W dzisiejszej erze cyfrowej obfitość informacji stanowi poważne wyzwanie: w jaki sposób badacze, naukowcy i specjaliści mogą skutecznie identyfikować, uzyskiwać dostęp i cytować treści naukowe pośród ogromnego morza danych? Cyfrowe identyfikatory obiektów (DOI) stały się kluczowym narzędziem w dziedzinie komunikacji naukowej.

Identyfikatory DOI spowodowały zmianę w sposobie nawigacji i odwoływania się do materiałów naukowych, zapewniając znormalizowaną metodę identyfikacji i lokalizacji treści cyfrowych. 

Niniejszy artykuł ma dwojaki cel: udzielić wyczerpującej odpowiedzi na pytanie "Co to jest DOI?" i zaoferować cenne informacje na temat stylów cytowania. 

Zagłębiając się w koncepcję DOI, badając ich znaczenie w komunikacji naukowej i dostarczając praktycznych wskazówek dotyczących włączania DOI do cytatów, niniejszy artykuł ma na celu wyposażenie czytelników w dogłębne zrozumienie DOI i ich roli w procesie cytowania.

Co to jest DOI?

Digital Object Identifier (DOI) to unikalny alfanumeryczny identyfikator przypisany do cyfrowego obiektu lub zasobu w celu zapewnienia jego stałej dostępności i cytowalności w Internecie. Aby zrozumieć historyczny kontekst DOI, musimy cofnąć się do końca XX wieku, kiedy internet szybko się rozwijał, a informacje cyfrowe stawały się coraz bardziej powszechne.

We wczesnych dniach Internetu hiperłącza stały się podstawowym narzędziem do łączenia stron internetowych i zasobów. Jednak w miarę jak ilość treści cyfrowych rosła wykładniczo, utrzymanie niezawodnych i trwałych linków stało się poważnym wyzwaniem. Adresy URL (Uniform Resource Locators) były powszechnie używane do odwoływania się do stron internetowych, ale były podatne na rotację linków - sytuację, w której adresy URL stały się nieważne z powodu zmian adresów internetowych lub zniknięcia zasobów.

Uznając potrzebę solidnego i trwałego systemu linkowania, w 1998 r. utworzono Międzynarodową Fundację DOI (IDF). IDF współpracowała z różnymi zainteresowanymi stronami, w tym wydawcami, bibliotekami i dostawcami technologii, w celu opracowania systemu DOI.

System DOI czerpał inspirację z systemu Handle, zdecentralizowanego protokołu sieciowego zaprojektowanego do przypisywania unikalnych identyfikatorów obiektom cyfrowym. Opierając się na tej koncepcji, system DOI wprowadził scentralizowaną agencję rejestracyjną odpowiedzialną za przypisywanie i utrzymywanie DOI. Agencja ta znana jest jako International DOI Foundation Registration Authority.

W 2000 roku IDF oficjalnie uruchomiło system DOI, początkowo koncentrując się na sektorze akademickim i wydawniczym. Głównym celem było zapewnienie niezawodnego i trwałego identyfikatora dla artykułów naukowych, czasopism i innych zasobów cyfrowych. Wydawcy zaczęli przypisywać DOI do swoich publikacji, zapewniając, że nawet jeśli adresy internetowe ulegną zmianie lub zawartość zostanie przeniesiona, DOI pozostanie stały i zapewni niezawodny link do zasobu.

Z czasem zastosowanie DOI wykroczyło poza publikacje naukowe. Inne domeny, w tym agencje rządowe, instytucje badawcze i sektory przemysłowe, dostrzegły zalety DOI w zapewnianiu stałego dostępu do zasobów cyfrowych. DOI zostały przypisane do zbiorów danych, dokumentów konferencyjnych, raportów i różnych innych rodzajów treści cyfrowych, poszerzając ich zastosowanie i znaczenie.

Aby wesprzeć infrastrukturę systemu DOI, kilka organizacji powstało jako Agencje Rejestracyjne DOI, odpowiedzialne za przypisywanie DOI w określonych dziedzinach lub branżach. Agencje te współpracują z IDF w celu zapewnienia integralności i funkcjonalności systemu DOI.

Obecnie DOI stały się integralną częścią komunikacji naukowej i cyfrowego rozpowszechniania wiedzy. Zapewniają one niezawodną i znormalizowaną metodę identyfikacji, dostępu i cytowania zasobów cyfrowych, zapewniając ich długoterminową dostępność i ułatwiając dokładne odniesienia w kontekście akademickim i zawodowym.

Jak można użyć Doi, aby znaleźć artykuł, do którego się odnosi?

Aby wykorzystać DOI do zlokalizowania artykułu, do którego się odnosi, można wykonać prosty proces. Po pierwsze, skopiuj DOI, który jest zwykle przedstawiany jako unikalny ciąg alfanumeryczny, taki jak "10.1234/abcd1234".

Następnie przejdź do przeglądarki internetowej i przejdź do usługi DOI resolver. Usługi te są specjalnie zaprojektowane do tłumaczenia DOI na działające linki, które prowadzą bezpośrednio do żądanego artykułu. Typowe usługi DOI resolver obejmują CrossRef's DOI resolver i międzynarodowy Fundacja DOI resolver.

Po przejściu do usługi DOI resolver wklej skopiowany DOI w odpowiednie pole wyszukiwania lub wprowadzania. Kliknij przycisk "Resolve" lub "Go", aby rozpocząć proces wyszukiwania.

Następnie DOI resolver przetworzy DOI i przekieruje użytkownika do strony internetowej lub strony docelowej odpowiedniego artykułu. Strona ta zazwyczaj zawiera szczegółowe informacje o artykule, w tym tytuł, autorów, streszczenie i szczegóły publikacji. W wielu przypadkach użytkownicy będą mieli bezpłatny lub ograniczony dostęp do pełnego tekstu artykułu, w zależności od subskrypcji czasopisma lub zasad dostępu.

Wykorzystując DOI i korzystając z usługi rozwiązywania DOI, naukowcy, studenci i specjaliści mogą skutecznie zlokalizować i uzyskać dostęp do konkretnego artykułu powiązanego z DOI, zapewniając dokładne odniesienia i ułatwiając wyszukiwanie treści naukowych.

Przykłady miejsc, w których można znaleźć DOI

DOI można znaleźć w różnych miejscach, szczególnie w publikacjach naukowych i zasobach cyfrowych. Oto kilka przykładów miejsc, w których można znaleźć DOI:

  • Artykuły naukowe: Wiele artykułów naukowych, publikowanych w czasopismach, materiałach konferencyjnych lub akademickich bazach danych, zawiera DOI. DOI są często wyświetlane w widocznym miejscu na pierwszej stronie lub w pobliżu tytułu artykułu, abstraktu lub informacji o autorze.
  • Książki i rozdziały w książkach: DOI są powszechnie przypisywane do książek i rozdziałów książek, zwłaszcza w publikacjach akademickich i badawczych. Można je znaleźć na stronie praw autorskich, na początku lub na końcu rozdziału lub w sekcji referencyjnej.
  • Zestawy danych badawczych: Ponieważ dane badawcze stają się coraz ważniejsze, DOI są przypisywane do zbiorów danych, aby zapewnić ich cytowalność i możliwość znalezienia. DOI dla zbiorów danych są zazwyczaj dostarczane wraz z opisem zbioru danych, metadanymi lub informacjami o cytowaniu.
  • Raporty i dokumenty techniczne: Raporty, białe księgi, dokumenty techniczne i inne podobne zasoby również mogą mieć przypisane DOI. Kod DOI jest często podawany na stronie tytułowej, w nagłówku lub w metadanych dokumentu.
  • Czasopisma online i platformy baz danych: Wiele czasopism internetowych i akademickich platform bazodanowych wyświetla DOI jako część metadanych artykułów. Podczas przeglądania artykułów na tych platformach, DOI jest zwykle podawany wraz z tytułem artykułu, autorami i abstraktem.
  • Repozytoria cyfrowe i strony internetowe instytucji: Repozytoria cyfrowe, takie jak repozytoria instytucjonalne lub repozytoria tematyczne, często przypisują DOI do treści, które hostują. Podczas uzyskiwania dostępu do materiałów z tych repozytoriów, DOI można zazwyczaj znaleźć na stronie internetowej wyświetlającej zasób lub w wytycznych repozytorium dotyczących cytowania.
  • Listy referencyjne i cytaty: Podczas przeglądania artykułów naukowych często można znaleźć DOI wymienione na listach referencyjnych wraz z informacjami bibliograficznymi dla cytowanych prac. Cytaty w innych publikacjach, takich jak książki lub artykuły, mogą również zawierać DOI, jeśli są dostępne.

Co to jest DOI w APA?

W Styl APA, DOI powinien być prezentowany jako zwykły tekst bez wielkich liter. Oto przykłady pokazujące formatowanie tytułów, numerów tomów/wydań, numerów stron i DOI w różnych kontekstach:

1. Artykuł z DOI

Nazwisko autora, inicjał imienia autora. (Rok). Tytuł artykułu. Tytuł czasopisma, Objętość(Wydanie), Zakres stron. DOI

Przykład:

Smith, J. R. (2021). Wpływ zmian klimatu na bioróżnorodność. Nauka o środowisku, 15(2), 123-145. https://doi.org/10.1234/abcd1234

2. Książka z DOI

Nazwisko autora, inicjał imienia autora. (Rok). Tytuł książki. Wydawca. DOI

Przykład:

Johnson, A. B. (2019). Odkrywanie Wszechświata: Kompleksowy przewodnik. Universe Publishers. https://doi.org/10.5678/xyz7890

Scribbr Citation CheckerNowość

Scribbr Citation CheckerNew to potężne narzędzie, które oszczędza czas, zapewniając dokładne cytowanie. Łącząc technologię AI i wiedzę ekspertów, wyłapuje błędy, takie jak nieprawidłowe formatowanie autora i brakujące informacje. 

Sprawdza interpunkcję, wielkie litery i użycie "i in." oraz zaznacza niespójności. Dodatkowo wykrywa brakujące odniesienia, dostarczając interaktywny raport do szybkiego rozwiązania. Obsługuje różne style i oferuje łatwą obsługę bez konieczności rejestracji. 

Możesz wybrać między sprawdzaniem opartym na sztucznej inteligencji lub pomocą eksperta, aby uzyskać nieskazitelne wyniki. Dzięki Scribbr możesz pewnie radzić sobie ze złożonymi referencjami, oszczędzając czas i zachowując wysokie standardy dokładności.

Ponad 300 gotowych, pięknych szablonów do profesjonalnych infografik

Mind the Graph to platforma oferująca naukowcom szeroki wybór ponad 300 gotowych, atrakcyjnych wizualnie szablonów do tworzenia profesjonalnych infografik. Szablony te zostały specjalnie zaprojektowane, aby pomóc naukowcom skutecznie komunikować złożone koncepcje naukowe i dane za pomocą środków wizualnych. Ponadto platforma zapewnia różne narzędzia i funkcje, takie jak interaktywne elementy i wykresy, w celu poprawy jakości i wpływu infografik. Korzystając z Mind the Graph, naukowcy mogą usprawnić proces projektowania, oszczędzając cenny czas i wysiłek.

ilustracje naukowe
logo-subskrybuj

Zapisz się do naszego newslettera

Ekskluzywne, wysokiej jakości treści na temat skutecznych efektów wizualnych
komunikacja w nauce.

- Ekskluzywny przewodnik
- Wskazówki dotyczące projektowania
- Wiadomości naukowe i trendy
- Samouczki i szablony