Oavsett om det gäller forskningsrapporter eller någon annan typ av dokument är tabeller avsedda att innehålla kvantitativ information. Därför är det viktigt att tabellerna åtföljs av legender för att ge publiken rätt sammanhang.

Denna logik kan också tillämpas på figurer. Men det är viktigt att betona att det finns särdrag mellan var och en av dem.

I den här artikeln får du lära dig mer om definitionen av figur- och tabelltext, skillnaderna mellan dem samt användbara tips om hur du presenterar dem i enlighet med din valda tidskrifts riktlinjer.

Vad är en tabellförklaring och varför är den viktig?

Tabeller, liksom figurer, är visuella resurser som främst används för att illustrera komplexa ämnen och presentera data som du samlar in under forskningsfasen.

En tabellförklaring, även kallad "tabelltitel", är ett komplement till tabellens innehåll. Dess huvudsakliga syfte är att stödja tabellens information så att dina läsare får rätt slutsats från din forskning. På samma sätt är det bra att hjälpa dem att tolka betydelsen av de underliggande resultaten om det finns några.

Detsamma gäller för figurlegender. Men det finns vissa skillnader mellan dem som du måste ta hänsyn till.

På tal om siffror, glöm inte att använda Mind the Graph.

Efter själva forskningen är det visuella materialet den viktigaste tillgången i din forskningsrapport. De är ansvariga för att locka läsare, inklusive de som inte exakt har en vetenskaplig bakgrund.

Börja skapa infografik med Mind the Graph och utnyttja kraften i det visuella till din fördel.

Skillnader mellan figur- och tabellförklaring

Om man utgår från att en figur kan tolkas på många olika sätt behöver en figurtext innehålla fler detaljer, och redan det gör dem större än tabelltexter i allmänhet. En annan sak är att de kan placeras i ett enda stycke, oavsett om det är ovanför eller under figuren. Detta kan variera beroende på tidskriftens riktlinjer, så var uppmärksam på alla krav.

Å andra sidan är bordslegender ganska korta och de måste komma ovanför bordet.

Om du behöver inkludera mer information, använd tabellens fotnot!

Tabellfotnoten placeras direkt efter tabellen och kan användas för att definiera förkortade termer, ange betydelsen av upphöjda symboler (t.ex. * för att ange P<0,05) och ge läsaren någon annan anmärkning som underlättar förståelsen.

5 Tips på hur man använder tabeller och tabellförklaringar i forskningsartiklar

1. Tidskrifter vill inte ha listor med siffror i texterna som följs av en tabell med samma siffror. Ha detta i åtanke!

2. Om du skapar en tabell som är ganska kort (bara två eller tre rader och kolumner) kan du överväga att sammanfatta informationen i en mening eller två istället för att använda en tabell, eftersom det i så fall inte behövs någon tabellförklaring.

3. Alla tabeller som används för att illustrera din forskning måste citeras i texten.

4. Numrera tabellerna (och även figurerna) i den ordning de förekommer i texten.

5. Läs tidskriftens riktlinjer innan du skickar in din forskningsrapport för att öka relevansen i publikationen.

Här är ett exempel på en tabell och en tabelltext i en forskningsrapport:

teckenförklaring

I detta exempel som hämtats från en av våra Framgångsrika fall sidan använde författaren tabellförklaringen som ett sätt att kontextualisera läsaren så att resultaten kunde förstås som en helhet. Du kan läsa hela artikeln här.

Hur citerar man tabeller i forskningsrapporter?

I allmänhet beror det på tidskriftens publiceringskrav. Ett bra tips som inte kostar dig någon tid är att titta på en nyligen publicerad artikel från din måltidskrift för exempel. Det kan ge dig rätt riktning att följa med ditt forskningsdokument.

Det är bra om du också tänker på att ordet "tabell" aldrig får förkortas i textcitat. Det ska alltid anges som "tabell" (t.ex. tabell 1). En annan viktig punkt är att en tabell inte har delar som a, b eller c. Om du har Tabell 1a och Tabell 1b rekommenderar vi att du slår ihop dem till en eller delar upp dem i Tabell 1 och Tabell 2.

Använd högkvalitativa och vetenskapligt korrekta illustrationer för att kommunicera din vetenskap

Fokusera på det visuella! Mind the Graph är det perfekta verktyget för att illustrera din forskningsrapport på rätt sätt.

Välj den plan som passar dig bäst, prenumerera nu och börja skapa fantastisk infografik för att öka din uppsats relevans.

logotyp-abonnemang

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Exklusivt innehåll av hög kvalitet om effektiv visuell
kommunikation inom vetenskap.

- Exklusiv vägledning
- Tips för design
- Vetenskapliga nyheter och trender
- Handledningar och mallar