Når du skriver akademisk, er det mest presise valget oftest det riktige. Når to ord kan formidle den samme ideen, er det korteste og tydeligste alternativet som regel det klokeste. 

The process of choosing what to write involves a lot of consideration. Writing a paper requires choosing a topic, selecting a method, selecting resources, and setting up the main idea; then, when it’s time to write, selecting the words and structuring them.

Å velge de riktige ordene kan virke innlysende, men å velge de riktige ordene vil endre tonen og innholdet i det du skriver. Det finnes flere måter å velge ord bevisst på, og vi skal se nærmere på dem i denne artikkelen.

Hvorfor er det viktig å velge de riktige ordene når man skriver?

Det finnes to typer betydninger av ord: denotative og konnotative. Definisjon og bruk kalles denotasjon. Assosiasjoner, forbindelser og bruk av ord beskrives med konnotasjoner. Når det gjelder bruk av ord i akademia, kan disse faktorene være svært viktige.

When writing a publication, using the right words is essential to its effectiveness. It is imperative to make choices when writing academically, just as when writing in other forms. The phrase, sentence, or even paragraph that most accurately conveys your argument is the first thing you should choose when you’re writing. 

Readers are more likely to understand a concept when the word choice is meaningful or striking. The purpose of it is to provide clarity, convey, and enhance concepts. There are several factors that can limit an author’s ability to convey accurate information through their word choice.

Use the right words and the right images together to boost your paper’s potential

Det er like viktig å bruke de riktige bildene som de riktige ordene. Vakker design og vitenskapelig korrekte bilder kan også være avgjørende for å publisere en vellykket vitenskapelig artikkel. Prøv å bruke Mind the Graph for enkelt å lage visuelt materiale og ta arbeidet ditt til et nytt nivå.

De beste måtene å unngå å gjøre feil med ordvalget ditt på

Your reader will have difficulty understanding what you meant when you use misused words or grammar structures. If there is “ambiguity”, “vagueness” or “Unclarity” in these words, they may be ineffective. Writers know what they intend to say, but readers know only what they actually said. Therefore, it is very important to avoid making such mistakes. 

Your word choice should always be based on your audience’s understanding. Thus, it is unsuitable to use slang, geographical terms, endearments, and jargon in academic writing. Avoid any phrase that is uncertain about the audience’s understanding. 

When proofreading your work, keep your readers’ perspective in mind. Matching the terminology of your subject matter is also important. Clarity and concision are only part of establishing your credibility as an author.

Hvis du bruker for mange ord, kan det ofte gjøre meningen uklar. En større mengde materiale som skal leses og analyseres, gjør det vanskeligere å lese og forstå det du skriver. Hvis du har overflødige ord i teksten, bør du prøve å fjerne dem.

Keep your tone positive without sounding overly assertive. If you want to brainstorm while you write, you can use the slash/option technique. If you’re stuck on a word or a sentence, write out two or more alternatives. Getting a sense of the right tone of wording for your paper is best done by writing it in at least two ways.

Eksempler på ordvalg og veiledning

Sjargong

Jargon is an unintuitive, sometimes deliberate way of confusing words or expressions in order to influence a reader’s interpretation. Example: Patients suffered from high fevers and many side effects due to diseases, which they could not handle. (too many words describing the same idea when it could just be a simple sentence,” The disease caused severe symptoms in patients.)

Clichés

When a phrase becomes so common that its meaning is lost, it is called a cliché. A very typical example is “the grass is always greener on the other side” or “last but not least”, do not use it in academic writing.

Store ord

Using big words might sound fancy, but they don’t add meaning rather lead to an inability to comprehend a subject.

Generelt brukte adjektiver og adverb

Passende adjektiver og adverb har kvantifiserbare betydninger. Derfor er det best å bruke ord som beskriver konteksten og er nøyaktige.

Ordløshet

Hvis teksten din er for ordrik, må leseren skumme gjennom mer tekst for å finne de viktigste implikasjonene av artikkelen.

Gi ordene liv med kraften i det visuelle

Nettopp, vi har mange maler for alle typer visuell kommunikasjon innen vitenskap. Spar tid ved å jobbe smartere. Illustrasjonene vi tilbyr kan tilpasses dine spesifikke behov, og vi har et bredt utvalg av kategorier å velge mellom. Med Mind the Grapher forskningskommunikasjon enklere enn noensinne. 

logo-abonnement

Abonner på nyhetsbrevet vårt

Eksklusivt innhold av høy kvalitet om effektiv visuell
kommunikasjon innen vitenskap.

- Eksklusiv guide
- Tips om design
- Vitenskapelige nyheter og trender
- Veiledninger og maler