May is the cystic fibrosis awareness month. Cystic fibrosis (CF) is an autosomal recessive genetic disorder. CF is caused by mutations in the gene encoding the cystic fibrosis transmembrane conductance regulator (CFTR) channel.  This protein is responsible for a variation in ion transport across cell membranes.

I henhold til referanser fra Genetics home 1CFTR-genet gir instruksjoner for å lage et protein som kalles cystisk fibrose transmembran konduktansregulator:

This protein functions as a channel across the membrane of cells that produce mucus, sweat, saliva, tears, and digestive enzymes. The channel transports negatively charged particles called chloride ions into and out of cells. The transport of chloride ions helps control the movement of water in tissues, which is necessary for the production of thin, freely flowing mucus. Mucus is a slippery substance that lubricates and protects the lining of the airways, digestive system, reproductive system, and other organs and tissues.

CFTR-proteinet regulerer også funksjonen til andre kanaler, for eksempel de som transporterer positivt ladede partikler kalt natriumioner gjennom cellemembranene. Disse kanalene er nødvendige for at organer som lungene og bukspyttkjertelen skal fungere normalt.

dfaefqawefafc

Dette påvirker funksjonen til de eksokrine kjertlene, som produserer tykkere stoffer som er vanskelige å fjerne (slim, svette eller bukspyttkjertelenzymer).
Derfor påvirker cystisk fibrose fordøyelsessystemet, luftveiene og svettekjertlene.

Det er imidlertid luftveiene som rammes hardest av sykdommen. Lungene produserer tykt slim som kan sette seg fast i luftveiene. Pasienter med cystisk fibrose kan utvikle kroniske bakterielle lungeinfeksjoner og betennelser som til slutt kan føre til lungesykdom i sluttstadiet.
Other symptoms are cough with secretion, recurrent pneumonia and chronic bronchitis.

Kvinner med CF har større problemer med å bli gravide fordi tykkere slim i livmorhalsen gjør det vanskeligere for sædcellene å passere. For menn er det enda vanskeligere. Omtrent 98% av mennene er sterile, selv om de har helt normal seksuell ytelse og potens.

Jeg har valgt ut tre CF-lenker som jeg vil dele med deg i dag.

En god kommunikasjon som avmystifiserer cystisk fibrose

15 Things People Living With Cystic Fibrosis Want You To Know – the buzzfeed list

Living with CF isn’t easy, so it is very important have support and talk about it. Look this buzzfeed list2 å se mennesker med cystisk fibrose fortelle om sine rutiner.

 En antibakteriell forbindelse som finnes i tannkrem.3kan bli en del av en fremtidig behandling av cystisk fibrose (CF).

Dette bildet viser en intrikat koloni av millioner av den encellede bakterien Pseudomonas aeruginosa.
Dette bildet viser en intrikat koloni av millioner av den encellede bakterien Pseudomonas aeruginosa.

Forskningen Triklosan er et aminoglykosid som hjelper til med å utrydde Pseudomonas aeruginosa-biofilmer 4 viser at kombinasjonen øker både hastigheten og graden av dreping av celler i P. aeruginosa-biofilm, noe som har viktige kliniske implikasjoner for behandling av biofilminfeksjoner hos CF-pasienter.

  1. CFTR-genet cystisk fibrose transmembran konduktansregulator.
  2. 15 ting folk som lever med cystisk fibrose vil at du skal vite.
  3. Triklosan, et antibakterielt middel i tannkrem, fungerer godt som kombinasjonsbehandling med antibiotika, viser en studie.
  4. Triklosan er et aminoglykosid-hjelpestoff for utryddelse av Pseudomonas aeruginosa Biofilmer.
logo-abonnement

Abonner på nyhetsbrevet vårt

Eksklusivt innhold av høy kvalitet om effektiv visuell
kommunikasjon innen vitenskap.

- Eksklusiv guide
- Tips om design
- Vitenskapelige nyheter og trender
- Veiledninger og maler