Time management for researchers is an essential skill for being productive, which not only helps to get their work done promptly but also allows them to make the most of their time and resources. There are many techniques available, but some strategies have proven more successful than others when it comes to managing research projects effectively. Let’s talk about them in detail.

3 trinn for god tidsstyring for forskere

La oss hjelpe deg med å håndtere stresset ditt ved å hjelpe deg med å etablere tidsstyring for forskere. Det viktigste først! 

Trinn 1: Forstå hvor mye tid du har til rådighet

Anything that can be quantified only can be managed. Thus, understanding “Hvor mye tid er tilgjengelig?” becomes the most important question to ask. Start by getting a clear picture of what needs to be done each day or week. This can include tasks related to work, school, family obligations, or other commitments that require attention throughout a given period such as one month or year. 

Once you know exactly what activities need what amount of time, then create realistic goals with achievable deadlines. Timeframes need to be set accordingly so they are not rushed at the last minute but instead completed efficiently over longer periods allowing more room for error if necessary while still meeting all expectations within reasonable timescales. Time management in a researcher’s life is essential to achieving your goals without feeling overwhelmed due to a lack of planning.

This helps avoid procrastination on important tasks as we always come across “urgent tasks” in our ways. Also would help you in times when workload becomes unmanageable leading to feelings of anxiety and stress. 

Trinn 2: Fastsettelse av realistiske mål

Alle forskere bør huske på at det er viktig å ha realistiske mål og tidsfrister for hver oppgave for å fullføre oppgavene og unngå frustrasjoner. Målsetting vil bidra til å sikre at oppgavene kan fullføres i tide uten at det går på bekostning av kvaliteten eller tar for mye tid fra andre aktiviteter, som å delta på konferanser, skrive artikler osv.

For forskere er tidsstyring en nøkkel til suksess. Å kunne sette seg realistiske mål og disponere tiden effektivt kan være avgjørende for å nå målet: å skrive en informativ artikkel som gir verdifull innsikt, strategier og teknikker. Å sette realistiske mål hjelper deg med å planlegge hvor mye arbeid som skal gjøres hver dag, og gir deg motivasjon til å nå målene. 

Trinn 3: Oppgavelister og prioritering

Start by answering where you need to begin. Creating daily ‘to-do’ lists comes in handy so you know exactly what needs doing throughout your day/week/month – these could include anything from reading journal articles, attending seminars, conducting experiments, or meeting your mentor and friends. Try to jot down all the tasks that require attention at any given time. Next, take your to-do lists and prioritize them according to importance or urgency. This will help to ensure that you don’t overlook anything critical when making decisions about how best to use your available hours each day

Viktige strategier og verktøy for tidsstyring

Ved å dele opp større prosjekter i mindre deler er det lettere å ta fatt på dem uten å føle seg overveldet av omfanget eller kompleksiteten. Det gir også større rom for fleksibilitet hvis det skulle oppstå uventede hendelser underveis som krever justeringer. Når du deler opp oppgavene og setter av tid til dem, får du en oversikt, og da kan du kanskje sette av en time til underholdning også.

Teknologiske løsninger er nyttige når det gjelder tidsstyring. Applikasjoner som kalenderapper eller programvare for prosjektplanlegging, f.eks. Trello lar brukerne sette tidsfrister og opprette påminnelser/varsler slik at de aldri går glipp av viktige møter og avtaler. De gjør det enkelt å følge fremdriften i flere prosjekter samtidig. Med nettbaserte applikasjoner slipper du å kaste bort verdifulle minutter på å lete etter spesifikk informasjon i e-poster om møter, prosjekter osv.

Ta pauser og planlegg buffertider

Refreshing your mind is always a good call to open more space to process all the tasks that you need to do. It’s important to take regular breaks throughout the day as well as schedule buffer times between tasks for unexpected delays or distractions. Taking short 5-10 minute breaks every hour will allow you to recharge mentally and physically so that when you come back from break, your mind is fresh and ready for work again.

Additionally scheduling 10 minutes of “buffer time” at the end of each task will give you some extra breathing room if something takes longer than expected or an emergency arises that requires attention immediately before continuing with other tasks on hand. This helps keep things running smoothly without feeling rushed or overwhelmed by tight deadlines looming ahead due to unforeseen circumstances beyond our control, like an unexpected laboratory visit by the school. Furthermore, taking microbreaks such as checking emails and scrolling through social media feeds are also effective ways of managing focus. However, these breaks should last for a designated time and should not let the flow of writing a research paper be hindered at any cost.

Unngå distraksjoner og sløsing med tid

To manage your time effectively, it’s important to avoid pitfalls like distraction by being mindful and staying focused on what needs to be done. One way of avoiding distraction is through setting boundaries for yourself; this could include limiting access or exposure to certain activities that may take you away from productive tasks such as social media platforms or streaming services (Netflix, for example).

Additionally, creating an environment where you feel comfortable working without having unnecessary noise around also allows more engaged time. This includes turning off notifications for apps not related directly to productivity purposes so we don’t become easily distracted during times when the focus should remain intact.

Fordelene med effektiv tidsstyring

Det kan være vanskelig å gjennomføre alle de ovennevnte strategiene i løpet av en dag, men hvis de praktiseres tilstrekkelig, er de de beste verktøyene for tidsstyring for forskere. Begynn med små mål, og prøv å følge dem regelmessig.

Som forsker er du sannsynligvis vant til å skrive dagbok og ta notater. Dermed blir det lettere å lage en huskeliste over oppgavene og sette av tid til hver enkelt. Nedenfor følger noen av fordelene du vil få umiddelbart når du tar kunnskapen i bruk i praksis:

  • Få tilbake følelsen av kontroll
  • Føler deg mindre overveldet
  • Overholdelse av tidsfrister
  • Ta deg tid til deg selv, familie og venner
  • Mer presis levering av forskning 
  • Oppnå høyt fokus på hver enkelt oppgave

These eventually will lead to a build-up of confidence and harmony back in day-to-day life. Then go for it! Don’t forget to subscribe to our newsletter and stay tuned.

Mind The Graph står til din disposisjon: La oss gi deg superkrefter!

Mind the Graph er en plattform for forskere som deg. La oss hjelpe deg med å få mest mulig ut av forskningsinformasjonen din i et grafisk sammendrag. Plattformen vår er enkel å bruke og morsom når du trenger en pause. Abonner på Mind the Graph og få gratis tilgang til alle malene. Spør ekspertene våre om å få laget forskningsspesifikke ikoner, så hjelper vi deg. La oss hjelpe deg med å spare tid og imponere publikum.

logo-abonnement

Abonner på nyhetsbrevet vårt

Eksklusivt innhold av høy kvalitet om effektiv visuell
kommunikasjon innen vitenskap.

- Eksklusiv guide
- Tips om design
- Vitenskapelige nyheter og trender
- Veiledninger og maler