Men kan het succes van een beroemdheid meten aan de hand van zijn/haar films of fans, op dezelfde manier kan men de goede daden van een regering meten aan de hand van haar mensen en voor elk functieprofiel kunnen we hun prestaties meten aan de hand van een aantal metrieken. Eén zo'n metriek om de invloed van een persoon op een academisch gebied te meten, noemen we academische invloed. Het is erg belangrijk omdat het het zelfvertrouwen van academici die onderzoek doen kan vergroten en hen ook kan motiveren om verschillende domeinen te verkennen en de top te bereiken in hun vakgebied.

In dit artikel verkennen we de verschillende maatstaven voor academische invloed, van citatietellingen tot altmetrics, en beoordelen we hun sterke punten en beperkingen. We onderzoeken de manieren waarop deze maatstaven worden gebruikt door onderzoekers, uitgevers en academische instellingen om de impact van onderzoek te evalueren en beslissingen te nemen over financiering, promotie en tenure.

Wat is een academische invloed?

De impact die een persoon of groep met zijn werk heeft op de academische gemeenschap wordt academische invloed genoemd. Het aantal citaties, beoordelingen door vakgenoten en prijzen die zijn gewonnen voor bijdragen aan een bepaald vakgebied kunnen allemaal worden gebruikt om dit te meten.

Academische invloed wordt meestal gezien als een indicator van het kaliber en het belang van iemands bijdragen aan zijn vakgebied en heeft een grote invloed op de manier waarop onderzoek wordt uitgevoerd. Prominente academici hebben vaak een grote invloed op de vooruitgang van hun vakgebied en hun werk kan nog jaren na publicatie invloed hebben.

 Hoe wordt academische invloed gekwantificeerd?

Academische invloed wordt meestal gekwantificeerd aan de hand van een aantal meetcriteria die ontworpen zijn om de impact van een individu of groep op de academische gemeenschap te meten. Enkele van de meest gebruikte maatstaven om academische invloed te kwantificeren zijn:

1. Citaties tellen:

Het aantal keren dat het werk van een onderzoeker is geciteerd door andere onderzoekers in hun gepubliceerde werk staat bekend als het aantal citaties, en het dient als indicator voor de invloed en impact van de academicus in zijn vakgebied. Het aantal citaties wordt vaak gebruikt als een metriek om de waarde en het belang van het werk van een academicus te beoordelen.

Tal van bronnen, waaronder academische databases zoals Web of Science, Scopus en Google Scholar, kunnen worden gebruikt om het aantal citaties te bepalen. Met deze databases kunnen onderzoekers bijhouden hoe vaak andere onderzoekers naar hun werk hebben verwezen en welke publicaties en auteurs dat hebben gedaan. Het aantal citaties wordt vaak gebruikt als een essentiële metriek in academische evaluaties, zoals subsidieaanvragen, tenure en promotie. 

Op basis van het typische aantal citaties dat artikels uit academische tijdschriften ontvangen, worden ze ook gebruikt om de waarde en de impact van die tijdschriften te evalueren.

Gerelateerd artikel: Waarom citeren belangrijk is: Verschillende stijlen en voorbeelden

2. H-index

De h-index is een metriek voor het evalueren van de impact en invloed van het werk van een onderzoeker die rekening houdt met zowel het aantal publicaties als de frequentie van citaties. Jorge Hirsch, een natuurkundige, stelde de h-index in 2005 voor als vervanging voor eenvoudige citatietellingen.

Om de h-index te bepalen, moet je eerst alle publicaties opnoemen die de persoon heeft geschreven en dan die publicaties rangschikken volgens het totale aantal citaties dat ze hebben gekregen. Het hoogste getal 'n' geeft aan dat de persoon 'n' publicaties heeft die minstens 'n' keer zijn geciteerd en dit wordt beschouwd als de h-index. 

Een onderzoeker met een h-index van 10 heeft bijvoorbeeld 10 artikelen geschreven die elk minstens 10 citaties hebben ontvangen. Omdat de h-index rekening houdt met zowel de kwantiteit als de kwaliteit van de onderzoeksoutput van een individu, wordt de h-index beschouwd als een nuttige indicator van hun impact en invloed.

3. Impactfactor tijdschrift

Een metriek die gebruikt wordt om het relatieve belang en de invloed van academische tijdschriften te beoordelen is de journal impact factor (JIF). De impactfactor wordt berekend aan de hand van het gemiddelde aantal citaties per artikel gepubliceerd in een tijdschrift over een bepaalde periode, meestal twee jaar. Het werd gecreëerd door de uitgeverij Thomson Reuters (nu Clarivate Analytics).

De JIF wordt berekend door het totale aantal gepubliceerde artikelen van een tijdschrift over een periode van twee jaar te delen door het aantal citaties naar artikelen die in dat tijdschrift in een bepaald jaar tijdens diezelfde periode van twee jaar zijn gepubliceerd.
De JIF van een tijdschrift zou bijvoorbeeld 10 zijn als er in de afgelopen twee jaar 100 artikelen zijn gepubliceerd en er in die tijd 1000 citaties zijn geweest.

De JIF wordt veel gebruikt door onderzoekers, uitgevers en academische instellingen als maatstaf voor de kwaliteit en het prestige van academische tijdschriften.
Tijdschriften met een hogere impactfactor worden gezien als tijdschriften met een grotere invloed en belangrijkheid binnen hun vakgebied, en artikels gepubliceerd in tijdschriften met een hoge impact worden vaak gezien als waardevoller en impactvoller dan artikels gepubliceerd in tijdschriften met een lagere impact.

Gerelateerd artikel: Impactfactor van onderzoekstijdschriften: Een complete gids en benchmarking

4. AltMetrics

Een reeks metrics genaamd altmetrics, of alternatieve metrics, heeft als doel om de invloed en impact van onderzoeksoutput te beoordelen in aanvulling op meer conventionele academische metrics zoals citatietellingen en impactfactoren van tijdschriften.
Altmetrics, dat rekening houdt met een breder scala aan bronnen, waaronder sociale media, blogs, nieuwsberichten en beleidsdocumenten, kan een grondiger en genuanceerder beeld geven van de impact en het bereik van onderzoek.

Het aantal keren dat een artikel is gedownload of bekeken, erover is getweet, geblogd of besproken op sociale media is een voorbeeld van de verschillende soorten online aandacht en betrokkenheid bij onderzoeksresultaten die worden gemeten door altmetrics.
Ze houden ook rekening met de achtergronden en identiteiten van degenen die deelnemen aan het onderzoek, bijvoorbeeld of ze academici, journalisten, beleidsmakers of leden van het publiek zijn.

Altmetrics worden gegenereerd door een reeks tools en platforms, zoals Altmetric.com en PlumX Metrics, die online vermeldingen van onderzoeksresultaten bijhouden en bundelen. Deze tools gebruiken algoritmes om scores te genereren die het niveau van aandacht en betrokkenheid bij een bepaalde onderzoeksoutput weergeven.

Gerelateerd artikel: Altmetric: De ultieme gids om de zichtbaarheid van uw onderzoek te vergroten

5. Beoordelingen door collega's

Beoordelingen door collega's zijn een andere manier om academische invloed te kwantificeren. Experts in een bepaald vakgebied evalueren het werk van een individu om de kwaliteit en het belang ervan te bepalen. Positieve beoordelingen door collega's kunnen de zichtbaarheid en erkenning van iemand binnen zijn vakgebied vergroten. 

Gerelateerd artikel: Wat is een collegiaal getoetst artikel en waar kunnen we dat vinden?

Hiaten van academische invloed 

Academische invloed kan een nuttige indicator zijn van iemands invloed binnen de academische gemeenschap, maar het heeft ook enkele tekortkomingen en beperkingen. Hieronder volgen enkele van de belangrijkste tekortkomingen van academische invloed: 

Vooroordelen en ongelijkheid

Academische invloed is vaak onderhevig aan vooroordelen en ongelijkheid, wat de zichtbaarheid en erkenning van bepaalde mensen of groepen kan beperken. Vooroordelen kunnen gebaseerd zijn op factoren zoals ras, geslacht en institutionele banden en kunnen invloed hebben op hoe goed iemand erkend wordt voor zijn bijdragen aan zijn vakgebied.

Smalle focus

Metrieken die gebruikt worden om academische invloed te meten, zoals citatietellingen en impactfactoren, geven vaak voorrang aan onderzoek op bepaalde gebieden of deelgebieden, wat leidt tot een smalle focus en mogelijk belangrijk werk op andere gebieden over het hoofd ziet.

Beperkte reikwijdte

De invloed van een individu op de samenleving of het beleid wordt mogelijk niet volledig weergegeven door academische invloedmetingen, die vaak alleen de invloed binnen academische gemeenschappen meten.

Te veel nadruk op kwantiteit in plaats van kwaliteit

Metrieken zoals het aantal citaties kunnen individuen belonen die vaak publiceren, in plaats van degenen die kwalitatief hoogstaand onderzoek produceren met een grote impact.

Beperkt tot bepaalde soorten onderzoek

Metrieken die gebruikt worden om academische invloed te meten zijn vaak gericht op conventionele onderzoeksmethoden zoals tijdschriftartikelen en boeken, waardoor bijdragen die geleverd worden door onconventionele onderzoeksmethoden zoals community-based onderzoek en artistieke praktijken over het hoofd gezien kunnen worden.

Hoewel academische invloed een nuttige maatstaf kan zijn om de impact van een individu op de academische gemeenschap te beoordelen, is het belangrijk om je bewust te zijn van de beperkingen en om rekening te houden met verschillende factoren.

In het algemeen is academische invloed een belangrijke factor bij het bepalen van iemands reputatie en impact binnen zijn vakgebied. Academici met grote invloed worden vaak gezocht als medewerkers, mentoren en leiders en hun werk kan nog jarenlang een blijvende invloed hebben op de academische gemeenschap.

Voeg visuele impact toe aan uw posters met wetenschappelijke illustraties

Elk onderzoeksartikel zou wetenschappelijke illustraties moeten hebben om de leesbaarheid te verbeteren en ervoor te zorgen dat het begrijpelijk is voor het juiste publiek. Maar als wetenschapper is het moeilijk om de juiste visual te vinden die aansluit bij het concept van je onderzoekspaper of de poster. Mind the Graph wordt geleverd met een oplossing om wetenschappers te helpen de visuele bibliotheek te verkennen en de impact van je posters, onderzoekspapers en artikelen te vergroten.

logo aanmelden

Abonneer u op onze nieuwsbrief

Exclusieve inhoud van hoge kwaliteit over effectieve visuele
communicatie in de wetenschap.

- Exclusieve gids
- Ontwerp tips
- Wetenschappelijk nieuws en trends
- Handleidingen en sjablonen