Forskere tror at brødteksten i en forskningsartikkel er det mest skremmende de har å gjøre. Selv om dette ikke er helt feil, er det heller ikke helt korrekt. hva tittelen på en forskningsoppgave skal være kan være enda vanskeligere enn å gjennomføre forskningen.

Tittelen er uten tvil det elementet i en forskningsartikkel som leses mest, og den leses vanligvis først. Derfor må du legge ned mye arbeid i å finne den ideelle tittelen, en tittel som gjør at forskningen din skiller seg ut og blir mer attraktiv for det rette publikummet.

Betydningen av titler i forskningsartikler

The title of your paper is often the first thing people see about your work. As a result, you must choose a title that catches people’s attention, correctly explains the contents of your paper, and entices them to read on. 

En aktiv forsker som blar gjennom en liste over nye forskningsartikler, vil neppe gå lenger enn til tittelen for å lese hele teksten i de fleste av dem. Tittelen representerer forskningens viktigste budskap for de aller fleste lesere. Derfor må titlene være korte, presise og objektive i sin presentasjon av resultatene. Når folk velger å lese hele innholdet i en artikkel, er det som regel fordi tittelen vekker deres oppmerksomhet.

Kjennetegn ved en effektiv forskningstittel

Før vi går nærmere inn på hvordan og hva tittelen på en forskningsoppgave skal væreDet er viktig å være klar over at visse kriterier må oppfylles for å kunne spørre om en effektiv tittel. 

Å lage en god tittel på en artikkel innebærer å sikre at forskningstittelen oppfyller følgende mål:

 • It should foreshadow the research paper’s content. 
 • Leseren skal synes det er fengslende. 
 • Vær konsekvent i forhold til tonen i teksten. 
 • Ta med viktige nøkkelord som gjør det lettere å bli funnet under et søkeordssøk.

Fremgangsmåte for valg av tittel

I denne Mind The Graph-artikkelen har vi delt opp tittelskrivingsprosessen i fem enkle trinn for å gjøre det så enkelt som mulig.

Step 1 – Address the queries

Sørg for at du tar opp noen viktige spørsmål i tittelen på forskningsoppgaven. Hva er formålet med oppgaven, og hva oppnår du med den? Prøv å svare på disse spørsmålene så kortfattet som mulig.

 • Hva er hovedtemaet for oppgaven min?
 • What’s the method being applied?
 • Hva eller hvem var fokus for forskningen min?
 • Hva fant jeg ut?

Step 2 – Select keywords

Velg ut viktige nøkkelord og setninger fra svarene du fikk i forrige trinn. Det er viktig å identifisere de mest relevante søkeordene eller setningene om emnet du studerer, slik at målgruppen din enkelt kan finne dem.

Step 3 – Create a sentence

Bruk nøkkelordene du har funnet til å lage en relevant setning som sier alt du trenger å si om forskningen din. Det er sannsynlig at denne setningen blir for lang, og du må derfor finpusse den. 

Step 4 – Work your title

Utarbeid en arbeidstittel for forskningsartikkelen basert på setningen du har laget. Fjern alle komponenter som gjør den til en hel setning, men behold alt som er relevant for emnet. Bytt ut noen ord for å få en bedre syntaks, og skriv dem om for å gjøre dem kortere og mer naturlige.

Step 5 – Remove the excess 

Fjern unødvendige termer og fraser fra forskningstittelen. Emnet og målene for forskningen kommer umiddelbart til syne i denne siste delen av tittelen. Det er verdt å merke seg at de viktigste ordene står i starten og slutten av tittelen. For å oppsummere bør du ha en setning på 10 til 15 ord på dette punktet. 

Feil du bør unngå når du velger tittel

Nå som du vet hvordan og hva tittelen på en forskningsoppgave skal være, it’s time to learn to avoid some common blunders.

 • Unngå å forkorte ord.
 • Include no terms such as “research of,” “analysis of,” or anything else of the kind.
 • Utropstegn skal ikke brukes. En tittel kan derimot ha form som et spørsmål.
 • Unngå å bruke brede titler. 
 • Tittelen bør ikke inneholde fyllord. Følg de fem trinnene for å eliminere så mange overflødige ord som mulig.
 • The title does not comply with the journal’s guidelines. If you want to publish your research, ensure your title meets all of the journal’s requirements.

Vekke leserens oppmerksomhet med effektive grafiske sammendrag

I tillegg til tittelen kan du alltid inkludere noen iøynefallende grafiske elementer for å fange målgruppens oppmerksomhet. 

Research articles containing Graphical Abstracts have 15x times higher citations than those that haven’t as per CACTUS analyse for artikler publisert i American Academy of Neurology. Les mer om Se opp for grafen verktøy for å maksimere effekten av studien din i det vitenskapelige miljøet.

logo-abonnement

Abonner på nyhetsbrevet vårt

Eksklusivt innhold av høy kvalitet om effektiv visuell
kommunikasjon innen vitenskap.

- Eksklusiv guide
- Tips om design
- Vitenskapelige nyheter og trender
- Veiledninger og maler