisk forskning. The study’s main goal was to determine if peer-reviewed journal articles shared on Twitter using graphical abstracts improved user engagement and sharing levels compared with plain-text tweets without an accompanying visual infographic. 

The study results show that the dissemination of research tweets with visual abstracts had greater engagement than plain-text tweets. The study shared content of the arthroplasty research area on Twitter and observed that the engagement rate (number of users that visualized the post/number of users who interacted with the post) was higher on the group of tweets with visual abstract. 

"Visuelle abstrakter er mer visuelt tiltalende og attraktive for brukerne når de blar gjennom feeden sin", forklarer studien, "og skaper en første interesse som fører til en mer inngående titt." Dessuten kan et begrenset antall tegn (i hvert fall på Twitter) også påvirke deling eller reposting av grafikk i stedet for tekst. 

Men husk at visuelle sammendrag ikke er en erstatning for artikkelen. De gir bare en enkel og rask forhåndsvisning av studien, noe som hjelper klinikere og forskere med å finne det innholdet som passer best til det de er mest interessert i eller på jakt etter.

Til slutt i studien anbefaler forfatterne at "tidsskriftene bruker visuelle sammendrag for å øke engasjementet hos brukerne av sosiale medier". 

Visuelle sammendrag i tidsskrifter med høy gjennomslagskraft

Vi vil at du skal forstå hvordan et visuelt sammendrag kan ha flere former og stiler og presentere ulik informasjon. Vi har samlet noen grafiske sammendrag/visuelle sammendrag som er publisert i tidsskrifter med stor gjennomslagskraft.

Følgende visuelle sammendrag er fra den tidligere nevnte studien, "Et randomisert kryssingsforsøk med visuelle sammendrag versus tweets i klartekst for formidling av ortopedisk forskning". Studien ble publisert i Tidsskriftet Journal of Arthroplasty i august 2021. Det visuelle sammendraget oppsummerer om røntgenbilder i flektert sittende og stående med ett ben kan være nyttige i den preoperative evalueringen av lumbal bevegelighet ved THA.

Visuelt sammendrag
Eksempel på visuelt sammendrag

The next graphical abstract, created using Mind the Graph platform, is from a Natur artikkel publisert i oktober 2019, kalt "Metabolsk regulering av genuttrykk ved hjelp av histonlaktylering". Studien ble gjennomført av Becker-laboratoriet. Sjekk nettsiden deres for å se flere vakre grafiske abstrakter laget av dem.

Grafisk sammendrag
Grafisk sammendrag

Det neste grafiske sammendraget ble publisert i Tidsskrift for biologisk psykiatri in May 2018. With the title “Status for dyremodeller for posttraumatisk stresslidelse: Atferdsmessige og biologiske fenotyper, og fremtidige utfordringer for bedre oversettelse,”  the study presents this graphical abstract with an illustrated schema of the several animal models of posttraumatic stress disorder, and it was created using Mind the Graph.

Visuelt sammendrag
Visuelt sammendrag

Dette visuelle sammendraget finnes i The New England Journal of Medicine, med tittelen "Vadadustat ved anemi og ikke-dialyseavhengig kronisk nyresvikt (CKD)”. The visual abstract shares information about two randomized, phase 3, open-label noninferiority trials comparing vadadustat with darbepoetin alfa patients with non–dialysis-dependent chronic kidney disease. In this case, the visual abstract shared the findings of the study and the information about the methodology. 

Visuelt sammendrag
Visuelt sammendrag

 The New England Journal of Medicine har mange visuelle sammendrag tilgjengelig, og tidsskriftet bruker svært aktivt visuelle sammendrag til artiklene sine. Sørg for å besøke nettsiden deres og ta en titt. 

Natur og grafiske sammendrag?

Nature has been using more and more visual abstracts to expand the dissemination of science. Even though not all Nature Portfolio demands a graphical abstract, for Nature Chemistry manuscripts, you can find a Naturkjemi Forberedelse av innsendingen side med følgende retningslinjer for grafiske sammendrag:

  • Det grafiske sammendraget kan inneholde kjemiske strukturer eller bilder; 
  • Tekstlige utsagn bør begrenses til et minimum;
  • Grafiske sammendrag i farger oppmuntres og vil bli publisert uten ekstra kostnad;
  • Bildet må ha en størrelse som passer inn i et rektangel med dimensjonene 90 mm bredde × 50 mm høyde;
  • The graphic should be submitted as a single file using a standard file format and will be published in the table of contents in print and online;
  • Alle grafiske sammendrag skal sendes inn med hvit bakgrunn, og bildene skal fylle den tilgjengelige bredden når det er mulig. For mer informasjon, besøk Nature Chemistry / Preparing your Submission-siden. her, og husk også å se alle retningslinjene for oppløsningskrav i figurene. 

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå til siden Nature Chemistry / Preparing your Submission. her, og husk også å se alle retningslinjene for oppløsningskrav i figurene. 

Er du klar til å begynne med ditt visuelle abstrakt? Mind the Graph venter på deg!

Klikk på her for å starte skapelsen din!

logo-abonnement

Abonner på nyhetsbrevet vårt

Eksklusivt innhold av høy kvalitet om effektiv visuell
kommunikasjon innen vitenskap.

- Eksklusiv guide
- Tips om design
- Vitenskapelige nyheter og trender
- Veiledninger og maler