Uspeh, ki ga je dosegel zvezdnik, lahko merimo na podlagi njegovih filmov ali oboževalcev, prav tako lahko merimo dobra dela, ki jih je naredila vlada, na podlagi njenih ljudi, za vsak poklicni profil pa lahko njihove dosežke merimo z nekaterimi metrikami. Ena od takšnih metrik za merjenje vpliva osebe na akademsko področje je tista, ki jo imenujemo akademski vpliv. To je zelo pomembno, saj lahko okrepi zaupanje akademikov, ki opravljajo raziskave, in jih spodbudi, da raziskujejo različna področja in dosežejo vrh na svojem področju.

V tem članku bomo raziskali različna merila akademskega vpliva, od števila citatov do altmetrike, ter ocenili njihove prednosti in omejitve. Preučili bomo načine, kako raziskovalci, založniki in akademske ustanove uporabljajo ta merila za ocenjevanje vpliva raziskav in sprejemanje odločitev o financiranju, napredovanju in zaposlitvi.

Kaj je akademski vpliv?

Vpliv, ki ga oseba ali skupina s svojim delom ustvari na akademsko skupnost, se imenuje akademski vpliv. Za merjenje tega vpliva se lahko uporabljajo število citatov, ocene strokovnih recenzentov in nagrade, ki so jih prejeli za prispevke na določenem področju študija.

Akademski vpliv se običajno obravnava kot kazalnik kakovosti in pomembnosti posameznikovega prispevka k njegovemu področju in pomembno vpliva na način izvajanja raziskav. Ugledni akademiki pogosto pomembno vplivajo na napredek svojega področja, njihovo delo pa ima lahko vpliv še leta po objavi.

 Kako se količinsko opredeli akademski vpliv?

Akademski vpliv se običajno količinsko opredeli z različnimi metrikami, ki so namenjene merjenju vpliva posameznika ali skupine na akademsko skupnost. Nekatere najpogostejše metrike, ki se uporabljajo za količinsko opredelitev akademskega vpliva, vključujejo:

1. Število citatov:

Število citatov, ki so jih v svojih objavljenih delih navedli drugi raziskovalci, je znano kot število citatov in je pokazatelj vpliva in učinka akademikov na njihovem področju. Število citatov se pogosto uporablja kot merilo za ocenjevanje vrednosti in pomembnosti akademikovega dela.

Za ugotavljanje števila citatov lahko uporabite številne vire, vključno z akademskimi podatkovnimi zbirkami, kot so Web of Science, Scopus in Google Scholar. Te zbirke podatkov omogočajo raziskovalcem, da spremljajo, kolikokrat so se na njihovo delo sklicevali drugi raziskovalci, ter poiščejo publikacije in avtorje, ki so to storili. Število citatov se pogosto uporablja kot bistvena metrika pri akademskem ocenjevanju, ki vključuje vloge za štipendije, delovno dobo in napredovanje. 

Na podlagi tipičnega števila citatov, ki jih prejmejo članki v akademskih revijah, se uporabljajo tudi za ocenjevanje vrednosti in vpliva teh revij.

Sorodni članki: Zakaj je citiranje pomembno: Različni slogi in primeri

2. Indeks H

Indeks h je metrika za ocenjevanje vpliva in vpliva raziskovalčevega dela, ki upošteva tako število objav kot pogostost citatov. Jorge Hirsch, fizik, ga je leta 2005 prvotno predlagal kot nadomestek za neposredno štetje citatov.

Za določitev indeksa h je treba najprej navesti vse publikacije, ki jih je posameznik napisal, nato pa te publikacije razvrstiti glede na skupno število citatov, ki so jih prejele. Najvišja številka "n" pomeni, da ima oseba "n" publikacij, ki so bile citirane vsaj "n" krat, in se šteje za indeks h. 

Raziskovalec z indeksom h 10 je na primer napisal 10 člankov, od katerih je vsak prejel vsaj 10 citatov. Ker upošteva tako količino kot kakovost posameznikovega raziskovalnega dela, velja indeks h za uporaben kazalnik njegovega vpliva in vpliva.

3. Faktor vpliva revije

Za ocenjevanje relativnega pomena in vpliva akademskih revij se uporablja faktor vpliva revije (JIF). Statistični podatek, ki se uporablja za izračun faktorja, je povprečno število citatov na članek, objavljen v reviji v določenem časovnem obdobju, običajno v dveh letih. Ustvarila ga je založniška družba Thomson Reuters (zdaj Clarivate Analytics).

JIF se izračuna tako, da se skupno število člankov, objavljenih v reviji v dveletnem obdobju, deli s številom citatov na članke, objavljene v tej reviji v določenem letu v istem dveletnem obdobju.
Na primer, JIF revije je 10, če je bilo v zadnjih dveh letih objavljenih 100 člankov in če je bilo v tem času objavljenih 1 000 citatov.

Raziskovalci, založniki in akademske ustanove pogosto uporabljajo JIF kot merilo kakovosti in prestiža akademskih revij.
Revije z višjimi faktorji vpliva veljajo za bolj vplivne in pomembne na svojem področju, članki, objavljeni v revijah z visokim faktorjem vpliva, pa se pogosto štejejo za bolj dragocene in vplivne kot članki, objavljeni v revijah z nižjim faktorjem vpliva.

Sorodni članki: Raziskovalna revija Faktor vpliva: Učinkovitost faktorskega faktorja: popoln vodnik in primerjalna analiza

4. AltMetrics

Sklop metrik, imenovan altmetrika ali alternativne metrike, je namenjen ocenjevanju vpliva in učinka rezultatov raziskav poleg bolj običajnih akademskih metrik, kot so število citatov in faktorji vpliva revij.
Altmetrika, ki upošteva širši nabor virov, vključno z družbenimi mediji, blogi, novicami in političnimi dokumenti, lahko ponudi temeljitejši in bolj diferenciran pogled na vpliv in doseg raziskav.

Število prenosov ali ogledov članka, tvitov, blogov ali razprav na družabnih omrežjih je primer različnih vrst spletne pozornosti in vključenosti v raziskovalne rezultate, ki se merijo z altmetriko.
Upoštevajo tudi ozadje in identiteto tistih, ki sodelujejo v raziskavi, na primer, ali so akademiki, novinarji, nosilci odločanja ali predstavniki javnosti.

Altmetriko ustvarjajo različna orodja in platforme, kot so Altmetric.com in PlumX Metrics, ki spremljata in združujeta spletne omembe rezultatov raziskav. Ta orodja uporabljajo algoritme za ustvarjanje ocen, ki odražajo stopnjo pozornosti in vključenosti v določen raziskovalni izdelek.

Sorodni članki: Altmetric: popoln vodnik za povečanje prepoznavnosti vaših raziskav

5. Vzajemno ocenjevanje

Medsebojne ocene so še en način za količinsko opredelitev akademskega vpliva. Strokovnjaki na določenem področju ocenijo delo posameznika, da bi določili njegovo kakovost in pomembnost. Pozitivne medsebojne ocene lahko povečajo prepoznavnost in priznanje posameznika na njegovem področju. 

Sorodni članki: Kaj je strokovno pregledan članek in kje ga lahko najdemo?

Vrzeli akademskega vpliva 

Akademski vpliv je lahko koristen kazalnik vpliva osebe v akademski skupnosti, vendar ima tudi nekatere pomanjkljivosti in omejitve. V nadaljevanju so predstavljene nekatere glavne pomanjkljivosti akademskega vpliva: 

Predsodki in neenakost

Akademski vpliv je pogosto podvržen pristranskosti in neenakosti, kar lahko omejuje vidnost in priznanje določenih ljudi ali skupin. Predsodki lahko temeljijo na dejavnikih, kot so rasa, spol in institucionalna pripadnost, in lahko vplivajo na to, kako dobro je nekdo priznan za svoj prispevek na svojem področju.

Ozka osredotočenost

Metrike, ki se uporabljajo za merjenje akademskega vpliva, kot so število citatov in faktorji vpliva, pogosto dajejo prednost raziskavam na določenih področjih ali podpodročjih, kar vodi v ozko osredotočenost in lahko spregleda pomembno delo na drugih področjih.

Omejeno področje uporabe

Vpliv posameznika na družbo ali politiko morda ne bo v celoti zajet z meritvami akademskega vpliva, ki pogosto merijo le vpliv znotraj akademskih skupnosti.

Prevelik poudarek na količini pred kakovostjo

Merila, kot je število citatov, lahko nagradijo posameznike, ki pogosto objavljajo, in ne tistih, ki ustvarjajo visokokakovostne in vplivne raziskave.

Omejeno na nekatere vrste raziskav

Metrike, ki se uporabljajo za merjenje akademskega vpliva, so pogosto usmerjene v konvencionalne raziskovalne metode, kot so članki v revijah in knjige, kar lahko spregleda prispevke nekonvencionalnih raziskovalnih metod, kot so raziskave v skupnosti in umetniške prakse.

Čeprav je akademski vpliv lahko koristen kazalnik za ocenjevanje vpliva posameznika na akademsko skupnost, se je treba zavedati njegovih omejitev in pri tem upoštevati različne dejavnike.

Na splošno je akademski vpliv ključni dejavnik pri določanju posameznikovega ugleda in vpliva na njegovem področju. Zelo vplivni akademiki so pogosto iskani kot sodelavci, mentorji in vodje, njihovo delo pa ima lahko dolgotrajen vpliv na akademsko skupnost še vrsto let.

Z znanstvenimi ilustracijami dodajte vizualni učinek svojim plakatom

Vsako raziskovalno delo mora imeti znanstvene ilustracije, ki izboljšajo berljivost in zagotovijo, da je razumljivo za pravo občinstvo. Vendar je kot znanstvenik težko najti pravo vizualno ilustracijo, ki se ujema s konceptom vašega raziskovalnega dela ali plakata. Mind the Graph je opremljena z rešitvijo, ki znanstvenikom pomaga raziskati njeno vizualno knjižnico in povečati učinek vaših plakatov, raziskovalnih člankov in člankov.

logotip-odjava

Naročite se na naše novice

Ekskluzivna visokokakovostna vsebina o učinkovitih vizualnih
komuniciranje v znanosti.

- Ekskluzivni vodnik
- Nasveti za oblikovanje
- Znanstvene novice in trendi
- Učni listi in predloge