The Disabled spheroid and organoid formation by FGFR-inhibition in patient-derived CRC cells is much easier to understand using Mind the Graph’s illustrations.

The scheme created by the author shows that the surgical biopsies were enzymatically digested to obtain a suspension of single cells. The naïve unsorted cells were cultured in FGF2 containing CSC-medium or with the FGFR-inhibitor SU-5402.

Man har undersøkt hvilken rolle fibroblastvekstfaktor 2 (FGF2) spiller i selvfornyelsen av stamceller fra kolorektal kreft.

In ‘FGF Signalling in the Self-Renewal of Colon Cancer Organoids’, Jörg Otte and colleagues (2019) reported that when naïve single cells were embedded in Matrigel and cultured in the CSC-medium, a more complex self-organization was observed in all patients analysed.

Gener som er direkte assosiert med EMT sammen med en mesenkymal og selvfornyende fenotype (TGFB3, ID1, ID2 og ID4) ble funnet å være overuttrykt i organoider.

Mens FGFR-hemming førte til økt MAPK-signalering, observerte de indusert differensiering, tap av de fleste stamcellemarkører og en epitelial fenotype.

Kreftstamceller er en subpopulasjon av ondartede celler som er i stand til å fornye seg selv og fungere som en kontinuerlig kilde for differensierte tumorceller. I noen protokoller for CSC-dyrking er fibroblastvekstfaktor 2 en viktig ingrediens for å opprettholde stamcellene.

In CSC-medium cultured organoids, on the other hand, they detected induction of TGF-β and of all four members of the inhibitor-of-differentiation gene family.

9 konsekutive, uselekterte CRC-pasienter deltok i undersøkelsen.

Kontroller originalartikkel her.

Grafisk sammendrag drevet av Mind the Graph

Laget med Mind the Graph

Some of their conclusions potentially strengthen what was previously known about this field: “The pluripotency-associated genes NANOG, LIN28 and SALL1 were exclusively expressed by hESCs. The GO-terms “negative regulation of BMP signaling pathway” and “SMAD protein signal transduction” were detected in our hESC culture,” Otte suggested.

The authors admit that “GO-term analysis of this gene-set yielded only a few significant results due to the low number of commonly regulated genes. Most of these GO-terms for the CSC-medium condition were associated with active transcription, cell proliferation or increased glucose uptake.

After FGFR-inhibition, we found cell-cycle regulators as well as many genes annotated with “epithelial cell differentiation”, “digestion” or “bile acid and bile salt transport”.”

Avisenes innvirkning og resultater

Vi kan analysere med Altmetric data that this paper’s online attention score is higher enn 68% av alle andre artikler av tilsvarende alder i Scientific Reports.

Kilde Altmetrikk

Improve your article’s accessibility with the power of infographics as well.

logo-abonnement

Abonner på nyhetsbrevet vårt

Eksklusivt innhold av høy kvalitet om effektiv visuell
kommunikasjon innen vitenskap.

- Eksklusiv guide
- Tips om design
- Vitenskapelige nyheter og trender
- Veiledninger og maler