ChatGPT, basit metinlerle harikalar yaratan yeni bir teknoloji harikasıdır. Hayatımızı çok daha kolaylaştırdı ve ilgili bilgileri bulmak için internette arama yapma zahmetini ortadan kaldırdı.

Ancak herhangi bir sınırlaması olup olmadığını hiç merak ettiniz mi? Her teknolojinin sınırlamaları vardır ve ChatGPT'nin de vardır. Bu makalede, farkındalık yaratmak ve daha verimli kullanmanıza yardımcı olmak için ChatGPT sınırlamaları hakkında bilgi edineceğiz.

ChatGPT'ye Genel Bakış

ChatGPT tarafından geliştirilen bir dil modelidir. OpenAIGPT (Generative Pre-trained Transformer) mimarisine dayanmaktadır. Yeni nesil yapay zeka dil modellerini temsil eder ve GPT-3.5 sürümünün bir parçası olarak piyasaya sürülmüştür. 

ChatGPT, insan benzeri metinler oluşturmak ve kullanıcılarla etkileşimli konuşmalar yapmak için tasarlanmıştır. Birden fazla dilde metni anlayabilir ve oluşturabilir ve müşteri desteği, içerik oluşturma, dil çevirisi ve çok daha fazlası dahil olmak üzere geniş bir uygulama yelpazesine sahiptir.

ChatGPT'nin Dil Modelleri

GPT modelleri, Vaswani ve arkadaşları tarafından 2017 yılında yayınlanan "Attention is All You Need" adlı ufuk açıcı makalede tanıtılan Transformer mimarisi üzerine inşa edilmiştir. Transformer mimarisi, öz dikkat mekanizmalarından yararlanarak doğal dil işleme görevlerinde devrim yaratmış ve modelin metindeki uzun menzilli bağımlılıkları ve bağlamsal ilişkileri etkili bir şekilde yakalamasını sağlamıştır.

ChatGPT'de kullanılan birincil dil modeli GPT-3, şaşırtıcı sayıda parametre içerir (GPT-3.5 itibariyle 175 milyar) ve bu da onu şimdiye kadar oluşturulmuş en güçlü ve veri yoğun dil modellerinden biri yapar. Bu büyük ölçek, insan benzeri metin üretme ve konuşma oluşturma, dil çevirisi, soru yanıtlama ve çok daha fazlası dahil olmak üzere çok çeşitli doğal dil işleme görevlerini yerine getirme yeteneğine katkıda bulunur.

ChatGPT Sınırlamaları

ChatGPT'nin güçlü bir dil modeli olmasına rağmen yine de sınırlamaları olduğunu belirtmek önemlidir. Bazen kulağa makul gelen ancak yanlış veya anlamsız yanıtlar üretebilir. 

Ayrıca, diğer yapay zeka modelleri gibi, üzerinde eğitildiği verilerde mevcut olan önyargıları sergileyebilir. OpenAI, kullanıcı geri bildirimlerine ve gerçek dünya kullanımına dayalı olarak sistemi geliştirmeye ve iyileştirmeye devam etmektedir. Sınırlamaları ayrıntılı olarak anlayalım. 

Sağduyu Eksikliği

GPT-3 gerçek dünya anlayışından ve sağduyulu muhakemeden yoksundur. Tutarlı ve bağlama uygun metinler üretebilirken, dünyayı gerçek anlamda kavrayamaz ve olgusal olarak yanlış veya saçma yanıtlar üretebilir.

Giriş İfadelerine Duyarlılık

Modelin yanıtları, bir sorunun veya istemin ifade edilme şekline karşı oldukça hassas olabilir. İfadelerdeki küçük değişiklikler önemli ölçüde farklı yanıtlara yol açabilir ve bu da tutarlı yanıtlar arayan kullanıcılar için zorlayıcı olabilir.

Uzun Yanıtlar ve İfadelerin Aşırı Kullanımı

ChatGPT aşırı ayrıntılı olabilir ve kendini tekrarlayabilir, bu da gereğinden uzun yanıtlara yol açabilir. Ayrıca belirli ifadeleri aşırı kullanabilir veya tekrarlayan davranışlar sergileyebilir.

Kaynak Atıf Eksikliği

Model, sağladığı bilgilerin doğruluğunu teyit edemez ve ürettiği bilgilerin kaynaklarını doğrulamak için yerleşik bir mekanizma yoktur. Bu, kulağa makul gelen ancak yanıltıcı veya yanlış bilgiler üretebileceği anlamına gelir.

Önyargılar

GPT-3, verilerde mevcut olan önyargıları içerebilecek geniş bir internet metni külliyatı üzerinde eğitilmiştir. Sonuç olarak, model hassas konularda önyargılı veya önyargılı yanıtlar üretebilir veya konuşmalar sırasında önyargılı davranışlar sergileyebilir.

Belirsizliklerin Açıklığa Kavuşturulamaması

Belirsiz sorgularla veya açıklama talepleriyle karşılaşıldığında, model genellikle kullanıcının neyi kastetmiş olabileceğini tahmin eder ve bu da potansiyel yanlış anlamalara yol açar.

Sınırlı Bağlam Penceresi

ChatGPT bir konuşma sırasında bağlamı koruyabilse de, koruyabileceği bağlam miktarının hala bir sınırı vardır. Daha uzun konuşmalarda bağlam parçalanması yaşanabilir ve bu da daha az tutarlı yanıtlara yol açabilir.

Uygunsuz Yanıtlar

ChatGPT, eğitim verileri nedeniyle bazen siyasi olarak önyargılı, saldırgan veya uygunsuz yanıtlar üretebilir. OpenAI güvenlik önlemlerini uygulamaya koymuştur, ancak bu tür yanıtlar yine de zaman zaman ortaya çıkabilir.

Yüksek Maliyet

GPT-3 ve diğer benzer dil modellerine API'ler aracılığıyla erişmek, özellikle genişletilmiş veya yüksek hacimli kullanım için pahalı olabilir.

Gerçek Zamanlı Güncellemelerin Eksikliği

Önceden eğitilmiş bir model olarak GPT-3, eğitim verilerinin ötesinde gerçek zamanlı bilgilere erişime sahip değildir. Bu da en son olaylar veya gelişmeler konusunda güncel olmayabileceği anlamına gelir. İşte bir örnek: 

Şu anki başkan ise Droupadi MurmuGPT 3.5'te bu konuda hiçbir bilgi bulunmamaktadır. 

İlgili makale: ChatGPT Araştırma Makalesi: Meşru ve Etik mi?

ChatGPT'den Gelen Saçma ve Yanlış Yanıtların Nedenleri

ChatGPT'den veya herhangi bir dil modelinden gelen anlamsız ve yanlış yanıtlar çeşitli nedenlerden dolayı ortaya çıkabilir. ChatGPT gibi dil modelleri güçlü olsalar ve insan benzeri metinler üretebilseler de mükemmel değildirler ve doğal sınırlamaları vardır. İşte anlamsız ve yanlış yanıtların bazı nedenleri:

Anlayış Eksikliği

ChatGPT gibi dil modelleri gerçek bir anlayıştan ve sağduyulu muhakemeden yoksundur. İçeriğe dair gerçek bir kavrayışa sahip olmadan, eğitildikleri verilerdeki kalıplara dayalı yanıtlar üretirler. Bu sınırlama, kulağa makul gelen ancak gerçek anlamdan yoksun yanıtlara yol açabilir.

Bilgi İstemlerinde Belirsizlik

Kullanıcı sorgusu veya istemi belirsizse veya yeterli bağlamdan yoksunsa, ChatGPT uygun yanıtları üretmekte zorlanabilir. Belirsizlik, modelin yanlış varsayımlar veya tahminler yapmasına yol açabilir.

Eksik veya Yetersiz Eğitim Verileri

Dil modellerinin etkili bir şekilde genelleştirilebilmesi için büyük ve çeşitli eğitim veri kümeleri gerekir. Eğitim verileri eksikse veya belirli konuları kapsamlı bir şekilde kapsamıyorsa, model bu konulara doğru yanıt vermeyebilir.

ChatGPT Tarafından Desteklenen Çeşitli Görevler

Çok yönlü bir dil modeli olan ChatGPT, farklı alanlardaki çok çeşitli görevleri destekler. Doğal dil işleme yetenekleri, aşağıdakiler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere çeşitli görevleri yerine getirmesini sağlar:

  1. Metin Oluşturma
  2. Dil Çevirisi
  3. Soru Yanıtlama
  4. Metin Özetleme
  5. Dil Anlayışı
  6. Programlama Yardımı
  7. Yaratıcı Yazı İpuçları
  8. Matematiksel Problem Çözme
  9. Bilgi Edinme
  10. Araştırmaya Yardımcı Olmak

Bunlar ChatGPT'nin destekleyebileceği çeşitli görevlere sadece birkaç örnektir. Geliştiriciler ve kullanıcılar dil işleme yeteneklerini kullanmak için yenilikçi yollar buldukça uygulamaları sürekli genişlemektedir. 

Ayrıca okuyun: Akademik Araştırmalarda Yapay Zekanın Rolünü Keşfetmek

ChatGPT Kullanarak Sohbet Yoluyla İçerik Oluşturma

ChatGPT kullanarak konuşma yoluyla içerik oluşturma, yazılı içerik oluşturmaya yönelik daha etkileşimli bir yaklaşım içerir. Tek bir komut istemi sağlamak yerine, kullanıcılar dil modeliyle ileri geri bir sohbete girerler. Bu etkileşimli konuşma, kullanıcıların içerik gereksinimlerini kademeli olarak iyileştirmelerine ve belirlemelerine olanak tanır. ChatGPT ile içerik oluşturma şu şekilde çalışır:

Görüşmeyi Başlatmak

Kullanıcı, ChatGPT'ye bir ilk mesaj göndererek sohbeti başlatır. Bu mesaj genel bir konu veya oluşturmak istedikleri içerik türü için özel bir talep olabilir.

Etkileşime Devam Etmek

ChatGPT, kullanıcının mesajına yanıt vererek girdiye dayalı metin oluşturur. Kullanıcı daha sonra içerik oluşturma sürecini yönlendirmek için geri bildirim sağlayabilir veya açıklama isteyebilir.

İçeriğin Rafine Edilmesi

Bir dizi bilgi alışverişi yoluyla kullanıcı, daha spesifik talimatlar vererek, daha fazla ayrıntı isteyerek veya oluşturulan metinde değişiklik talep ederek talebini yinelemeli olarak geliştirir.

Yinelemeli Geri Bildirim

Kullanıcının geri bildirimi, oluşturulan içeriğin gereksinimleriyle uyumlu olmasını sağlamak için çok önemlidir. Görüşme, kullanıcı nihai içerikten memnun olana kadar devam eder.

Nihai İçeriğin Oluşturulması

Birkaç etkileşimden sonra, kullanıcı istenen içeriği alır; bu içerik bir makale, blog yazısı veya görüşmenin bağlamına bağlı olarak başka bir yazılı parça şeklinde olabilir.

Gerçekten de ChatGPT içerik oluşturma sürecinde devrim yarattı, ancak onu körü körüne takip ederseniz başınız belaya girebilir. Zekanızı kullanırken ve ChatGPT sınırlamalarını anlarken bu yapay zeka modelini entegre etmek, içerik oluşturma yolculuğunuzda başarılı olmanıza yardımcı olabilir.  

Alt Çizgi

ChatGPT, doğal dil işlemede önemli bir ilerlemeyi temsil etse ve etkileyici yetenekler sergilemiş olsa da, sınırlamaları da yok değildir. YZ dil modellerinin geleceğine bakarken, bu sınırlamaların ele alınması, alanı ilerletmek ve YZ teknolojisinin hayatımıza güvenli ve faydalı bir şekilde entegre edilmesini sağlamak için hayati bir adım olacaktır. 

Bilim İçin Çevrimiçi İnfografik Oluşturucu

Tasarımlarınızı kolayca yapabileceğiniz güvenilir bir infografik aracı mı arıyorsunuz? Bir araştırmacı olarak, görsellerin ve infografiklerin araştırma makalelerinizi güçlendirmek için ne kadar önemli olduğunu biliyorsunuz, işte size bir araç - Mind the Graph sadece bilimle ilgili kaliteli infografikler yapmak için tasarlanmıştır. Daha fazlasını öğrenmek için şimdi kaydolun. 

illüstrasyonlar-banner
logo-abone ol

Haber bültenimize abone olun

Etkili görseller hakkında özel yüksek kaliteli içerik
bilimde iletişim.

- Özel Rehber
- Tasarım ipuçları
- Bilimsel haberler ve trendler
- Öğreticiler ve şablonlar