Elk onderzoeksdocument zou een component voor verspreiding en communicatie van onderzoeksresultaten moeten bevatten. Beide leiden tot een beter begrip van de onderzoeksresultaten, een grotere betrokkenheid van het publiek bij de wetenschap en meer maatschappelijk respect voor onderzoek. 

Effectief verspreiding van het onderzoekh betekent gewoon dat u uw onderzoeksresultaten zo snel mogelijk aflevert bij de mensen die ze kunnen gebruiken, om het nut van het onderzoek te maximaliseren.

Hier vindt u opgedane ervaringen en aanbevelingen op basis van leerervaringen. U leert hoe u een groot publiek binnen de wetenschappelijke gemeenschap kunt bereiken en met uw onderzoek een verschil kunt maken.

Waarom is de verspreiding van het onderzoek belangrijk?

Onderzoek doen is een geweldige manier om waarde toe te voegen aan de wetenschappelijke gemeenschap, maar wat maakt het uit of je een goed onderzoek doet als je niet het juiste publiek hebt of niemand die het leest? 

Verspreiding van het onderzoek resultaten is een belangrijk aspect van het onderzoeksproces omdat het ervoor zorgt dat de voordelen van het onderzoek worden doorgegeven aan anderen en dat het nuttig wordt gebruikt.

Een goede verspreiding van een onderzoek moet echter de aandacht van regeringen of belanghebbenden vestigen op de resultaten van het onderzoek, wat een sociale, politieke of economische impact heeft. De verspreiding van uw onderzoek verhoogt de zichtbaarheid, het begrip en zelfs de uitvoering ervan.

Open wetenschap voor iedereen

Foto: UNESCO

Open Science is een beweging die tot doel heeft wetenschappelijk onderzoek, gegevens en verspreiding voor iedereen beschikbaar te maken. Het beïnvloedt wetenschappelijke ontwikkeling en idealen van openbaarheid, zoals openbare onderzoekspublicaties, met als uiteindelijk doel het gemakkelijker te maken wetenschappelijke kennis te publiceren en te verspreiden. Het verspreiden van informatie en ervoor zorgen dat deze voor iedereen beschikbaar is, is niet alleen goed voor het onderzoek, maar ook voor de economie en de samenleving.

Er worden nu programma's ontwikkeld om het gemakkelijker te maken het doel van open wetenschap voor iedereen te bereiken, een onderdeel van Publishing Open Science, zoals: De Openbare Bibliotheek van de Wetenschapeen bibliotheek die open toegang biedt tot tijdschriften en wetenschappelijke literatuur; arXiv is een systeem dat elektronische preprints aanbiedt op een groot aantal gebieden; F1000Research is een ander platform dat publicatie van life, wetenschap en andere artikelen zonder redactionele vooringenomenheid biedt; en bioRxiv is een gratis platform dat ongepubliceerde preprints archiveert en verspreidt.

Er is ook de Open Science Cloud, die academici in staat moet stellen bestaande informatie en gegevens op nieuwe, aanvullende manieren te gebruiken, evenals de Europese wetenschapscloud en Open wetenschapskader.

Indicatoren voor de verspreiding van een onderzoek

Bij de verspreiding van uw onderzoek moet u beoordelen of de verspreiding de gewenste resultaten oplevert. Om de algemene doeltreffendheid te meten, moeten alle onderzoeksinitiatieven uitgebreid worden geëvalueerd om na te gaan welke benaderingen geslaagd zijn en welke niet de beoogde resultaten hebben opgeleverd. 

Uw verspreiding kan worden geëvalueerd met behulp van zowel kwalitatieve als kwantitatieve metingen. Het beoordelen en selecteren van de meest effectieve praktijken zal bewijs opleveren voor de meest succesvolle technieken om uw doelgroep te bereiken.

Kwalitatieve metingen

 • Het maken en verspreiden van drukwerk;
 • Updates, bezoeken, interacties, likes en rapporten: controleer websites en sociale mediaplatforms om de prestaties te evalueren; 
 • Het aantal evenementen dat voor bepaalde doelgroepen wordt georganiseerd; 
 • Het aantal mensen dat deze evenementen bijwoont; 
 • Media-aandacht;
 • Citaten van publicaties.

Kwantitatieve metingen

 • Nieuwe verbindingen met netwerken en partners;
 • De gevolgen van deze interacties;
 • Zichtbaarheid in de sociale media;
 • Aantrekkelijkheid in website;
 • Feedback van het publiek.

Hoe kan een grafisch abstract helpen om uw onderzoek te verspreiden?

Er zijn zoveel onderzoekers die elke dag publiceren dat het moeilijk kan zijn om uw onderzoek te onderscheiden van de massa, er is een grote zorg over hoe een studie esthetisch te onderscheiden van de rest. 

Visuele middelen zijn essentieel om de aandacht van de lezer te trekken, de verspreiding en toegankelijkheid te bevorderen, en de tekstuele informatie te verbeteren, zodat de lezer kritieke onderwerpen sneller en beter kan begrijpen. Daarom is het opnemen van een grafische samenvatting in uw onderzoek een goede manier om uw werk te promoten en het te laten opvallen tussen de vele andere, waardoor de zichtbaarheid wordt vergroot.

Hoe maak je gemakkelijk een grafische samenvatting?

Er zijn verschillende voordelen aan het gebruik van een grafische samenvatting in uw onderzoek, en de tool Mind The Graph kan u daarbij helpen! U kunt van een wetenschapper naar een ontwerper gaan en verbazingwekkende visuele inhoud creëren door gebruik te maken van de tool, die verrassend eenvoudig te gebruiken is en een grote bibliotheek heeft met alles wat u ooit nodig zou kunnen hebben. 

logo aanmelden

Abonneer u op onze nieuwsbrief

Exclusieve inhoud van hoge kwaliteit over effectieve visuele
communicatie in de wetenschap.

- Exclusieve gids
- Ontwerp tips
- Wetenschappelijk nieuws en trends
- Handleidingen en sjablonen