Alle forskningsartikler bør inneholde en komponent for formidling og kommunikasjon av forskningsresultater. Begge deler fører til en større forståelse av forskningsresultater, økt engasjement for vitenskap i offentligheten og større respekt for forskning i samfunnet. 

Effektiv formidling av forskningh betyr ganske enkelt å levere forskningsresultatene dine til dem som kan bruke dem så raskt som mulig for å maksimere nytten av forskningen.

Her finner du erfaringer og anbefalinger basert på det du har lært. Du vil lære hvordan du kan nå ut til et stort publikum i det vitenskapelige miljøet og gjøre en forskjell med forskningen din.

Hvorfor er formidling av forskning viktig?

Doing research is a great way to aggregate value to the scientific community, but what does it matter if you do a good research if you don’t have the right audience or anyone to read? 

Formidling av forskning er et viktig aspekt ved forskningsprosessen, fordi det sikrer at resultatene av studien kommer andre til gode og blir brukt på en god måte.

A research’s proper dissemination is however supposed to draw the attention of governments or stakeholders to the research’s outcomes, giving a social, political, or economic impact. The dissemination of your research will boost its visibility, comprehension, and even execution.

Åpen forskning for alle

Foto: UNESCO

Open Science is a movement whose goal is to make scientific research, data, and dissemination available to anybody. It affects scientific development and public access ideals, such as public research publications, with the ultimate objective of making it easier to publish and disseminate scientific knowledge. Disseminating information and making sure it’s available to anyone is beneficial not just to research but also to the economy and society.

Det utvikles nå programmer som skal gjøre det enklere å nå målet om åpen vitenskap for alle, som en del av Publishing Open Science: Det offentlige vitenskapsbiblioteketsom er et bibliotek med åpen tilgang til tidsskrifter og vitenskapelig litteratur; arXiv er et system som tilbyr elektroniske forhåndstrykk innen en rekke fagområder; F1000Research er en annen plattform som tilbyr publisering av livs-, vitenskaps- og andre artikler uten redaksjonell skjevhet, og bioRxiv er en gratis plattform som arkiverer og distribuerer upubliserte preprints.

There’s also the Open Science Cloud, which is supposed to allow academics to use existing information and data in new, complementary ways, as well as the Den europeiske vitenskapsskyen og Rammeverk for åpen vitenskap.

Indikatorer for formidling av forskning

Når du formidler studien din, må du vurdere om formidlingen gir de ønskede resultatene. For å måle den samlede effektiviteten bør alle forskningsinitiativer evalueres grundig for å finne ut hvilke tilnærminger som lyktes og hvilke som ikke ga de tiltenkte resultatene. 

Formidlingen kan evalueres ved hjelp av både kvalitative og kvantitative målinger. Ved å vurdere og velge ut de mest effektive metodene kan du finne ut hvilke teknikker som er mest effektive for å nå målgruppen din.

Kvalitative målinger

 • Utarbeidelse og distribusjon av trykt materiale;
 • Oppdateringer, besøk, interaksjoner, likes og rapporter: Sjekk nettsteder og sosiale medier for å evaluere resultatene; 
 • Antall arrangementer for bestemte målgrupper; 
 • Antall personer som deltar på disse arrangementene; 
 • Mediedekning;
 • Henvisninger til publikasjoner.

Kvantitative målinger

 • Nye forbindelser med nettverk og partnere;
 • Konsekvensene av disse interaksjonene;
 • Synlighet i sosiale medier;
 • Attraktivitet på nettstedet;
 • Tilbakemeldinger fra publikum.

Hvordan kan et grafisk sammendrag bidra til å formidle forskningen din?

There are so many researchers releasing every day that it might be tough to distinguish your research from the crowd, there’s a major concern on how to make a study stand out aesthetically from the rest. 

Visual assets are vital in grabbing the reader’s attention, boosting dissemination and access, and improving textual information, allowing the reader to comprehend critical topics more quickly and effectively. Therefore, including a graphical abstract in your research is a good way to promote your work and make it stand out among the many others, hence increasing visibility.

Hvordan lage et grafisk abstrakt på en enkel måte?

Det er mange fordeler ved å bruke et grafisk abstrakt i forskningen din, og verktøyet Mind The Graph kan hjelpe deg med det! Du kan gå fra å være forsker til designer og skape fantastisk visuelt innhold ved hjelp av verktøyet, som er overraskende enkelt å bruke og har et stort bibliotek med alt du kan trenge. 

logo-abonnement

Abonner på nyhetsbrevet vårt

Eksklusivt innhold av høy kvalitet om effektiv visuell
kommunikasjon innen vitenskap.

- Eksklusiv guide
- Tips om design
- Vitenskapelige nyheter og trender
- Veiledninger og maler