ChatGPT er et nyere teknologisk vidunder, der skaber mirakler med simpel tekst. Det har gjort vores liv en hel del lettere, og det eliminerede besværet med at søge på internettet for at finde relevant information.

Men har du nogensinde spekuleret på, om den har nogen begrænsninger? Enhver teknologi har begrænsninger, og det har ChatGPT også. I denne artikel vil vi lære om ChatGPT's begrænsninger for at skabe opmærksomhed og hjælpe dig med at bruge det mere effektivt.

Oversigt over ChatGPT

ChatGPT er en sprogmodel udviklet af OpenAI, baseret på GPT-arkitekturen (Generative Pre-trained Transformer). Den repræsenterer den næste generation af AI-sprogmodeller og blev udgivet som en del af GPT-3.5-versionen. 

ChatGPT er designet til at generere menneskelignende tekst og føre interaktive samtaler med brugerne. Det kan forstå og generere tekst på flere sprog og har en bred vifte af anvendelsesmuligheder, herunder kundesupport, oprettelse af indhold, sprogoversættelse og meget mere.

Sprogmodeller af ChatGPT

GPT-modellerne er bygget på Transformer-arkitekturen, som blev introduceret i den banebrydende artikel "Attention is All You Need" af Vaswani et al. i 2017. Transformer-arkitekturen revolutionerede naturlige sprogbehandlingsopgaver ved at udnytte selvopmærksomhedsmekanismer, så modellen effektivt kunne fange langtrækkende afhængigheder og kontekstuelle forhold i tekst.

Den primære sprogmodel, der bruges i ChatGPT, GPT-3, indeholder et svimlende antal parametre (175 milliarder fra og med GPT-3.5), hvilket gør den til en af de mest kraftfulde og dataintensive sprogmodeller, der nogensinde er skabt. Denne enorme skala bidrager til dens evne til at generere menneskelignende tekst og udføre en bred vifte af naturlige sprogbehandlingsopgaver, herunder samtalegenerering, sprogoversættelse, spørgsmålsbesvarelse og meget mere.

ChatGPT-begrænsninger

Det er vigtigt at bemærke, at selvom ChatGPT er en stærk sprogmodel, har den stadig begrænsninger. Den kan nogle gange producere plausibelt klingende, men forkerte eller meningsløse svar. 

Derudover kan den, ligesom andre AI-modeller, udvise bias i de data, den blev trænet på. OpenAI fortsætter med at forbedre og forfine systemet baseret på brugerfeedback og brug i den virkelige verden. Lad os forstå begrænsningerne i detaljer. 

Mangel på sund fornuft

GPT-3 mangler forståelse for den virkelige verden og sund fornuft. Selvom den kan generere sammenhængende og kontekstuelt passende tekst, har den ikke en ægte forståelse af verden og kan producere svar, der er faktuelt forkerte eller meningsløse.

Følsomhed over for input-fraseringer

Modellens svar kan være meget følsomme over for, hvordan et spørgsmål eller en prompt er formuleret. Små ændringer i ordlyden kan føre til markant forskellige svar, hvilket kan være udfordrende for brugere, der søger konsistente svar.

Lange svar og overforbrug af sætninger

ChatGPT kan være alt for ordrig og kan gentage sig selv, hvilket fører til længere svar end nødvendigt. Den kan også overbruge visse sætninger eller udvise gentagende adfærd.

Mangel på kildeangivelse

Modellen kan ikke verificere nøjagtigheden af de oplysninger, den giver, og der er ingen indbygget mekanisme til at bekræfte kilderne til de oplysninger, den genererer. Det betyder, at den kan producere plausibelt klingende, men misvisende eller falsk information.

Skævheder

GPT-3 er trænet på et stort korpus af internettekster, som kan indeholde bias i dataene. Som et resultat kan modellen generere forudindtagede eller fordomsfulde svar på følsomme emner eller udvise forudindtaget adfærd under samtaler.

Manglende evne til at afklare tvetydigheder

Når modellen står over for tvetydige forespørgsler eller anmodninger om afklaring, gætter den ofte på, hvad brugeren måske mener, hvilket fører til potentielle misforståelser.

Begrænset kontekst-vindue

Selvom ChatGPT kan fastholde konteksten under en samtale, er der stadig en grænse for, hvor meget kontekst den kan fastholde. Længere samtaler kan lide under fragmentering af konteksten, hvilket fører til mindre sammenhængende svar.

Upassende svar

På grund af sine træningsdata kan ChatGPT nogle gange producere svar, der er politisk forudindtagede, stødende eller upassende. OpenAI har implementeret sikkerhedsforanstaltninger, men sådanne svar kan stadig forekomme af og til.

Høje omkostninger

Det kan være dyrt at få adgang til GPT-3 og andre lignende sprogmodeller via API'er, især hvis man bruger dem i længere tid eller i store mængder.

Mangel på opdateringer i realtid

Som en prætrænet model har GPT-3 ikke adgang til realtidsinformation ud over sine træningsdata. Det betyder, at den måske ikke er opdateret med de seneste begivenheder eller udviklinger. Her er et eksempel: 

Mens den nuværende præsident er Droupadi MurmuGPT 3.5 har ingen oplysninger om det. 

Relateret artikel: ChatGPT-forskningspapir: Er det legitimt og etisk?

Årsager til meningsløse og forkerte svar fra ChatGPT

Nonsens og forkerte svar fra ChatGPT, eller enhver sprogmodel for den sags skyld, kan opstå af flere årsager. Selvom sprogmodeller som ChatGPT er kraftfulde og kan generere menneskelignende tekst, er de ikke perfekte og har indbyggede begrænsninger. Her er nogle af årsagerne til meningsløse og forkerte svar:

Mangel på forståelse

Sprogmodeller som ChatGPT mangler ægte forståelse og sund fornuft. De genererer svar baseret på mønstre i de data, de er blevet trænet på, uden egentlig forståelse af indholdet. Denne begrænsning kan føre til svar, der lyder plausible, men som mangler reel mening.

Tvetydighed i opfordringer

Hvis brugerens forespørgsel eller prompt er tvetydig eller mangler tilstrækkelig kontekst, kan ChatGPT have svært ved at generere passende svar. Tvetydighed kan føre til, at modellen laver forkerte antagelser eller gætter.

Ufuldstændige eller utilstrækkelige træningsdata

Sprogmodeller kræver store og forskelligartede træningsdatasæt for at kunne generaliseres effektivt. Hvis træningsdataene er ufuldstændige eller ikke dækker visse emner grundigt, reagerer modellen måske ikke nøjagtigt på disse emner.

Forskellige opgaver understøttet af ChatGPT

ChatGPT er en alsidig sprogmodel, der understøtter en bred vifte af opgaver på tværs af forskellige domæner. Dens naturlige sprogbehandlingsfunktioner gør det muligt at udføre flere opgaver, herunder, men ikke begrænset til:

  1. Generering af tekst
  2. Oversættelse af sprog
  3. Besvarelse af spørgsmål
  4. Opsummering af tekst
  5. Forståelse af sprog
  6. Hjælp til programmering
  7. Opfordringer til kreativ skrivning
  8. Matematisk problemløsning
  9. Informationsindhentning
  10. Hjælp til forskning

Dette er blot nogle få eksempler på de forskellige opgaver, som ChatGPT kan understøtte. Anvendelsesmulighederne udvides hele tiden, efterhånden som udviklere og brugere finder innovative måder at udnytte sprogbehandlingsfunktionerne på. 

Læs også: Udforskning af AI's rolle i akademisk forskning

Indholdsskabelse gennem samtale ved hjælp af ChatGPT

Indholdsskabelse gennem samtale med ChatGPT indebærer en mere interaktiv tilgang til generering af skriftligt indhold. I stedet for at give en enkelt prompt, engagerer brugerne sig i en frem-og-tilbage-samtale med sprogmodellen. Denne interaktive samtale giver brugerne mulighed for gradvist at forfine og specificere deres indholdskrav. Sådan fungerer oprettelse af indhold med ChatGPT:

Indledning af samtalen

Brugeren starter samtalen ved at sende en indledende besked til ChatGPT. Denne besked kan være et generelt emne eller en specifik anmodning om den type indhold, de ønsker at skabe.

Fortsættelse af interaktionen

ChatGPT svarer på brugerens besked og genererer tekst baseret på input. Brugeren kan derefter give feedback eller bede om præciseringer for at guide indholdsgenereringsprocessen.

Finpudsning af indholdet

Gennem en række udvekslinger forfiner brugeren iterativt sin anmodning ved at give mere specifikke instruktioner, bede om flere detaljer eller anmode om ændringer i den genererede tekst.

Iterativ feedback

Brugerens feedback er afgørende for at sikre, at det genererede indhold stemmer overens med deres krav. Samtalen fortsætter, indtil brugeren er tilfreds med det endelige indhold.

Generering af det endelige indhold

Efter flere interaktioner modtager brugeren det ønskede indhold, som kan være i form af en artikel, et blogindlæg eller noget andet skriftligt baseret på konteksten for samtalen.

ChatGPT har virkelig revolutioneret processen med at skabe indhold, men hvis du følger den blindt, kan du ende i problemer. Hvis du integrerer denne AI-model, samtidig med at du bruger din intelligens og forstår ChatGPT's begrænsninger, kan det hjælpe dig med at få succes med din indholdsskabelsesrejse.  

Den nederste linje

Selvom ChatGPT repræsenterer et betydeligt fremskridt inden for naturlig sprogbehandling og har vist imponerende evner, er det ikke uden begrænsninger. Når vi ser på fremtiden for AI-sprogmodeller, vil det være et vigtigt skridt at adressere disse begrænsninger for at fremme feltet og sikre en sikker og gavnlig integration af AI-teknologi i vores liv. 

Online infografikproducent til videnskab

Er du på jagt efter et pålideligt infografikværktøj, der nemt kan lave dine designs? Som forsker ved du, hvor vigtig grafik og infografik er for at forbedre dine forskningsartikler, så her er et værktøj, du kan bruge. Mind the Graph designet udelukkende til at lave kvalitetsinfografik relateret til videnskab. Tilmeld dig nu for at lære mere. 

illustrationer-banner
logo-abonnement

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Eksklusivt indhold af høj kvalitet om effektiv visuel
kommunikation inden for videnskab.

- Eksklusiv guide
- Tips til design
- Videnskabelige nyheder og tendenser
- Vejledninger og skabeloner