Tänapäeva digiajastul on teabe rohkus kujutanud endast olulist väljakutset: kuidas saavad teadlased, akadeemikud ja spetsialistid tõhusalt tuvastada, kasutada ja tsiteerida teaduslikku sisu tohutu andmemere keskel? Digitaalsed objekti identifikaatorid (DOI) on teadusliku kommunikatsiooni valdkonnas võtmetähtsusega vahend.

DOI-d on toonud kaasa transformatiivse muutuse viisis, kuidas me navigeerime ja viitame teaduslikele materjalidele, pakkudes standardiseeritud meetodit digitaalse sisu identifitseerimiseks ja leidmiseks. 

Sellel artiklil on kaks eesmärki: anda põhjalik vastus küsimusele "Mis on DOI?" ja pakkuda väärtuslikku teavet viitamisstiilide kohta. 

Käesoleva artikli eesmärk on anda lugejatele põhjalik ülevaade DOI-de kontseptsioonist, uurida nende tähtsust teaduslikus kommunikatsioonis ja anda praktilisi juhiseid DOI-de lisamiseks tsitaatidesse, et nad saaksid põhjalikult aru DOI-dest ja nende rollist tsiteerimisprotsessis.

Mis on DOI?

Digitaalse objekti identifikaator (DOI) on unikaalne tähtnumbriline identifikaator, mis määratakse digitaalsele objektile või ressursile, et tagada selle püsiv kättesaadavus ja tsiteeritavus Internetis. DOIde ajaloolise konteksti mõistmiseks tuleb minna tagasi 20. sajandi lõppu, kui internet laienes kiiresti ja digitaalne teave hakkas üha enam levima.

Interneti algusaegadel sai hüperlinkidest põhiline vahend veebilehtede ja -ressursside ühendamiseks. Kuna digitaalse sisu hulk kasvas aga eksponentsiaalselt, muutus usaldusväärsete ja püsivate linkide säilitamine oluliseks väljakutseks. Veebilehtedele viitamiseks kasutati tavaliselt URL-koode (Uniform Resource Locators), kuid need olid altid linkide mädanemisele - olukorrale, kus URL-koodid muutusid kehtetuks veebiaadresside muutumise või ressursside kadumise tõttu.

Tunnistades vajadust tugeva ja püsiva ühendussüsteemi järele, loodi 1998. aastal Rahvusvaheline DOI Sihtasutus (IDF). IDF tegi DOI-süsteemi väljatöötamisel koostööd erinevate sidusrühmadega, sealhulgas kirjastajate, raamatukogude ja tehnoloogiapakkujatega.

DOI-süsteem sai inspiratsiooni Handle-süsteemist, mis on detsentraliseeritud võrguprotokoll, mis on loodud digitaalsetele objektidele unikaalsete identifikaatorite määramiseks. Sellele kontseptsioonile tuginedes võeti DOI-süsteemis kasutusele tsentraliseeritud registreerimisasutus, mis vastutab DOI-de määramise ja haldamise eest. Seda asutust nimetatakse rahvusvaheliseks DOI-fondi registreerimisasutuseks.

2000. aastal käivitas IDF ametlikult DOI-süsteemi, keskendudes esialgu akadeemilisele ja kirjastussektorile. Peamine eesmärk oli pakkuda usaldusväärset ja püsivat identifikaatorit teadusartiklitele, ajakirjadele ja muudele digitaalsetele ressurssidele. Kirjastajad hakkasid oma väljaannetele DOI-d määrama, tagades, et isegi kui veebiaadressid muutuvad või sisu liigub, jääb DOI püsivaks ja annab usaldusväärse lingi ressursile.

Aja jooksul laienes DOI-de kasutamine teaduslikust kirjastamisest kaugemale. Teised valdkonnad, sealhulgas valitsusasutused, teadusasutused ja tööstussektorid, tunnistasid DOI-de eeliseid digitaalseid ressursse püsivalt kättesaadavaks tegemisel. DOI-d määrati andmekogumitele, konverentsilehtedele, aruannetele ja muudele digitaalsisu liikidele, mis laiendas nende kasutamist ja asjakohasust.

DOI-süsteemi infrastruktuuri toetamiseks on tekkinud mitu organisatsiooni, mis on DOI registreerimisasutused, mis vastutavad DOI-de määramise eest konkreetsetes valdkondades või tööstusharudes. Need registreerimisasutused teevad koostööd IDFiga, et tagada DOI-süsteemi terviklikkus ja funktsionaalsus.

Tänapäeval on DOI-dest saanud teadusliku kommunikatsiooni ja digitaalsete teadmiste levitamise lahutamatu osa. Need pakuvad usaldusväärset ja standardiseeritud meetodit digitaalsete ressursside identifitseerimiseks, neile juurdepääsuks ja nende viitamiseks, tagades nende pikaajalise kättesaadavuse ja hõlbustades täpset viitamist akadeemilistes ja erialastes kontekstides.

Kuidas saab kasutada Doi't, et leida artikkel, millele see viitab?

Et kasutada DOI-d, et leida artikkel, millele see viitab, saab järgida lihtsat protsessi. Kõigepealt kopeerige DOI, mis on tavaliselt esitatud unikaalse tähtnumbrilise märgijoonena, näiteks "10.1234/abcd1234".

Seejärel minge veebibrauserisse ja navigeerige DOI-resolveri teenusesse. Need teenused on spetsiaalselt loodud selleks, et tõlkida DOI-d toimivateks linkideks, mis viivad otse soovitud artikli juurde. Tavalised DOI-lahendusteenused on järgmised CrossRef's DOI resolver ja rahvusvaheline DOI Sihtasutuse resolver.

Kui olete DOI-lahendusteenuses, kleepige kopeeritud DOI etteantud otsingu- või sisestusväljale. Otsinguprotsessi algatamiseks klõpsake nuppu "Resolve" või "Go".

Seejärel töötleb DOI-resolver DOI-d ja suunab kasutaja vastava artikli veebilehele või sihtleheküljele. See lehekülg sisaldab tavaliselt üksikasjalikku teavet artikli kohta, sealhulgas pealkirja, autoreid, kokkuvõtet ja avaldamise üksikasju. Paljudel juhtudel on kasutajatel tasuta või piiratud juurdepääs artikli täistekstile, sõltuvalt ajakirja tellimis- või juurdepääsupoliitikast.

Kasutades DOI-d ja kasutades DOI-lahendusteenust, saavad teadlased, üliõpilased ja spetsialistid tõhusalt leida ja kasutada konkreetset DOI-ga seotud artiklit, tagades täpse viitamise ja hõlbustades teadusliku sisu leidmist.

Näiteid, kust leida DOI-d

DOI-d võib leida mitmel pool, eelkõige teaduslikes väljaannetes ja digitaalsetes ressurssides. Siin on mõned näited DOI-de leidmise kohta:

  • Akadeemilised artiklid: Paljud teadusartiklid, olenemata sellest, kas need on avaldatud ajakirjades, konverentsiaruannetes või akadeemilistes andmebaasides, sisaldavad DOI-d. DOI-d on sageli nähtaval kohal artikli esimesel leheküljel või artikli pealkirja, kokkuvõtte või autoriandmete juures.
  • Raamatud ja raamatupeatükid: DOI-d määratakse tavaliselt raamatutele ja raamatupeatükkidele, eriti akadeemilistes ja teadusuuringutele suunatud väljaannetes. Neid võib leida autoriõiguse leheküljel, peatüki alguses või lõpus või viiteosas.
  • Teadusuuringute andmekogumid: Kuna teadusandmed muutuvad üha olulisemaks, määratakse andmekogumitele DOI-d, et tagada nende tsiteeritavus ja leitavus. Andmekogumite DOI-d esitatakse tavaliselt koos andmekogumi kirjelduse, metaandmete või tsitaatidega.
  • Aruanded ja tehnilised dokumendid: Aruannetele, valgetele dokumentidele, tehnilistele dokumentidele ja muudele sarnastele ressurssidele võib samuti määrata DOI-d. DOI on sageli märgitud tiitellehel, pealkirjas või dokumendi metaandmetes.
  • Veebiajakirjad ja andmebaaside platvormid: Paljud veebiajakirjad ja akadeemiliste andmebaaside platvormid kuvavad DOI-d artikli metaandmete osana. Artiklite sirvimisel nendel platvormidel on DOI tavaliselt esitatud koos artikli pealkirja, autorite ja kokkuvõttega.
  • Digitaalsed repositooriumid ja institutsionaalsed veebisaidid: Digitaalsed repositooriumid, näiteks institutsionaalsed repositooriumid või teemakohased repositooriumid, määravad sageli DOI-d oma sisule. Nendest hoidlatest pärit materjalidele juurdepääsul on DOI tavaliselt leitav ressurssi näitaval veebilehel või hoidla viitamissuunistes.
  • Viiteloendid ja tsitaadid: Teaduslikke artikleid uurides on tavaline, et viidatud teoste bibliograafiliste andmete kõrval on viidatud ka DOI-d. Tsitaadid muudes väljaannetes, näiteks raamatutes või artiklites, võivad samuti sisaldada DOI-d, kui need on kättesaadavad.

Mis on DOI APA?

Veebilehel APA stiil, tuleks DOI esitada tavalise, mitte-kursiviseeritud tekstina. Siin on näited pealkirjade, köite/väljaande numbrite, leheküljenumbrite ja DOI-de vormindamise kohta erinevates kontekstides:

1. DOI-ga artikkel

Autori perekonnanimi, autori eesnime initsiaal. (Aasta). Artikli pealkiri. Ajakirja pealkiri, Köide(Väljaanne), lehekülje vahemik. DOI

Näide:

Smith, J. R. (2021). Kliimamuutuste mõju bioloogilisele mitmekesisusele. Keskkonnateadus, 15(2), 123-145. https://doi.org/10.1234/abcd1234

2. Raamat koos DOI-ga

Autori perekonnanimi, autori eesnime initsiaal. (Aasta). Raamatu pealkiri. Väljaandja. DOI

Näide:

Johnson, A. B. (2019). Universumi uurimine: Põhjalik teejuht. Universe Publishers. https://doi.org/10.5678/xyz7890

Scribbr Tsitaadi kontrollijaNew

Scribbr Citation CheckerNew on võimas tööriist, mis säästab teie aega, tagades täpsed tsitaadid. Kombineerides tehisintellekti tehnoloogiat ja ekspertteadmisi, avastab see sellised vead nagu ebaõige autori vorming ja puuduv teave. 

See kontrollib kirjavahemärke, suurtähestikku ja "jt" kasutamist ning märkab vastuolusid. Lisaks tuvastab puuduvad viited, pakkudes interaktiivset aruannet kiireks lahendamiseks. Erinevaid stiile toetades pakub see hõlpsat kasutuskogemust ilma sisselogimiseta. 

Saate valida tehisintellektipõhise kontrolli või ekspertide abi vahel, et saavutada laitmatu tulemus. Scribbriga saate kindlalt hakkama viitamise keerukusega, säästes aega ja säilitades kõrged täpsusnõuded.

300+ Eeltöödeldud kaunist malli professionaalsete infograafikute jaoks

Mind the Graph on platvorm, mis pakub teadlastele laia valikut rohkem kui 300 visuaalselt atraktiivset malli professionaalsete infograafiate loomiseks. Need mallid on spetsiaalselt loodud selleks, et aidata teadlastel keerulisi teaduslikke mõisteid ja andmeid visuaalsete vahendite abil tõhusalt edastada. Lisaks pakub platvorm mitmesuguseid vahendeid ja funktsioone, näiteks interaktiivseid elemente ja graafikuid, et parandada infograafiate kvaliteeti ja mõju. Kasutades Mind the Graph, saavad teadlased lihtsustada kujundusprotsessi, säästes väärtuslikku aega ja vaeva.

teaduslikud illustratsioonid
logo-subscribe

Tellige meie uudiskiri

Eksklusiivne kvaliteetne sisu tõhusa visuaalse
teabevahetus teaduses.

- Eksklusiivne juhend
- Disaini näpunäited
- Teaduslikud uudised ja suundumused
- Juhendid ja mallid