Covid-19-pandemien er ikke bare noe man snakker om i dag, det er noe man snakker om i hele verden, og det kommer det til å være i lang tid fremover.

Pandemien har vært den mest betydningsfulle og innflytelsesrike hendelsen i vår generasjon. Så hva kan være et mer relevant tema for forskningsoppgaven din?

Selv om det er publisert tusenvis av forskningsartikler om covid-19, er det fortsatt mye mer å diskutere og snakke om.

Alle forskningsartikler som publiseres om dette temaet, er et godt valg fordi temaet er relevant, aktuelt, interessant og eviggrønt. I tillegg kommer forskningsrapporten din om covid-19 til å bli delt og snakket mye om.

En annen god ting med å velge dette temaet er at du nå har mange støttedokumenter å vise til. Og viktigst av alt: Hvis arbeidet ditt på en eller annen måte kan bidra til allmennhetens beste, er det ikke noe som slår det.

Men en stor innvending som du kanskje møter nå, er følsomheten som råder rundt dette temaet.

If you don’t get things done the right way, then your research paper can be perceived in a negative light, something that you definitely do not want.

So, let’s look at some things that you must keep in mind while working on your COVID-19 research paper.

Med disse tipsene i bakhodet blir du tryggere på temaet og kan formidle budskapet ditt på en mye bedre måte.

Ting du må huske på når du skriver en forskningsartikkel om COVID 19 - Mind the Graph-blogg

1. Kjenn ditt publikum

Å kjenne målgruppen er det første og viktigste steget i arbeidet med forskningsoppgaven. Hvis du ikke forstår målgruppen, vil ikke oppgaven din treffe leseren på riktig måte. 

Eller enda verre, oppgaven kan formidle feil budskap. Noe du ikke ønsker når det gjelder et så sensitivt tema. 

Begynn derfor med å finne ut hvem som er den primære målgruppen for artikkelen. Henvender den seg til akademikere, lærere, administrerende direktører eller styret? 

Skriver du denne forskningsoppgaven om covid-19 for å få bedre karakterer? Eller er det for å levere en løsning til en farmasøytisk organisasjon?

Uansett hvilken målgruppe du primært henvender deg til, vil tonen og innholdet i oppgaven din være helt annerledes. Hver eneste del av forskningsoppgaven din er svært viktig, og det første steget for å gjøre den riktig er å kjenne målgruppen din.

Avhengig av målgruppen, vil du få en idé om hva du bør legge til i forskningsoppgaven din om covid-19 for at den skal virke mest mulig rasjonell for leserne. Hvis du gjør dette trinnet riktig, er det stor sjanse for at du skriver en forskningsoppgave av høy kvalitet.

Det er også svært viktig å starte med en disposisjon. Når du har bestemt deg for hvilken målgruppe du skal henvende deg til, og hva oppgaven i grove trekk skal inneholde, bør du lage et utkast og en krystallklar disposisjon.

Ta deg tid til å tenke gjennom disposisjonen din, siden den vil være et referansepunkt for hele skriveprosessen. 

Hvis du starter med en disposisjon, vil det hjelpe deg å holde fokus og konsistens gjennom hele skriveprosessen når du dekker alle nødvendige emner.

2. Snakk visuelt

Å legge til visuelle elementer i covid-19-forskningsoppgaven din kan utgjøre en verden til forskjell. Hvorfor det? Fordi det å snakke visuelt har mye større innvirkning på publikum enn å forklare de samme poengene med tekst.

Your research paper doesn’t have to be boring walls of text. You can also explain complicated concepts, findings, and points with the help of various kinds of visual content. 

Grafer

Legge til grafer og diagrammer i oppgaven din er et must for å få til en slagkraftig forskningsoppgave. Du kan lage en graf på nettet og legge den til i forskningsoppgaven din. På den måten kan du umiddelbart gjøre oppgaven din mer interessant å lese. 

Dessuten vil poengene og funnene dine bli bedre formidlet til leserne, noe som til syvende og sist er poenget med enhver forskningsoppgave. Du kan bruke en vitenskapelig grafprodusent for å lage grafer på en enkel måte.

Lag imponerende vitenskapelige grafer på få minutter med Mind the Graph

Ikoner

Bruk av ikoner kan også være svært nyttig for å illustrere poengene dine bedre. Ikoner er interessante og gir det nødvendige avbrekket til store tekstvegger. Du kan bruke ikoner til å lage interessante illustrasjoner og legge dem til i bildene dine.

Infografikk

Infografikk er den beste formen for visuelt innhold som kan forandre forskningsoppgaven din fullstendig, særlig når det gjelder et tema som covid-19.

Husker du alle infografikkene som ble delt da vi først hørte om koronaviruset? 

Det er fordi infografikk gjør det enkelt å forstå kompliserte konsepter, selv for en lekmann. Dette kan være svært nyttig, særlig når det gjelder temaer som covid-19, der det er svært viktig å spre kunnskap. 

Det første du tenker på når du tenker på infografikk, er dyre grafiske designere. Men fortvil ikke, du klarer deg fint uten dem. 

En brukervennlig infografikk- og vitenskapelig grafprodusent som Mind the Graph kan hjelpe deg med å lage grafiske sammendrag og infografikk på en enkel måte. Dette vil gi rom for kreativiteten din, og forskningsoppgaven din vil bli mye mer verdifull og tilgjengelig.

Her er noen eksempler på visuelt innhold som du kan inkludere i din covid-19-forskningsoppgave:

Du kan bruke en redigerbar mal for infografikk som den nedenfor for å lage enkle covid-19-illustrasjoner og infografikk til forskningsoppgaven din. Du kan enkelt redigere malen ved hjelp av dra og slipp for å legge til de ikonene du ønsker og som passer best til oppgaven din.

Mind the Graph Infomal for infotjenester
Mind the Graph Informasjonsmal for lungebetennelse

Selv kompliserte vitenskapelige funn kan illustreres ved hjelp av slik infografikk. Du kan også lage grafer på nettet, slik som den nedenfor:

3. Vær smart med hva du skriver

Since COVID-19 is a very sensitive topic to write about, hence you must be smart about what you write. You must be empathetic and have people’s emotions in mind.

These are testing times. Many have lost their loved ones and livelihood. So adding insensitive statements that might hurt readers’ emotions is not the wisest thing to do.

Det er også svært viktig at fakta er korrekte. Dette kommer igjen tilbake til poenget om at du velger et svært sensitivt tema å skrive om. Ikke alle vil ta oppgaven din med en klype salt. Vær derfor 100% sikker på at du får fakta riktig.

Alt går tilbake til god research. Allerede før du begynner å skrive, bør du ha en klar oversikt over hva du vil ha med i forskningsoppgaven om covid-19.

Selv en liten feilaktig eller ufølsom opplysning kan sette avisen din i et dårlig lys.

Prøv også å ikke stille åpne spørsmål. Forskningsoppgaven din trenger en konklusjon. Begynn derfor å skrive oppgaven med en klar og tydelig konklusjon i tankene. Ha en god struktur og en tydelig konklusjon i bakhodet når du skriver oppgaven.

En annen ting du må huske på, er å avslutte artikkelen på en positiv måte. Dette kan enten være tekstlig, faktamessig eller visuelt. Hvis du ikke gjør dette, vil ikke oppgaven din fremstå som autoritativ.

4. Legg til geospesifikke data

Du vet sikkert at covid-19-utbruddet har fått ulike konsekvenser i ulike deler av verden. Pandemien har påvirket ulike steder på forskjellige måter. 

Derfor bør du vurdere å legge til relevant informasjon og funn i din COVID-19-forskningsoppgave. Dette kan du gjøre ved å undersøke funnene for ulike geografiske områder.

Når du legger til geospesifikk informasjon i forskningsartikkelen din, vil den virke mer relevant for alle i stedet for å virke generisk.

Når det gjelder forskningsartikler, er det også viktig å være oppmerksom på hva du legger til i artikkelen. Det er greit å legge til informasjon om covid-19, men det er viktig at det er relevant for temaet du tar for deg. 

For example, if you are talking about medicines, you should not meander your topic to irrelevant things like how COVID came to certain areas of the world unless it’s relevant. It is super important to stick to the point, no matter what.

5. Keep The Paper’s Tone Positive

Selv om det ikke alltid er målet å holde en positiv tone i forskningsartikler, er dette annerledes. Som nevnt ovenfor har vi fortsatt covid-19-pandemien friskt i minne.

Virkningene av pandemien er fortsatt til stede. Pandemien har hatt stor innvirkning på mange av våre liv.

Derfor er empati og sensitivitet svært viktig. Dette kan du gjøre ved å forsøke å holde en så positiv tone som mulig i forskningsoppgaven din.

Prøv å vise lyset i enden av tunnelen. Skap håp hos leserne dine.

You should try your best to add points and data that uplift the reader’s conscience. Your paper should give your readers a ray of hope reassuring in some way that we can come out of this pandemic quickly.

By keeping the tone of your COVID-19 research paper positive, you’ll be able to evoke positive reactions in your readers that can be really helpful to get the right attention for your research paper.

6. Snakk med erfarne personer

COVID-19 er et ganske nytt tema å utforske. Derfor vil ikke alle være de beste til å gi råd om dette emnet.

Uten den rette personen å søke kunnskap hos kan du føle deg fortapt og fastlåst midtveis i arbeidet med forskningsoppgaven.

If you get in touch with people who are just like you, working on the same research topic, then you wouldn’t get valuable insights for your research paper.

Derfor er det svært viktig å finne og snakke med personer som har lang erfaring på området.

Så gjør litt research om den pågående forskningen på covid-19. Finn personer som har erfaring på dette området, og prøv å komme i kontakt med dem. Det kan du gjøre ved å finne forskere på LinkedIn og ta kontakt med dem.

Du kan også søke hjelp fra forskere via e-post. Hvis forespørselen din er genuin og interessant nok, vil folk svare tilbake og gjerne gi deg verdifull innsikt. 

Talking to experienced researchers will give you the kind of exposure like nothing else will. It is one thing to read some experienced person’s research. But it is another thing to be able to talk to them and get insights specific to your research.

Du kan også sitere disse forskerne og deres innsikt i forskningsoppgaven din, noe som vil øke troverdigheten og verdien av forskningen din.

7. Revidere artikkelen med hjelp fra andre covid-19-forskere

I tillegg til å snakke med andre covid-19-eksperter og forskere, bør du også prøve å få forskningsoppgaven din vurdert av dem.

 If you get your paper revised by experts before submitting it to the concerned authorities, you’ll be able to work on a lot of missing points in your paper.

Denne siste finpussen kan være svært nødvendig, spesielt når det gjelder emner som covid-19.

Først kan du selv gå et par runder med korrekturlesing, redigering og revisjon av oppgaven. På denne måten kan du finne mange feil og mangler. Dette trinnet er viktig, og uten det kan all innsatsen din være bortkastet.

Deretter kan du ta kontakt med relevante forskere som er eksperter på emnet ditt, og som kan veilede deg gjennom den siste revisjonsprosessen for forskningsoppgaven din.

8. Her er noen av de beste forskningsartiklene

Her er noen av de beste forskningsartiklene om covid-19:

1. Remdesivir hos voksne med alvorlig covid-19: en randomisert, dobbeltblindet, placebokontrollert multisenterstudie

Dette er en av de beste forskningsartiklene relatert til behandling av COVID-19 som har vist seg å være ekstremt nyttig for behandling av Coronavirus-pasienter. Artikkelen har mange tabeller, diagrammer og fremstillinger for å vise funnene fra studien.

2. SARS og MERS: ny kunnskap om nye koronavirus i utvikling

Denne forskningsrapporten gir verdifull innsikt i det nye koronaviruset som kan bidra til å bekjempe effektene av pandemien. 

The best things about this paper are the infographics that have been included. The infographics definitely are the most attractive aspect of the paper as they help to break down complicated concepts visually, and who wouldn’t want that!

3. Behandlingsalternativer for covid-19: Realitet og utfordringer

Dette er igjen en av de beste forskningsartiklene om behandling av covid-19. Selv om denne artikkelen gir oss en realitetssjekk av tilgjengeligheten av behandlingsalternativer, avsluttes den dessverre i en ikke fullt så positiv tone.

4. Tap av smak og lukt som kjennetegn på koronavirussykdom 2019

Det beste med denne forskningsartikkelen er at den er svært relevant for verden akkurat nå. Tap av smak og lukt som kjennetegn på covid-19-symptomer var definitivt et nyttig funn for verden.

Konklusjon

Deciding to write a research paper on COVID-19 might be a challenging decision for you, as it is a super-sensitive topic to be addressed right now. Especially because the world’s sufferings due to the pandemic are still prevalent.

Men du bør tenke på den positive siden av det, og skrive en forskningsoppgave som virkelig kan være til nytte for verden akkurat nå. 

Selv de minste funnene dine kan være i stand til å skape en positiv endring i verden. Men det er viktig å ha visse ting i bakhodet på grunn av usikkerheten og følsomheten rundt temaet.

Så ta lærdom av denne korte veiledningen og skriv en virkelig transformativ covid-19-forskningsoppgave ved hjelp av tipsene du finner her.

logo-abonnement

Abonner på nyhetsbrevet vårt

Eksklusivt innhold av høy kvalitet om effektiv visuell
kommunikasjon innen vitenskap.

- Eksklusiv guide
- Tips om design
- Vitenskapelige nyheter og trender
- Veiledninger og maler