In today’s digital era, the abundance of information has presented a significant challenge: how can researchers, academics, and professionals effectively identify, access, and cite scholarly content amidst the vast sea of data? Digital Object Identifiers (DOIs) appeared as a pivotal tool in the realm of scholarly communication.

DOI-er har endret måten vi navigerer og refererer til vitenskapelig materiale på, ved å tilby en standardisert metode for å identifisere og lokalisere digitalt innhold. 

This article serves a dual purpose: to provide a comprehensive answer to the question “What is a DOI?” and to offer valuable information on citation styles. 

Denne artikkelen tar sikte på å gi leserne en grundig forståelse av DOI-er og deres rolle i siteringsprosessen ved å gå nærmere inn på begrepet DOI-er, utforske betydningen av DOI-er i vitenskapelig kommunikasjon og gi praktisk veiledning om hvordan DOI-er kan innlemmes i siteringer.

Hva er en DOI?

En Digital Object Identifier (DOI) er en unik alfanumerisk identifikator som tildeles et digitalt objekt eller en digital ressurs for å sikre at den alltid er tilgjengelig og kan siteres på Internett. For å forstå den historiske konteksten for DOI-er må vi gå tilbake til slutten av 1900-tallet, da internett ekspanderte raskt og digital informasjon ble stadig mer utbredt.

In the early days of the internet, hyperlinking became a fundamental tool for connecting web pages and resources. However, as the amount of digital content grew exponentially, maintaining reliable and persistent links became a significant challenge. URLs (Uniform Resource Locators) were commonly used to reference web pages, but they were prone to link rot—a situation where URLs became invalid due to changes in web addresses or the disappearance of resources.

International DOI Foundation (IDF) ble etablert i 1998 i erkjennelse av behovet for et robust og varig lenkesystem. IDF samarbeidet med ulike interessenter, inkludert forlag, biblioteker og teknologileverandører, for å utvikle DOI-systemet.

DOI-systemet var inspirert av Handle System, en desentralisert nettverksprotokoll utviklet for å tildele unike identifikatorer til digitale objekter. DOI-systemet bygger videre på dette konseptet og introduserte et sentralisert registreringsorgan med ansvar for å tildele og vedlikeholde DOI-er. Dette organet er kjent som International DOI Foundation Registration Authority.

I 2000 lanserte IDF offisielt DOI-systemet, som i første omgang var rettet mot akademia og forlagsbransjen. Hovedmålet var å tilby en pålitelig og varig identifikator for vitenskapelige artikler, tidsskrifter og andre digitale ressurser. Forlagene begynte å tildele DOI-er til publikasjonene sine, slik at selv om nettadresser ble endret eller innhold flyttet, ville DOI-en forbli konstant og gi en pålitelig lenke til ressursen.

Med tiden har bruken av DOI-er utvidet seg utover vitenskapelig publisering. Andre domener, inkludert offentlige etater, forskningsinstitusjoner og industrisektorer, innså fordelene med DOI-er for å sikre varig tilgang til digitale ressurser. DOI-er ble tildelt datasett, konferanseartikler, rapporter og ulike andre typer digitalt innhold, noe som utvidet bruksområdet og relevansen.

To support the DOI system’s infrastructure, several organizations emerged as DOI Registration Agencies, responsible for assigning DOIs within specific fields or industries. These Registration Agencies work in collaboration with the IDF to ensure the integrity and functionality of the DOI system.

I dag er DOI-er blitt en integrert del av vitenskapelig kommunikasjon og digital kunnskapsformidling. DOI-er er en pålitelig og standardisert metode for å identifisere, få tilgang til og sitere digitale ressurser, noe som sikrer langsiktig tilgjengelighet og gjør det enklere å referere til dem i akademiske og profesjonelle sammenhenger.

Hvordan kan man bruke en Doi til å finne artikkelen den refererer til?

To utilize a DOI to locate the article it references, one can follow a straightforward process. Firstly, copy the DOI, which is typically presented as a unique alphanumeric string, such as “10.1234/abcd1234.”

Deretter går du til en nettleser og navigerer til en DOI resolver-tjeneste. Disse tjenestene er spesielt utviklet for å oversette DOI-er til lenker som fører direkte til den ønskede artikkelen. Vanlige DOI resolver-tjenester inkluderer CrossRef’s DOI resolver og den internasjonale DOI Foundation’s resolver.

Once on the DOI resolver service, paste the copied DOI into the provided search or input field. Click the “Resolve” or “Go” button to initiate the search process.

The DOI resolver will then process the DOI and redirect the user to the webpage or landing page of the corresponding article. This page typically contains detailed information about the article, including the title, authors, abstract, and publication details. In many cases, users will have free or limited access to the full text of the article, depending on the journal’s subscription or access policies.

Ved å bruke en DOI og en DOI resolver-tjeneste kan forskere, studenter og fagpersoner effektivt finne og få tilgang til den spesifikke artikkelen som er knyttet til DOI-en, noe som sikrer nøyaktig referering og letter gjenfinning av vitenskapelig innhold.

Eksempler på hvor du finner DOI-er

DOI-er finnes mange steder, særlig i vitenskapelige publikasjoner og digitale ressurser. Her er noen eksempler på hvor du kan finne DOI-er:

  • Akademiske artikler: Many scholarly articles, whether published in journals, conference proceedings, or academic databases, include DOIs. DOIs are often displayed prominently on the first page or near the article’s title, abstract, or author information.
  • Bøker og bokkapitler: Det er vanlig å tildele DOI-er til bøker og bokkapitler, spesielt i akademiske og forskningsorienterte publikasjoner. Du finner dem på copyright-siden, i begynnelsen eller slutten av kapittelet eller i referansedelen.
  • Datasett for forskning: As research data becomes increasingly important, DOIs are assigned to datasets to ensure their citability and discoverability. DOIs for datasets are typically provided alongside the dataset’s description, metadata, or citation information.
  • Rapporter og tekniske dokumenter: Reports, white papers, technical documents, and other similar resources may also have DOIs assigned to them. The DOI is often mentioned on the cover page, header, or within the document’s metadata.
  • Nettbaserte tidsskrifter og databaseplattformer: Many online journals and academic database platforms display DOIs as part of their article metadata. When browsing through articles on these platforms, the DOI is usually provided alongside the article’s title, authors, and abstract.
  • Digitale arkiver og institusjonelle nettsteder: Digital repositories, such as institutional repositories or subject-specific repositories, often assign DOIs to the content they host. When accessing materials from these repositories, the DOI can typically be found on the webpage displaying the resource or in the repository’s citation guidelines.
  • Referanselister og kildehenvisninger: Når du leser vitenskapelige artikler, er det vanlig å finne DOI-er oppført i referanselister sammen med den bibliografiske informasjonen for siterte verk. Siteringer i andre publikasjoner, for eksempel bøker eller artikler, kan også inneholde DOI-er når de er tilgjengelige.

Hva er en DOI i APA?

I APA-stilskal DOI-en presenteres som vanlig tekst uten kursiv. Her er eksempler på formatering av titler, volum-/utgavenummer, sidetall og DOI-er i ulike sammenhenger:

1. Artikkel med DOI

Forfatterens etternavn, forfatterens fornavn, forbokstav. (Årstall). Tittel på artikkelen. Tittel på tidsskriftet, Volum(Utgave), Sideområde. DOI

Eksempel:

Smith, J. R. (2021). Klimaendringenes innvirkning på det biologiske mangfoldet. Miljøvitenskap, 15(2), 123-145. https://doi.org/10.1234/abcd1234

2. Bestill med DOI

Forfatterens etternavn, forfatterens fornavn, forbokstav. (Årstall). Tittel på boken. Utgiver. DOI

Eksempel:

Johnson, A. B. (2019). På oppdagelsesferd i universet: En omfattende guide. Universe Publishers. https://doi.org/10.5678/xyz7890

Scribbr Citation CheckerNytt

Scribbr Citation CheckerNew er et kraftig verktøy som sparer deg for tid ved å sikre korrekte siteringer. Ved å kombinere AI-teknologi og ekspertkunnskap fanger den opp feil som feil forfatterformatering og manglende informasjon. 

It checks punctuation, capitalization, and “et al.” usage, and flags inconsistencies. Additionally, it detects missing references, providing an interactive report for quick resolution. Supporting various styles, it offers a hassle-free experience without sign-up. 

Du kan velge mellom AI-drevet kontroll eller eksperthjelp for upåklagelige resultater. Med Scribbr kan du trygt håndtere komplekse referanser, spare tid og opprettholde en høy standard for nøyaktighet.

300+ ferdiglagde, flotte maler for profesjonell infografikk

Mind the Graph er en plattform som tilbyr forskere et bredt utvalg av mer enn 300 ferdiglagde, visuelt tiltalende maler for profesjonell infografikk. Malene er spesielt utviklet for å hjelpe forskere med å kommunisere komplekse vitenskapelige konsepter og data på en effektiv måte ved hjelp av visuelle virkemidler. I tillegg tilbyr plattformen ulike verktøy og funksjoner, som interaktive elementer og grafer, for å forbedre kvaliteten og effekten av infografikken. Ved å bruke Mind the Graph kan forskere effektivisere designprosessen og spare verdifull tid og krefter.

vitenskapelige illustrasjoner
logo-abonnement

Abonner på nyhetsbrevet vårt

Eksklusivt innhold av høy kvalitet om effektiv visuell
kommunikasjon innen vitenskap.

- Eksklusiv guide
- Tips om design
- Vitenskapelige nyheter og trender
- Veiledninger og maler