Każdy artykuł badawczy powinien zawierać element upowszechniania i komunikacji wyników badań. Oba prowadzą do lepszego zrozumienia wyników badań, większego zaangażowania społeczeństwa w naukę i większego szacunku społecznego dla badań. 

Skuteczny rozpowszechnianie badańOznacza to po prostu dostarczenie wyników badań osobom, które mogą je wykorzystać tak szybko, jak to możliwe, aby zmaksymalizować użyteczność badań.

Znajdziesz tu zebrane doświadczenia i rekomendacje oparte na zdobytej wiedzy. Dowiesz się, jak dotrzeć do szerokiego grona odbiorców w społeczności naukowej i dokonać zmian dzięki swoim badaniom.

Dlaczego rozpowszechnianie badań ważne?

Prowadzenie badań to świetny sposób na zwiększenie wartości dla społeczności naukowej, ale jakie znaczenie ma to, czy prowadzisz dobre badania, jeśli nie masz odpowiednich odbiorców ani nikogo, kto by je przeczytał? 

Rozpowszechnianie badań Wyniki są ważnym aspektem procesu badawczego, ponieważ zapewniają, że korzyści z badania są przekazywane innym i że są one dobrze wykorzystywane.

Właściwe rozpowszechnianie badań ma jednak na celu zwrócenie uwagi rządów lub interesariuszy na wyniki badań, wywierając wpływ społeczny, polityczny lub gospodarczy. Rozpowszechnianie badań zwiększy ich widoczność, zrozumienie, a nawet realizację.

Otwarta nauka dla wszystkich

Zdjęcie: UNESCO

Otwarta Nauka to ruch, którego celem jest udostępnienie badań naukowych, danych i ich rozpowszechniania każdemu. Wpływa on na rozwój naukowy i ideały publicznego dostępu, takie jak publiczne publikacje badawcze, a jego ostatecznym celem jest ułatwienie publikowania i rozpowszechniania wiedzy naukowej. Rozpowszechnianie informacji i upewnianie się, że są one dostępne dla każdego, jest korzystne nie tylko dla badań, ale także dla gospodarki i społeczeństwa.

Obecnie opracowywane są programy ułatwiające osiągnięcie celu otwartej nauki dla wszystkich, będące częścią Publikowania Otwartej Nauki, takie jak: Publiczna Biblioteka Naukiktóra jest biblioteką zapewniającą otwarty dostęp do czasopism i literatury naukowej; arXiv to system udostępniający elektroniczne preprinty w szerokim zakresie dziedzin; F1000Research to kolejna platforma oferująca publikację artykułów dotyczących życia, nauki i innych bez uprzedzeń redakcyjnych; oraz bioRxiv to bezpłatna platforma, która archiwizuje i dystrybuuje niepublikowane preprinty.

Istnieje również Chmura Otwartej Nauki, która ma umożliwić naukowcom korzystanie z istniejących informacji i danych w nowy, uzupełniający się sposób, a także Chmura Otwartej Nauki. Europejska Chmura Naukowa oraz Open Science Framework.

Wskaźniki rozpowszechniania badań

Podczas rozpowszechniania badania należy ocenić, czy przynosi ono pożądane rezultaty. Aby zmierzyć ogólną skuteczność, wszystkie inicjatywy badawcze powinny zostać poddane szczegółowej ocenie w celu ustalenia, które podejścia zakończyły się sukcesem, a które nie przyniosły zamierzonych rezultatów. 

Rozpowszechnianie może być oceniane zarówno za pomocą pomiarów jakościowych, jak i ilościowych. Ocena i wybór najskuteczniejszych praktyk dostarczy dowodów na najskuteczniejsze techniki dotarcia do docelowych odbiorców.

Pomiary jakościowe

 • Tworzenie i dystrybucja materiałów drukowanych;
 • Aktualizacje, wizyty, interakcje, polubienia i raporty: sprawdź strony internetowe i platformy mediów społecznościowych, aby ocenić wydajność; 
 • Liczba wydarzeń organizowanych dla określonych odbiorców; 
 • Liczba osób uczestniczących w tych wydarzeniach; 
 • Relacje w mediach;
 • Cytowanie publikacji.

Pomiary ilościowe

 • Nowe połączenia z sieciami i partnerami;
 • Konsekwencje tych interakcji;
 • Widoczność w mediach społecznościowych;
 • Atrakcyjność strony internetowej;
 • Informacje zwrotne od publiczności.

W jaki sposób abstrakt graficzny może pomóc w rozpowszechnianiu badań?

Każdego dnia pojawia się tak wielu badaczy, że może być trudno wyróżnić swoje badania z tłumu, istnieje więc poważna obawa, jak sprawić, by badanie wyróżniało się estetycznie na tle innych. 

Aktywa wizualne mają kluczowe znaczenie dla przyciągnięcia uwagi czytelnika, zwiększenia rozpowszechniania i dostępu oraz poprawy informacji tekstowych, umożliwiając czytelnikowi szybsze i skuteczniejsze zrozumienie krytycznych tematów. Dlatego też dołączenie abstraktu graficznego do swoich badań jest dobrym sposobem na promowanie swojej pracy i wyróżnienie jej spośród wielu innych, a tym samym zwiększenie widoczności.

Jak łatwo stworzyć abstrakcję graficzną?

Korzystanie z abstrakcji graficznej w badaniach przynosi wiele korzyści, a narzędzie Mind The Graph może w tym pomóc! Możesz zmienić się z naukowca w projektanta i tworzyć niesamowite treści wizualne, korzystając z narzędzia, które jest zaskakująco proste w użyciu i ma dużą bibliotekę, która zawiera wszystko, czego możesz potrzebować. 

logo-subskrybuj

Zapisz się do naszego newslettera

Ekskluzywne, wysokiej jakości treści na temat skutecznych efektów wizualnych
komunikacja w nauce.

- Ekskluzywny przewodnik
- Wskazówki dotyczące projektowania
- Wiadomości naukowe i trendy
- Samouczki i szablony