Mūsdienu digitālajā laikmetā informācijas pārpilnība ir radījusi ievērojamu izaicinājumu: kā pētniekiem, akadēmiķiem un profesionāļiem efektīvi identificēt, piekļūt un citēt zinātnisko saturu milzīgajā datu jūrā? Digitālie objektu identifikatori (DOI) ir kļuvuši par būtisku rīku zinātniskās komunikācijas jomā.

DOI ir mainījuši veidu, kā mēs orientējamies un atsaucamies uz zinātniskajiem materiāliem, nodrošinot standartizētu metodi digitālā satura identificēšanai un atrašanai. 

Šim rakstam ir divkāršs mērķis: sniegt izsmeļošu atbildi uz jautājumu "Kas ir DOI?" un sniegt vērtīgu informāciju par citēšanas stiliem. 

Šī raksta mērķis ir, iedziļinoties DOI jēdzienā, izpētot to nozīmi zinātniskajā komunikācijā un sniedzot praktiskus norādījumus par DOI iekļaušanu citējumos, sniegt lasītājiem padziļinātu izpratni par DOI un to lomu citēšanas procesā.

Kas ir DOI?

Digitālā objekta identifikators (DOI) ir unikāls burtu un ciparu identifikators, kas piešķirts digitālam objektam vai resursam, lai nodrošinātu tā pastāvīgu pieejamību un citējamību internetā. Lai izprastu DOI vēsturisko kontekstu, mums jāatskatās uz 20. gadsimta beigām, kad strauji attīstījās internets un arvien vairāk izplatījās digitālā informācija.

Interneta pirmsākumos hipersaites kļuva par būtisku tīmekļa lapu un resursu savienošanas rīku. Tomēr, eksponenciāli pieaugot digitālā satura apjomam, uzticamu un noturīgu saišu uzturēšana kļuva par būtisku izaicinājumu. Tīmekļa vietņu norādīšanai parasti izmantoja URL (Uniform Resource Locators), taču tie bija pakļauti saitei, kad URL kļūst nederīgi tīmekļa adrešu izmaiņu vai resursu izzušanas dēļ.

Atzīstot nepieciešamību pēc stabilas un noturīgas saiteņu sistēmas, 1998. gadā tika izveidots Starptautiskais DOI fonds (IDF). Lai izstrādātu DOI sistēmu, IDF sadarbojās ar dažādām ieinteresētajām personām, tostarp izdevējiem, bibliotēkām un tehnoloģiju piegādātājiem.

DOI sistēma iedvesmojās no Handle System - decentralizēta tīkla protokola, kas paredzēts unikālu identifikatoru piešķiršanai digitālajiem objektiem. Balstoties uz šo koncepciju, DOI sistēma ieviesa centralizētu reģistrācijas aģentūru, kas atbild par DOI piešķiršanu un uzturēšanu. Šī aģentūra ir pazīstama kā Starptautiskā DOI fonda reģistrācijas iestāde.

2000. gadā IDF oficiāli uzsāka DOI sistēmas darbību, sākotnēji pievēršoties akadēmiskajam un izdevējdarbības sektoram. Galvenais mērķis bija nodrošināt uzticamu un pastāvīgu identifikatoru zinātniskajiem rakstiem, žurnāliem un citiem digitālajiem resursiem. Izdevēji sāka piešķirt DOI savām publikācijām, nodrošinot, ka pat tad, ja mainās tīmekļa adreses vai saturs tiek pārvietots, DOI paliek nemainīgs un nodrošina uzticamu saiti uz resursu.

Laika gaitā DOI sāka izmantot ne tikai zinātniskās publikācijās. Citas jomas, tostarp valdības aģentūras, pētniecības iestādes un rūpniecības nozares, atzina DOI priekšrocības, nodrošinot pastāvīgu piekļuvi digitālajiem resursiem. DOI tika piešķirti datu kopām, konferenču dokumentiem, ziņojumiem un dažādiem citiem digitālā satura veidiem, tādējādi paplašinot to lietojumu un nozīmi.

Lai atbalstītu DOI sistēmas infrastruktūru, vairākas organizācijas kļuva par DOI reģistrācijas aģentūrām, kas atbild par DOI piešķiršanu konkrētās jomās vai nozarēs. Šīs reģistrācijas aģentūras sadarbojas ar IDF, lai nodrošinātu DOI sistēmas integritāti un funkcionalitāti.

Mūsdienās DOI ir kļuvuši par neatņemamu zinātniskās komunikācijas un digitālo zināšanu izplatīšanas sastāvdaļu. Tie nodrošina uzticamu un standartizētu metodi digitālo resursu identificēšanai, piekļuvei un citēšanai, nodrošinot to ilgtermiņa pieejamību un atvieglojot precīzu atsaukšanos akadēmiskajā un profesionālajā kontekstā.

Kā izmantot Doi, lai atrastu rakstu, uz kuru tas attiecas?

Lai izmantotu DOI, lai atrastu rakstu, uz kuru tas atsaucas, var izpildīt vienkāršu procedūru. Vispirms nokopējiet DOI, kas parasti ir unikāla burtu un ciparu virkne, piemēram, "10.1234/abcd1234".

Pēc tam atveriet tīmekļa pārlūkprogrammu un dodieties uz DOI resolvera pakalpojumu. Šie pakalpojumi ir īpaši izstrādāti, lai pārveidotu DOI par izmantojamām saitēm, kas ved tieši uz vajadzīgo rakstu. Biežāk izmantotie DOI resolveru pakalpojumi ir šādi CrossRef's DOI resolveris un starptautiskā DOI fonda atrisinātājs.

Kad esat DOI resolver pakalpojumā, ielīmējiet kopēto DOI norādītajā meklēšanas vai ievades laukā. Noklikšķiniet uz pogas "Atrisināt" vai "Iet", lai sāktu meklēšanas procesu.

Pēc tam DOI resolveris apstrādās DOI un novirzīs lietotāju uz atbilstošā raksta tīmekļa vietni vai mērķlapu. Šajā lapā parasti ir ietverta detalizēta informācija par rakstu, tostarp nosaukums, autori, kopsavilkums un publikācijas informācija. Daudzos gadījumos atkarībā no žurnāla abonēšanas vai piekļuves politikas lietotājiem būs brīva vai ierobežota piekļuve raksta pilnajam tekstam.

Izmantojot DOI un izmantojot DOI atrisinātāja pakalpojumu, pētnieki, studenti un profesionāļi var efektīvi atrast un piekļūt konkrētajam rakstam, kas saistīts ar DOI, nodrošinot precīzu atsauci un atvieglojot zinātniskā satura meklēšanu.

Piemēri, kur atrast DOI

DOI var atrast dažādās vietās, jo īpaši zinātniskajās publikācijās un digitālajos resursos. Šeit ir daži piemēri, kur atrast DOI:

  • Akadēmiskie raksti: Daudzos zinātniskajos rakstos, kas publicēti žurnālos, konferenču materiālos vai akadēmiskajās datubāzēs, ir iekļauti DOI. DOI bieži vien ir redzami redzamā vietā pirmajā lappusē vai blakus raksta nosaukumam, kopsavilkumam vai informācijai par autoru.
  • Grāmatas un grāmatu nodaļas: DOI parasti piešķir grāmatām un grāmatu nodaļām, īpaši akadēmiskās un uz pētniecību orientētās publikācijās. Tos var atrast autortiesību lapā, nodaļas sākumā vai beigās vai atsauces sadaļā.
  • Pētniecības datu kopas: Tā kā pētniecības dati kļūst arvien nozīmīgāki, datu kopām tiek piešķirti DOI, lai nodrošinātu to citējamību un atrodamību. DOI datu kopām parasti tiek piešķirti kopā ar datu kopas aprakstu, metadatiem vai citēšanas informāciju.
  • Ziņojumi un tehniskie dokumenti: DOI var būt piešķirti arī ziņojumiem, baltajām grāmatām, tehniskajiem dokumentiem un citiem līdzīgiem resursiem. DOI bieži vien ir norādīts dokumenta titullapā, galvenē vai dokumenta metadatos.
  • Tiešsaistes žurnāli un datubāzu platformas: Daudzos tiešsaistes žurnālos un akadēmisko datubāzu platformās DOI ir norādīts kā daļa no rakstu metadatiem. Pārlūkojot rakstus šajās platformās, DOI parasti tiek norādīts līdzās raksta nosaukumam, autoriem un kopsavilkumam.
  • Digitālās krātuves un iestāžu tīmekļa vietnes: Digitālās repozitorijas, piemēram, institucionālās repozitorijas vai tematiskās repozitorijas, bieži piešķir DOI to mitinātajam saturam. Piekļūstot materiāliem no šiem repozitorijiem, DOI parasti ir atrodams tīmekļa vietnē, kurā parādīts resurss, vai repozitorija citēšanas vadlīnijās.
  • Atsauču saraksti un citāti: Izpētot zinātniskus rakstus, ir ierasts, ka DOI ir norādīti atsauču sarakstos līdzās citēto darbu bibliogrāfiskajai informācijai. Citējumos citās publikācijās, piemēram, grāmatās vai rakstos, arī var norādīt DOI, ja tie ir pieejami.

Kas ir DOI APA?

In APA stils, DOI ir jānorāda kā parasts teksts, kas nav rakstīts ar lielajiem burtiem. Šeit ir sniegti piemēri, kas demonstrē virsrakstu, sējumu/numura numuru, lappušu numuru un DOI formatēšanu dažādos kontekstos:

1. Raksts ar DOI

Autora uzvārds, autora vārda iniciāle. (gads). Raksta nosaukums. Žurnāla nosaukums, Tilpums(Izdevums), Lappušu diapazons. DOI

Piemērs:

Smith, J. R. (2021). Klimata pārmaiņu ietekme uz bioloģisko daudzveidību. Vides zinātne, 15(2), 123-145. https://doi.org/10.1234/abcd1234

2. Grāmata ar DOI

Autora uzvārds, autora vārda iniciāle. (gads). Grāmatas nosaukums. Izdevējs. DOI

Piemērs:

Johnson, A. B. (2019). Visuma izpēte: Visaptverošs ceļvedis. Universe Publishers. https://doi.org/10.5678/xyz7890

Scribbr Citāšu pārbaudītājsJaunums

Scribbr Citation CheckerJauns ir jaudīgs rīks, kas ietaupa jūsu laiku, nodrošinot precīzu citēšanu. Apvienojot mākslīgā intelekta tehnoloģiju un ekspertu zināšanas, tas novērš tādas kļūdas kā nepareizs autora formatējums un trūkstoša informācija. 

Tā pārbauda interpunkciju, lielo sākumburtu un "u.c." lietojumu, kā arī atzīmē neatbilstības. Turklāt tā atklāj trūkstošās atsauces, sniedzot interaktīvu ziņojumu ātrai atrisināšanai. Tā atbalsta dažādus stilus un piedāvā ērtu lietošanu bez reģistrēšanās. 

Lai iegūtu nevainojamus rezultātus, varat izvēlēties ar mākslīgo intelektu darbināmu pārbaudi vai ekspertu palīdzību. Izmantojot Scribbr, varat droši veikt sarežģītas atsauces, ietaupot laiku un saglabājot augstus precizitātes standartus.

300+ iepriekš sagatavotas skaistas veidnes profesionālām infografikām

Mind the Graph ir platforma, kas zinātniekiem piedāvā plašu vairāk nekā 300 iepriekš sagatavotu, vizuāli pievilcīgu veidņu klāstu profesionālu infografiku izveidei. Šīs veidnes ir īpaši izstrādātas, lai palīdzētu zinātniekiem ar vizuāliem līdzekļiem efektīvi paziņot sarežģītus zinātniskus jēdzienus un datus. Turklāt platforma nodrošina dažādus rīkus un funkcijas, piemēram, interaktīvus elementus un grafikus, lai uzlabotu infografiku kvalitāti un ietekmi. Izmantojot Mind the Graph, zinātnieki var racionalizēt izstrādes procesu, ietaupot vērtīgu laiku un pūles.

zinātniskās ilustrācijas
logotipa abonements

Abonēt mūsu biļetenu

Ekskluzīvs augstas kvalitātes saturs par efektīvu vizuālo
komunikācija zinātnē.

- Ekskluzīvs ceļvedis
- Dizaina padomi
- Zinātnes jaunumi un tendences
- Mācību pamācības un veidnes